Financial Analyst & Controller

MIWA Technologies - Praha

O MIWA Technologies

MIWA(„Minimum Waste“) je světově oceňovaný startup založený v roce 2015 s cílem minimalizovat obalový odpad skrze standardizovaný systém znovupoužitelných obalů.

MIWA cílí na to být skutečnou alternativou k jednorázovému přístupu. Princip znovupoužitelných obalů je ve škále zpravidla nejen levnější než obaly jednorázové, ale digitální prvek technologie přináší řadu benefitů jako je například automatické objednávání, okamžitý přehled prodejů v čase nebo velmi efektivní svolávání závadných výrobních šarží. Celkově lze s MIWA snížit obalový odpad až o 90 %!

MIWA je aktivní jak v Česku, tak zejména v zahraničí, kde spolupracuje s řadou předních organizací v oboru cirkulární ekonomiky (jako je Ellen MacArthur Foundation nebo World Economic Forum). Většina instalací naší technologie dnes probíhá v západní Evropě (Švýcarsko, Francie, Německo a Benelux). MIWA rezonuje nicméně i na ostatních kontinentech (Severní Amerika, Jižní Afrika, Austrálie). Mezi zákazníky MIWA patří jak světové potravinářské skupiny a velké obchodní řetězce, tak i lokální biovýrobci a menší nezávislé obchody.

Tým MIWA je složený z 15 lidí několika národností a jeho hlavní základnou jsou pražské Holešovice.

Finance Analyst & Controller

Protože MIWA roste a s ní i agenda týkající se financí, komunikace s investory či zpracování jednotlivých business casů, hledáme do týmu novou/nového kolegyni/kolegu!

Pozice konkrétně zahrnuje tyto činnosti a odpovědnosti

 • Pomoc s nastavením systému reportingu pro řízení a strategické rozhodování společnosti včetně identifikace SW nástrojů a nastavení postupu reportování jednotlivých oddělení
 • Pravidelná pomoc s přípravou reportů pro vedení společnosti zahrnující vyhodnocování výsledků společnosti oproti ročnímu rozpočtu včetně komentářů a doporučení
 • Pravidelná pomoc s přípravou reportů pro investory společnosti včetně reportingu pro impaktně orientované investory
 • Příprava výhledu cash flow
 • Příprava business plánů a ročního rozpočtu
 • Příprava ad hoc analýz souvisejících s nastavováním obchodního modelu společnosti
 • Příprava ad hoc analýz vyžádaných externími partnery (investoři, banky)
 • Asistence s administrací účetních dokumentů (objednávky, faktury)
 • Zpracování a revidování business casů
 • Úkoly související s připravou a administrací investičních kol– mj. příprava investičních materiálů a business plánu a další

Co by měl uchazeč splňovat

 • Odpovědnost, smysl pro detail a dotahování
 • Zároveň kreativita a naplnění z nastavování nových nebo lepších postupů
 • Zaměření na výsledek
 • Základní orientace ve finanční oblasti
 • Čeština a angličtina na pracovní úrovni
 • Úvazek v rozsahu 20 až 30 hodin týdně
 • Vhodné pro studenty posledních ročníků VŠ i absolventy

Pokud by Vás pozice zaujala, zašlete prosím Vaše CV spolu s krátkým motivačním dopisem s předmětem "Financial Analyst&Controller-KI" na ivana.sobolikova@miwa.eu

Hlavní partneři Klubu investorů

J&T Klub investorů PwC Klub investorů J&T Klub investorů
Více o našich partnerech →