Škola investování 14: Dluhopisy 2. část

5819x přečteno

Minulý díl pojednával o základních charakteristikách dluhopisů. V tomto článku se stručně podíváme na faktory ovlivňující výši výnosu, ale na začátek si obecný přehled znalostí ještě doplníme o výhody a nevýhody dluhopisů jak z pohledu majitele, tak i emitenta.

Výhody a nevýhody dluhopisů

Výhody majitele: 

 • nižší výkyvy kurzu ve srovnání s akciemi
 • snadnější odhady výše výnosů v budoucnosti
 • možnost prodeje dluhopisů před koncem splatnosti na burze
 • nákup dluhopisů je možný na burze nebo v bankách
 • některé typy dluhopisů skýtají pravidelný a jistý výnos

Nevýhody majitele 

 • někdy je nominální hodnota dluhopisu tak vysoká, že je tento instrument pro drobné investory nedostupný
 • menší likvidita na burze (v porovnání s akciemi)
 • menší zhodnocení v dlouhodobém měřítku (v porovnání s akciemi)
 • některé typy dluhopisů mohou být nevýhodné v době ekonomického růstu

Výhody emitenta 

 • získání potřebného objemu peněz
 • majitelé dluhopisů se nestávají vlastníky
 • u dluhopisu může být úroková sazba nižší než v případě financování pomocí úvěru v bance
 • majitelé nemohou rozhodovat o činnosti podniku

Nevýhody emise

 • administrativní náročnost diskriminuje malé podniky
 • vysoké náklady na realizaci emise (propagace dluhopisů, tisk, platby úroků, provizí apod.)
 • nutná spolupráce s větší a známou bankou v souvislosti se zprostředkováním
 • ohledy na kapacitu trhu, hospodaření firmy či charakter investice, pro kterou je financování pomocí dluhopisů určeno

Faktory ovlivňující výši výnosu dluhopisu

Stejně jako na akcie či jiné investiční instrumenty mají vliv určité faktory, není tomu jinak ani u dluhopisů. Zde bude řeč o ceně obligace (dluhopisu), době splatnosti a úrokové sazbě. Několik informací bylo již řečeno v minulém díle, nicméně nyní je prostor pro detailnější vysvětlení.

 • cena dluhopisu

Cenou dluhopisu je míněna její tržní hodnota. Když cena na burze roste, výnos do doby splatnosti bude klesat a naopak. Jednoduše lze říci, že výše výnosových plateb a tržní ceny dluhopisů jdou opačným směrem.

 • doba splatnosti

Doba splatnosti je časový úsek, ve kterém musí dlužník uhradit svůj závazek věřiteli.  Čím je doba od vydání dluhopisu do jeho splacení delší, tím více reaguje kurz(cena) dluhopisu na změnu úrokových měr. Jinými slovy, s délkou splatnosti se mění citlivost ceny na zvýšení či snížení úrokových sazeb.

Když nyní odhlédneme od samotné ceny dluhopisu a podíváme se na úrokový výnos, který nám držba dluhopisu přináší, můžeme sledovat určité reakce i v souvislosti se změnou doby splatnosti. Tento jev znázorňuje tzv. výnosová křivka.

Následující obrázek znázorňuje standardní pozitivně skloněnou výnosovou křivku, která se vyskytuje v případě, že trh neočekává významné změny. S dobou splatnosti tedy roste i výnos. Strmost se odráží od očekávání trhu v souvislosti s pohybem úrokových sazeb.


Zdroj: Craig Holden, Kelley School of Business, Indiana University

Neexistuje jeden univerzální tvar této křivky, avšak její obvyklá rostoucí tendence je společná. Rostoucí tendenci způsobuje prémie za úrokové riziko.

Toto riziko se týká dluhopisů a spočívá v možnosti poklesu jejich ceny, pokud dojde k růstu úrokových sazeb. Nejde pouze o krátkodobé sazby stanovované centrální bankou, ale především o dlouhodobé sazby, které závisí na mnoha dalších vlivech, jako je např. fiskální politika vlády, externí vlivy apod. (www.penize.cz, sekce Investiční univerzita – typy rizik).

Dále také mohou existovat ploché výnosové křivky, popřípadě klesající  nebo do tvaru U. Těmto tvarům se zde nebudeme věnovat.

 • úroková sazba

Výnos majitele dluhopisu se odráží od vývoje úrokových sazeb. V provázanosti se změnou doby splatnosti můžeme sledovat, jak se vyvíjí zisk či ztráta věřitele v případě růstu či poklesu úrokových sazeb. Když se objevují rostoucí tendence, výnos majitele dluhopisu též roste. Naopak v případě poklesu úrokových sazeb dochází ke ztrátě, která se prohlubuje, pokud doba splatnosti roste. Je zcela logické, že čím delší období dluhopis generuje ztrátu, tím je ztráta větší.

Samozřejmě, existují i další faktory, které mají vliv na cenu a vývoj dluhopisu. Těmi se však v těchto základních dílech Školy investování nebudeme zabývat. V následujícím díle se můžete těšit na investiční strategie a několik doporučení při obchodování s dluhopisy.

Autor: Pavlíná Ondráčková 

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

 

Autor: redakce