Ján Hájek, CFA, patří mezi dlouhodobě nejúspěšnější portfolio manažery v České republice. Od roku 2006 spravuje otevřený podílový fond Top Stocks, který se zaměřuje na dlouhodobé investice do akcií v rámci vyspělých akciových trhů především v USA a Evropě. Čistá hodnota aktiv pod správou se v současnosti pohybuje okolo 19 mld. Kč. Investiční filosofie Jána Hájka je založena na ‚‚stock pickingu‘‘ a tzv. ‚‚focus investingu‘‘. Stock picking je investiční strategie spočívající v aktivním vyhledávání podhodnocených akcií. Focus investing cílí na koncentraci portfolia do relativně malého počtu titulů, aby se zamezilo nevýhodám spjatým s přílišnou diverzifikací.

Cílem projektu bude provést fundamentální analýzu společnosti. Účastníci workshopů v předchozích ročnících s jeho pomocí již analyzovali společnost Facebook před vstupem na burzu, fastfoodový řetězec McDonald’s či e-commerce giganta Amazon. Honza v projektu působí jako mentor. V rané fázi se bude skupina účastníků snažit získat co nejširší přehled o všech aspektech, které se společnosti týkají, prostřednictvím poskytnutých analýz od předních světových investičních institucí. Následně o těchto skutečnostech proběhne diskuse a vznikne potřeba zaujmout k nim nějaká stanoviska. Závěrečná fáze pak bude směřovat k valuaci a sumarizaci celé společnosti. V jednotlivých fázích analýzy bude po účastnících vyžadovaná aktivní účast a vytvoření závěrečné zprávy. Obsah závěrečné zprávy bude samozřejmě záviset na schopnostech autora, nicméně znalost oceňovacích modelů není nutná. Základní orientace v účetních výkazech je výhodou, proaktivní přístup nezbytností.

Projekt obvykle probíhá na bázi týdenních setkání ve večerních hodinách na Vysoké škole ekonomické v Praze, a to každé úterý cca od začátku února. Úvodní (nulté) setkání se uskuteční 19. ledna, kde se probere harmonogram workshopů a zároveň bude představena vybraná společnost pro analýzu. Zároveň uchazeči dostanou své první texty, které bude potřeba načíst na oficiálně první únorovou hodinu. Délka projektu není nijak pevně ohraničena, ale na základě minulých let lze předpokládat, že se workshop bude skládat z přibližně 10-13 lekcí.  Workshop je vhodný jak pro studenty se zájmem o kapitálové trhy a hodnotové investování, tak pro veřejnost s vážným zájmem o kapitálové trhy, případně profesionální zkušeností. Z důvodu plnění úkolů požadujeme minimálně 70% účast na hodinách. Odměnou Vám budou nabyté cenné zkušenosti od předního českého portfolio manažera a po splnění účasti i certifikát o absolvování kurzu.

Pokud máte zájem o účast v projektu, přihlaste se na odkazu ZDE, kde také, prosím, nahrajte Váš životopis a motivační dopis. Uzávěrka přihlášek je 1. ledna, 0:00. Zájemci budou vyrozuměni do 10. ledna. V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně projektu se rovněž neváhejte obrátit na kontaktní osobu. Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou po ukončení výběrového řízení bez dalšího smazány.

Kontaktní osoba: Jan Záhumenský

Email: jan.zahumensky@klubinvestoru.com

Do předmětu, prosím, uveďte „Ján Hájek“.