Ztráta vznikla v roce 2017, kdy činila přes 249 miliard korun. Důvodem byl nárůst devizových rezerv v souvislosti s ukončováním devizových intervencí a následné posílení kurzu koruny. Devizové intervence ukončila centrální banka v dubnu 2017 po 41 měsících.

V lednu banka informovala, že loni vykázala zisk 58,1 miliardy Kč. Tehdy šlo o předběžný výsledek, ve kterém nebyly zahrnuty všechny dodatkové operace za loňský rok.

"Rozhodnutí bankovní rady se opírá o zákonnou úpravu, ze které vyplývá povinnost přednostního použití zisku na úhradu minulých ztrát," uvedla mluvčí ČNB Markéta Fišerová. Člen bankovní rady Aleš Michl na serveru iDNES.cz uvedl, že by měla ČNB část zisku poslat do státního rozpočtu. "Navrhuji proto buď pro Česko něco nakoupit, anebo třeba polovinu, tedy asi 30 miliard, mimořádně odvést do státního rozpočtu," uvedl dnes v rozhovoru pro server.

Bankovní rada dnes uvedla, že loňský zisk měl převážně nerealizovaný, účetní charakter, protože vznikl z velké části přeceněním akciového portfolia ČNB na základě loňského růstu akciových trhů. "Tento zisk je navíc silně volatilní (rozkolísaný), protože akcie zůstávají i nadále v držení ČNB, a jsou tak vystaveny změnám tržních trendů včetně současného propadu akciových trhů v souvislosti s šířením nákazy koronavirem," uvedla Fišerová.

Na loňském zisku se podílely podle ČNB především výnosy ze správy devizových rezerv, které převážily nad náklady na měnověpolitické operace. "Akciová portfolia se po zahrnutí dividendového výnosu stala loni nejvýnosnější třídou devizových rezerv ČNB," upozornila banka.

Naopak změna korunové hodnoty aktiv a pasiv v cizích měnách, která vyplývá z pohybu kurzu měn, neměla na rozdíl od předchozích let na hospodaření zásadní vliv. Vůči euru, ve kterém je investována největší část devizových rezerv, koruna meziročně sice mírně posílila, ale vůči jiným měnám naopak oslabila. "Výsledný dopad proto představoval mírnou kurzovou ztrátu," uvedla Fišerová.

ČNB zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 a účetní závěrku za rok 2019 do letošního 31. března.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.