Rozhovor s Mikulášem Splítkem, portfolio manažerem z Erste Asset Management

1083x přečteno

Mikuláš je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry Brokerjet ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.

Článek je součástí seriálu rozhovorů s řečníky České investiční konference, která se uskuteční 11. a 12. listopadu v Praze. Více informací o konferenci na https://www.ceskainvesticnikonference.cz/

Co vás nejvíce v letošním roce na trzích překvapilo?

Překvapeně sleduji chování politických představitelů Velké Británie ohledně vystoupení z Evropské unie. Býval bych čekal mnohem méně vyhrocené jednání bez nutnosti instalovat figuru typu Borise Johnsona.

Kde dnes podle vás nachází nejvíce investičních příležitostí?

Tam, kde obvykle – tedy u firem, které mají vysokou návratnost na kapitál a možnost dlouhodobě reinvestovat své zisky díky tomu, že operují na sekulárně rostoucím trhu či mohou konsolidovat velmi fragmentované odvětví. Takové firmy bývají obvykle méně kapitálově náročné a objevují se tedy spíše v sektorech jako je spotřební zboží, informační technologie, finanční služby či v některých segmentech průmyslu. Tuto podmínku z mého pohledu zastřešuje kvalita managementu. 

Kterým částem trhu doporučujete se raději vyhnout?

Spíše se vyhýbám sektorům, které jsou velmi cyklické, náročné na fixní kapitál, semi-fragmentované s malými či žádnými bariérami vstupu. Téměř nikdy neinvestuji v těžebním průmyslu, energetice, a jen výjimečně v síťových službách, základních materiálech či v cestovním ruchu. Čas je totiž v principu nepřítelem takových firem, a proto – má-li být člověk úspěšný – musí jít o krátkodobější obchody, což není můj styl. Rovněž málokdy investuji na rozvíjejících se trzích. Mám pocit, že informační asymetrie, kvalita právních systémů a celková úroveň kultury hraje v takových případech v můj neprospěch. 

Je na trzích něco (akcie, sektor, region), který vám připadá do očí bijící svým iracionálním oceněním? Ať už svou drahostí nebo levností?

Vyjmu-li extrémní situace válek, politických krizí a socioekonomických otřesů, trh jako celek je většinu času velmi efektivní. Jelikož se ve víru takových událostí momentálně nenacházíme, řekl bych, že ocenění povětšinou sedí k vyhlídkám jednotlivých sektorů. Osobně vnímám jako přeceněné některé on-line obchodníky a softwarové firmy – především kvůli permanentně levnému kapitálu – ale bál bych se takové tvrzení generalizovat. Na druhé straně spektra, v Evropě se zdají být relativně levné například banky či automobilový dodavatelský řetězec. Jejich vyhlídky však mohou být podstatně horší, než by prosté historické srovnání napovídalo, takže i zde se ocenění spíše ukáže jako správné.  

Kterým trendům vývoje (např. EV, cloud computing, ESG, maso s nulovým obsahem masa, atd.) nejvíce věříte a jak z nich může těžit investor?

Věřím, že západní společnost je již za vrcholem konzumního způsobu života, a nyní se bude soustředit spíše na efektivitu svého fungování než na kvantitu své produkce a spotřeby. Do takového trendu tedy zapadá sdílení (dopravních prostředků, nemovitostí), šetrnější nakládání se zdroji (recyklace materiálů, obnovitelné zdroje energie) a celkově vzrůstající podíl znalostní ekonomiky a nehmotných aktiv. Kdokoliv se může podívat do výroční zprávy fondu, který mám tu čest řídit, na konkrétní příklady firem, které mi do těchto trendů z různých důvodů pasují.   

Pokud byste měl dát všechny své peníze do jediné akcie a nesmět na tuto investici pět let sáhnout, která by to byla?

Sherwin-Williams

 

Mikuláše Splítka můžete vidět na 6. ročníku České investiční konference, na kterém bude mít první den přednášku a druhý den workshop na téma Investování jako cesta osobnosti.

Autor: redakce