Velcí hráči jsou mnohdy členy burzy s přímým přístupem. Malí hráči musí pro přístup na burzu využít služeb brokerů nebo své peníze vložit do podílových fondů. Fondům bude věnován celý díl Školy investování, proto se touto tématikou nebudeme nyní detailně zabývat. Dále však bude popisována situace, kdy si drobný investor založí účet u brokera a sám vstupuje na trh pomocí online platformy.  

Drobní investoři tvoří z hlediska objemu obchodů pouze 10% trhu. Avšak i tito investoři mají různé strategie, jak nakládat s zhodnotit vložený kapitál. Buď pravidelně přikupují akcie a nákupní cena se tak průměruje nebo zainvestují určitý obnos a čekají, dokud se jim nezhodnotí na požadovanou úroveň. Vždy je však vhodné mít své “limity”, nejen v případě ztráty, ale i v případě zisku. Velmi těžko se odhaduje, kdy je cena za určité období nejvyšší a v tu chvíli daný investiční instrument nakoupit nebo prodat. Proto by každý měl mít svoji hranici, při jejímž dosažení zrealizuje obchod a tím si zaručí určitý výnos nebo limituje ztrátu. Pro někoho je investování nebo spekulování hrou, která ho zabaví. Zde se však nevyplácí lehkomyslný přístup, protože tržní mechanismy a psychologie davu jsou mnohdy nevypočitatelné. Bez analýzy jednotlivých akcií/instrumentů, pokud tedy investor investuje sám a nikoli přes fond či jinou instituci, která má portfolio manažera, je nezbytně nutné se také zajímat o dění kolem sebe, tedy ekonomické prostředí, aby mohl určitým způsobem reagovat.

Na trh mohou malí hráči vstupovat jako obchodníci nebo investoři. Na následujícím obrázku můžeme vidět rozdíl mezi obchodníkem a investorem.
Obrázek č. 1 - Nákupní a prodejní strategie obchodníka vs. investora
Obrázek ukazuje, že zatímco investor nakoupí instrument a určitou dobu jej nechává zhodnotit, obchodník své peníze „otáčí“ za celé období několikrát. Obchodníci se zaměřují především na cenové výkyvy v určitém okamžiku, naopak investoři se snaží zhodnotit své peníze pomocí dlouhodobého trendu, který je v případě akcií rostoucí. Nejedná se samozřejmě o jeden titul, musíme se zaměřit na akcie komplexně, jako instrument. Teprve tehdy se totiž dá říci, že mají rostoucí tendenci.
 
Rozdíl mezi obchodníkem a investorem je v přístupu a charakteru kapitálu. Kapitál investora je určitý obnos, který by za jiných okolností „ležel“ na běžném účtu a jeho zhodnocení by bylo minimální. Jedná se o naspořené peníze, které nejsou finanční rezervou a které v dlouhodobém horizontu nebude nutné použít pro spotřební účely. Intradenní obchodník, jehož výdělkem jsou právě realizované obchody, používá své peníze jako kapitál pro práci, tudíž obchodování je v tomto případě určitou formou zaměstnání.
 
V rámci principu rozhodování „malých hráčů“ je důležité zmínit zlaté pravidlo trhu, které říká, že trh nejde tam, kam chci já (jakožto drobný investor), ale musím jít tam, kam jde trh a jelikož je trh ovlivňován „velkými hráči“, které jsme si charakterizovali v minulém díle, je výhodné jejich činnost sledovat a podle toho činit rozhodnutí. 
 
Autor: Pavlína Ondráčková