Škola investování 6: Investiční horizont a složené úročení

1239x přečteno

Problematikou investičního horizontu a složeného úročení se zabývá v pořadí již šestý díl Školy investování.

Investiční horizont je charakterizován délkou období, po které budeme investovat. Jde o velmi subjektivní záležitost, protože každý investor má svá kritéria. Jedním z nich může být riziko, o kterém jsme se v minulém díle již zmiňovali. Takové riziko můžeme snížit diverzifikací a pravidelným investováním, při kterém se snižuje nebezpečí, že nakupíme instrument v nevhodný čas, protože tak činíme bez ohledu na to, zda trhy rostou či klesají(viz graf níže). Dalším faktorem je výnos, který se může v krátkém období vyšplhat do závratných výšin, ale riziko obdobného poklesu je taktéž pravděpodobné. V krátkém období podstupujeme větší riziko, spojené s nestabilitou a výkyvy, které mohou být pozitivní i negativní.  

Akcie a investiční horizont 

Přes všechna krátkodobá rizika a volatilitu mají akcie v dlouhém období jednu z nejvyšších zhodnocení ze všech typů investic. To je důležitý fakt! Krátkodobé poklesy akciových trhů jsou většinou nahrazeny novými maximy. Pokud bereme v úvahu celkové reálné výnosy (tj. výnosy za celé investiční období snížené o inflaci) byly dluhopisy akciemi překonány. (Zdroj: Investing wisely – Steve Bauer, www.safehaven.com)  
 
Investujete-li do správných akcií, můžete očekávat vysoké zhodnocení. Například: Eaton Vance, investičně-správcovská společnost, byla jednu z nejvýkonnějších akcií za posledních 25 let. Pokud byste investovali 10 000 dolarů v roce 1979 do Eaton Vance za předpokladu, že byste měli reinvestované všechny dividendy, v prosinci 2007 by vaše investice měla hodnotu 10 600 000 dolarů. Na druhou stranu, investice do akcií přináší riziko - výnosy nejsou zaručeny a v některých případech lze ztratit i 100% investice. Není tomu dlouho, co byly na výsluní a záhy na dně dot-com společnosti (ve spojených státech používaly internetové firmy většinou doménu nejvyššího řádu „ .com“ a podle ní se nazývaly dot-com (česky „tečka com“) –pozn. překladatele, zdroj: wikipedia.cz), které zbankrotovaly nebo jsou obchodovány za zlomek jejich původní ceny.

 

Pravidelné investování malých částek

Následující graf představuje vývoj akciového fondu během 10 let a zobrazuje výhody pravidelného dlouhodobého investování. Svislá osa značí kurz a vodorovná osa je časovou řadou. Tlusté krátké čáry zobrazují situaci, kdy je každý měsíc pravidelně investována určitá částka peněz a na konci roku 2011 je investování ukončeno. Můžete vidět, že i přes klesající tendence v roce 2002 a poté v roce 2009, je dosahováno výnosů a investora takové výkyvy nemohou zasáhnout. Díky pravidelným nákupům za různé ceny se na konci investičního období celková hodnota cenných papírů zprůměruje a tato výsledná hodnota je naznačena dvojitou čarou uprostřed grafu. Investor zhodnotil svůj kapitál investovaný v průběhu 10 let. Výše výnosu je rozdíl mezi zprůměrňovanými nákupy a prodejem za aktuální cenu v roce 2011 (vyznačeno modrou úsečkou). Krátkodobé a nárazové investování je zobrazeno tenkými úsečkami. V prvním případě na přelomu roku 2005 byl generován zisk, avšak tyto výnosy jsou velmi nestabilní a ceny akcií jsou v krátkém horizontu volatilní. V druhém případě, na konci roku 2008, krátkodobá investice způsobila ztrátu.
 
Zatímco akcie jsou atraktivní investicí v dlouhodobém horizontu, v krátkém období mají tendenci být nestabilní a výnosy nejsou garantované. Proto se obecně nedoporučuje použití akcií k dosažení krátkodobých cílů. Akcie jsou naopak vhodné při realizaci dlouhodobých cílů a to v horizontu nejméně pěti let.
 

Kouzlo složeného úročení

Test investora: "Chtěli byste raději 10.000 dolarů denně po dobu 30 dnů nebo jeden cent, jehož hodnota se každý den zdvojnásobuje po dobu 30 dnů?"
 
Pokud jste se rozhodli pro druhou možnost, je ve vás skutečný investor. Po uběhnutí 30 dnů byste realizovali přes 5 milionů dolarů ve srovnání se 300.000 dolarů, které by připadli na první možnost.

Dolar investovaný s 10% výnosem bude mít za rok hodnotu 1,10 dolarů. Investujte 1,10 dolarů a dostanete-li výnos ve výši 10% znovu, máte tak za dva roky 1,21 dolarů oproti své původní investici 1 dolar. První rok jste si vydělali jen 0,10 dolarů, ale druhý rok už 0,11 dolarů. Z toho plyne, že zisky plodí další zisky.
 
Složené úročení se počítá podle následujícího vzorce:

FV = PV (1 + i) ^ n
FV = budoucí hodnota (částka, kterou budete mít v budoucnu)
PV = současná hodnota (částka, kterou máte dnes)
i = úrok (vaše míra výnosu nebo úroková sazba vyjádřená koeficientem, 15% úrok = 0,15 koeficient)
N = doba, po kterou budete investovat
(Zdroj: Investing wisely – Steve Bauer, www.safehaven.com)

Příklad, jehož výsledkem je vždy 1 milion dolarů:
 
1) Jack ušetří 25.000 dolarů ročně po dobu 40 let.
 
 Řešení: 25000 x 40, bez složeného úročení.
 
2) Jeff začíná s 1 dolarem a zdvojnásobuje ho každým rokem po dobu 20 let.
 
Řešení: 1*(1+1) ^20 , první číslo 1 značí jeden dolar, druhé číslo je dáno vzorcem a třetí jednička je úrok, v tomto případě 100%, protože hodnota vložených peněz se každý rok zdvojnásobí. Z 1 dolaru budou 2 dolary, z 2 dolarů budou za další rok 4 dolary atd., tj ze 100% bude 200% = 100% úrok (rozdíl mezi výslednou a investovanou hodnotou), číslo 20 charakterizuje dobu investice.
 
Případ Jacka je problematický v tom, že pokud bychom vydělávali v průměru 50.000 dolarů za rok, museli bychom ušetřit 50% z našeho platu, což není příliš pravděpodobné. Druhý případ také není úplně reálný, protože jen velmi málo investic může vydělat 100% v daném roce, natož za 20 po sobě jdoucích let. Tento příklad má zřetelně ukázat fakt, že i při malé investici a kratším časovém horizontu lze vydělat velké peníze.Mezi dvěma extrémy Jeffa a Jacka se nachází reálné situace. Jedním z klíčových konceptů úročení je toto: čím dříve začnete, tím bohatší budete.
 
Příklad:
Uvažujme případ dvou dalších investorů, Lukáše a Václava, kteří by se také rádi stali bohatými.
Lukáš na trhu investoval 2.000 Kč ročně ve věku 24 až 30 let, tj. 6 let, s roční výnosovou mírou (úroková sazba) 18% před odečtením daní a dalších poplatků. Od 31 do 65 let již žádnou částku na trhu neinvestoval, ale naspořené peníze pouze zhodnocoval při stejné úrokové sazbě, tj. 18 %.
 
Václav investoval stejnou částku a měl i stejnou výnosnost, čekal však, až mu bude 30 let, aby začal a pokračoval v investici 2.000 Kč ročně, dokud mu nebude 65 let pro odchod do důchodu.
 

Řešení: Na konci by oba mohli skončit s cca 1 milionem korun. Rozdíl je v tom, že Lukáš musel investovat pouze 12.000 Kč (tj. 2.000 Kč po dobu 6 let), zatímco Vašek vynaložil 72.000 Kč (tj. 2,000 Kč po dobu 36 let). 

Je zřejmé, že investovat včas může být přinejmenším stejně tak důležité, jako skutečná suma investovaná v průběhu celého života. Tudíž, abychom skutečně profitovali z kouzla složeného úročení, je důležité začít brzy. Koneckonců, není to jen o tom, s kolika penězi začnete, je to také o množství času, které vyhradíte tomu, aby vaše peníze pracovali pro vás. 

Autor: Pavlína Ondráčková

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce