Škola investování 5: investovaní a proces investování

841x přečteno

Cílem této kapitoly je seznámit Vás s investováním v jeho nejobecnějším slova smyslu, stručně charakterizovat proces investování (bude mu věnován samostatný oddíl Školy investování) a ve spojení s podkapitolami o investičním horizontu a subjektech na trhu vytvořit ucelenější pohled na činnost investora. V rámci tohoto dílu se budeme zabývat investicemi do cenných papírů, především akcií.

Investování vs. spekulace

Na úvod tohoto dílu je důležité rozeznat investování od spekulace. Při investování nakupujeme aktiva za účelem zisku, který lze na základě určitých informací dobře odhadnout. Jedná se především o dividendy z akcií, výnos z dluhopisu, úroky či renty nebo růst ceny samotného aktiva. To vše se obvykle děje v dlouhodobém horizontu, na rozdíl od spekulace, kde je záměrem obrátit své peníze v co nejkratší době a vydělat tak několik procent. Hlavním rozdílem je tedy čas/doba investice. Vidina rychlého zbohatnutí je jistě lákavá, avšak pády z výšek jsou o to tvrdší. Spekulacemi lze vydělat spoustu peněz, ale je potřeba mít mnohé znalosti a dlouholeté zkušenosti. Pro amatéry je spekulace spíše ruskou ruletou.
 
Proč lidé vlastně investují? Ať už se jedná o jakýkoliv instrument, primárně je cílem dosáhnout vyššího výnosu, než který nám poskytují běžné bankovní produkty. Naši dlouhodobou investici může ohrozit především inflace, která znehodnocuje naše peníze. Tento jev je pro mnohé negativní a tak se ho snažíme vyrovnat, v lepším případě překročit, výnosem z investování. Jakýkoliv výnos je příjemný, je však k ničemu, pokud je míra inflace větší, jelikož došlo ke snížení kupní síly peněz. Jak inflaci, tak riziko můžete snížit diverzifikací (viz. bod 2).
 
Pro úspěšné investování platí několik málo pravidel, které si v následujících bodech probereme.
 

1. Volba vhodného investičního instrumentu

Jsou investoři, kteří vyhledávají riziko a adrenalin související s touto nejistotou je v jistém slova smyslu láká. Takové lidi uspokojí např. akcie, které za své riziko generují dlouhodobě vysoký výnos. Na druhou stranu ti, kteří volí konzervativní přístup k riziku si spíš opatří dluhopisy či investici do podílových fondů. Svůj investiční profil můžete zjistit z různých dotazníků (například na stránkách www.iks-kb.cz v sekci Investiční rádce). Samozřejmě, nedá se předpokládat, že každý je zcela vyhraněný typ. Nicméně, většinou své portfolio budete tvořit podle svého vztahu k riziku. Podle vztahu k riziku a očekávanému výnosu následně strukturujeme portfolio.
 

2. Diverzifikace portfolia

Diverzifikace znamená, že své portfolio skládáte z různých instrumentů tak, aby v případě, že se jednomu nebude dařit, druhý vám ztrátu vyrovnal či snížil (omezujete své riziko). To platí především pro akcie vs. obligace. Pokud akcie klesají, obligace má tendenci růst (vysvětlení viz. níže). Naopak, když zvolíte pouze jeden typ instrumentu (buď akcie nebo obligace), pak je vhodné vybírat z různých obchodních oblastí (průmysl, bankovnictví, farmaceutika,…). V závislosti na vývoji ekonomiky mohou některá odvětví skýtat vyšší výnosy, některá naopak klesat. Pokud vytvoříte portfolio zahrnující cenné papíry z mnoha hospodářských oblastí, nemůže vás pád jednoho příliš ohrozit. Pokud však investujete celý svůj kapitál do jednoho sektoru či firmy, budete velmi citliví na jakýkoliv výkyv. Ideální diverzifikace vyrovnává výkyvy, a přesto hodnota celého portfolia roste. Na druhou stranu je menší pravděpodobnost dosažení velkých zisků. Diverzifikace neodstraňuje veškeré riziko, avšak je nástrojem, díky kterému pro nás nebude katastrofou pád jednoho oboru či firmy.
 

3. Kapitál

Tato věta může znít jako vysvětlivka pro děti v první třídě. Nicméně jedná se o jednu z nejošemetnějších záležitostí, kterou musí investor řešit. Jde totiž o velikost kapitálu, ať už vlastního nebo cizího. Zvolíte-li první variantu, začíná se s úsporami (volné neúčelově střádané peníze), které nemusí být nutně v řádu milionů. Zpočátku postačí i pár tisíc, které budete investovat ať už pravidelně či jednorázově. Při menších částkách začátečnické chyby tolik nebolí jako při vysokých sumách investovaných do klesajícího instrumentu, v horším případě ještě s vypůjčeným kapitálem.
 
 

4. Výnosné akcie

Držení akcií v dlouhodobém horizontu nabízí jeden z největších výnosů - cca 8 až 10 procent, což je téměř o polovinu až třetinu více než výnosy z obligací. V krátkodobém horizontu mohou být akcie dosti rizikové. Jde o výkyvy, které mohou dosahovat třeba 50 i více procent, ať už jde o jejich pokles či vzestup. Vysoké riziko riziko je sice nepříjemným faktorem, avšak pokud nezapomeneme na správnou diverzifikaci, tak v 10-letém horizontu existuje velká pravděpodobnost solidního zhodnocení. jak jste si mohli všimnou, z předchozích vět vyplývá, že čím vyšší riziko, tím vyšší výnos. Tudíž riskantní investice vynáší více než méně rizikové investice. Pokud se rozhodnete investovat v dlouhém časovém horizontu, je nejdůležitější sledovat ekonomické ukazatele společnosti. Když výnosy z akcie rostou v průběhu deseti let, ani cena akcie nebude zaostávat a bude také růst.
 

5. Vztah akcií a obligací

Platí, že pokud se vede jednomu z těchto instrumentů, ten druhý většinou klesá. Jedná se především o případ, kdy akcionáři vyprodávají své akcie a převádí své peníze do bezpečnějších instrumentů. Těmi jsou jak z hlediska rizika, tak i výnosu právě obligace. Pokud je totiž hospodářský cyklus v expanzi, což sebou nese i zvýšení cen akcí, dochází k přehřívání ekonomiky a tím pádem i zvyšování úrokových sazeb. To má za následek pokles ceny dluhopisů a ekonomika se tak začíná utlumovat. Ceny akcií též reagují poklesem a hospodářský cyklus se začíná dostávat do recese. Krizí se úrokové sazby začnou snižovat a naopak ceny dluhopisů růst. To je však stimul pro ekonomiku, která začne růst a vynese sebou i cenu akcií a tím celý koloběh začíná znovu. Z toho plyne, že rostoucí úrokové sazby mají negativní vliv na cenu dluhopisů.
 
 

Proces investování

První fází je o hledání nejvhodnějšího titulu. Neznamená to tedy okamžitý nákup, ale spíše sledování těch favorizovaných. Můžete se zaměřit jak na technická data, tak fundamentální informace či jejich kombinaci.(Technické a fundamentální analýze bude věnován samostatný díl.)
 
Když na základě svých kritérií vyberete tu nejvhodnější akcii, přišel čas na její nákup. Ujasněte si, jaký plánujete časový horizont držby takového instrumentu, jaký očekáváte výnos a jakou největší ztrátu jste ochotní podstoupit. Tendence akcií je z dlouhodobého hlediska růstová, avšak v krátkém čase může více docházet k výkyvům a klesajícím trendům. V takové situaci se musíte umět rozhodnout a k tomu vám pomohou jak zveřejňované ukazatele společnosti (viz. další díly školy investování), které je důležité velmi pečlivě sledovat, tak i základní kritéria co jste na začátku investování od této pozice očekávali (časový horizont, očekávaný zisk nebo maximální ztráta). K načasování správné koupě nebo prodeje akcie může pomoct technická analýza. Správné načasování výrazně ovlivňuje konečný výsledek.
 
Ve chvíli, kdy jste akcie nakoupili, práce tím rozhodně nekončí. Kontrolujte tituly, které máte ve svém portfoliu, abyste v konečném důsledku neutrpěli ztrátu. Sledujte, jak se vaše předpoklady slučují s realitou a na základě toho přehodnocujte význam jednotlivých předpokladů. Není však nutné okamžitě reagovat na nové události kolem daných instrumentů, zejména při prudkém poklesu okamžitým výprodejem ztrátové akcie. Velcí hráči a obchodníci na trhu svá rozhodnutí již udělali, a proto cena v sobě takovou informaci již zahrnuje.
 
Na konci obchodního dne zhodnoťte stav a určete hodnotu portfolia, která se zjistí z uzavíracích cen jednotlivých akcí. V porovnání s nákupními cenami je vygenerována ztráta nebo zisk. Takové vyhodnocení probíhá denně nebo cyklicky po určitém časovém intervalu (týden, měsíc, rok). To záleží především na povaze a rozhodnutí samotného investora. Závěry ohledně portfolia tedy buď splní nebo nesplní očekávání. V případě ztráty se nemusíte hroutit, avšak měli byste se zamyslet nad takovým výsledkem, popř. identifikovat příčiny, abyste byli při dalším rozhodování o investicích moudřejší. Je dobré určit si spodní hranici, pod kterou již nejste ochotni jít. A pokud cena akcie klesne pod tuto hranici, nejlepším řešením je její prodej. Někdy se ale může jednat o dočasný propad akcie a je-li záměrem dlouhodobě ji držet, není třeba dělat unáhlené kroky.
V příštím díle školy se podrobněji podíváme na investiční horizont, který je důležitým faktorem našeho rozhodování.
 

autor: Pavlína Ondráčková

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce