Inovatívne riešenia v oblastiach ako sú IT, biomedicína, alternatívne využitie energetických zdrojov, sú dnes vysoko žiadané a extrémne dôležité kvôli ich implementácií za účelom zabezpečenia udržateľného rozvoja. Tieto riešenia najčastejšie pochádzajú zo sféry startupov, z ktorých veľká časť je čiastočne finančne podporovaná venture kapitálom. O tejto téme si pripravil prednášku náš hosť, ktorý má za sebou pôsobenie v niekoľkých startupoch a momentálne investičný manažér v spoločnosti Investeers, Slavomír Hruška.

Dňa 21. novembra 2018, Klub Investorov na pôde Ekonomickej univerzity predstavil jedného z investičných manažérov spoločnosti Investeers – pána Slavomíra Hrušku.

V priebehu celej prednášky sme prešli širokým okruhom tém, od tých najzákladnejších – definícia startupu, do akých startupov investori najčastejšie investujú, čo najčastejšie zabíja startupy, cez oblasti ako sa naceňuje hodnota startupu, ako sa dostať k investorom až po podmienky investície, investičné zmluvy a ideálny počet founderov v startupe.

Pri definovaní startupu ako takého existuje hneď niekoľko alternatív. Ako tú najvýstižnejšiu definíciu startupu použil náš hosť formuláciu od Paula Grahama: A startup is a company designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a company a startup. Nor is it necessary for a startup to work on technology, or take venture funding, or have some sort of “exit”.

Do akých startupov investori najčastejšie investujú? V prvom rade by to mal byť jednorožec v porovnaní so všetkými ostatnými, niečo absolútne jedinečné. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú a zasahujú do rozhodovacieho procesu, sú faktory ako napr. možnosť dynamickej trhovej príležitosti, schopnosti a skúsenosti ľudí v exekutívnych pozíciach, relevancia startupu a tzv. X-Factor, niečo, čo tomu všetkému pridáva hodnotu naviac.

Štatisticky, 12 najčastejších dôvodov, ktoré zabíjajú startupy:

 1. No market need
 2.  Insufficient liquidity
 3.  Not the right team
 4. Get outcompeted
 5. Pricing/Cost issues
 6. Poor product
 7. Wrong business model
 8. Poor marketing
 9. Ignore customers
 10. Wrong product launch time
 11. Lose focus
 12. Disharmony among founders and investors

Ako sa naceňuje hodnota startupu? Takto nejak vyzerá tento systém podľa nášho hosťa:

 • Sila a úplnosť management teamu – 30%
 • Potenciál a veľkosť príležitosti na trhu – 0%-25%
 • Produkt/technológia – 0%-15%
 • Kompetetívnosť alebo konkurencia v danom odvetví – 0%-10%
 • Marketing/kľúčoví partneri – 0%-10%
 • Možnosť potreby dodatočnej investície – 0%-5%
 • Geografické faktory – 0%-5%

Všeobecne, podľa názoru nášho hosťa, ideálny počet founderov je nepárne číslo, pričom traja sú už príliš veľa.

Téma ľudí veľmi oslovila, o čom svedčí aj fakt, že intenzívna diskusia prebiehala už počas prednášky a následne pokračovala aj po jej skončení.

No a na záver, celá prednáška bola ocenená veľkým potleskom všetkých zúčastnených.