Dňa 23. októbra 2018, Klub Investorov na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavil jedného z hlavných analytikov INESS – pána Róberta Chovanculiaka.

V úvode prednášky bola reč hlavne o tom, prečo zdieľaná ekonomika vznikla a aký problém vôbec rieši. Následne bolo poukázané na to, ako zdieľaná ekonomika dokáže sama vytvárať regulácie bez toho, aby do tohto procesu vstupoval ďalší subjekt – štát. Ďalším bodom prezentácie bol fakt, ako zdieľaná ekonomika mení spoločenské normy a spôsob, akým vnímame dnešné bežné situácie, ktoré boli v minulosti absolútne nepredstaviteľné. No a v neposlednom rade sa prednášajúci venoval oblasti spätnej väzby, kde porovnával dôsledok regulácií súkromného sektora.

Zdieľaná ekonomika, ako aj všetky subjekty poskytujúce služby prostredníctvom zdieľanej ekonomiky, vznikli za účelom zníženia transakčných nákladov. Zdieľaná ekonomika teda predáva zníženie transakčných nákladov. Zníženie transakčných nákladov bolo riešené už v minulosti v oblastiach ako sú dohľadávanie (Google) alebo dohadovanie (PayPal, Booking). No v oblasti dôvery a dodržiavania pravidiel a regulácií sú novodobé služby ako Airbnb a Uber absolútnymi priekopníkmi. Poskytovatelia týchto služieb dokážu vytvárať pravidlá, vynucovať ich dodržiavanie a prípadne aj riešiť spory súvisiace s nedodržiavaním týchto pravidiel. Týmto spôsobom dokážu budovať dôveru v tento systém.

Zdieľaná ekonomika je schopná sama vytvárať regulácie bez toho, aby štát vôbec zasahoval do tejto činnosti, čím sa zabraňuje možnosti, aby boli tieto regulácie ekonomicky neefektívne. Väčšina regulácií musí byť efektívnych, pretože poskytovatelia služieb zdieľanej ekonomiky „bojujú o peňaženku“ spotrebiteľa. V opačnom prípade, by to sami pocítili na svojich výsledkoch.

Okrem iného, Uber a Airbnb menia aj spoločenské normy a morálne zásady. Na tento fakt pán Chovanculiak poukázal prostredníctvom analógie – mama vždy hovorila: „Nikdy nesadaj k cudziemu človeku do auta a nikdy nechoď sám k niekomu domov!“ Čo bolo v minulosti úplne neprípustné sa v dnešnej dobe stáva absolútne bežným a štandardným.

Poistenie, zábezpeky pre spotrebiteľov, vzájomné hodnotenia, formuláre 1. kontaktu, big data, learning machines, ktoré dokážu rozpoznávať podozrivú aktivitu - toto všetko sú regulácie a nástroje pre zabezpečenie dôvery medzi poskytovateľom a spotrebiteľom, ako aj medzi spotrebiteľmi navzájom. Takáto spätná väzba dokáže udržiavať systém zdieľanej ekonomiky bezpečný a spoločensky akceptovateľný.

Po záverečnom potlesku prebiehala diskusia, počas ktorej sa pán Chovanculiak snažil odpovedať na všetky otázky prítomných divákov.

Autor článku: Tomáš Kozák