Dňa 2. októbra 2018 Klub Investorov na pôde Ekonomickej Univerzity v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom Národohospodárskej fakulty predstavil jedného z najznámejších českých traderov a lektorov - pána Ludvíka Tureka.

Prezentácia pána Tureka bola veľmi úspešná, o čom svedčí aj trvanie samotnej prednášky, ktorá trvala dve a pol hodiny namiesto štandardnej hodiny a pol.

Už v úvode prednášky, ktorá sa venovala téme‚ ako sa stať konzistentne zarábajúcim traderom, p. Turek uviedol niekoľko dôležitých faktov. Pri obchodovaní je 80% psychika, 10% money management a 10% obchodný systém. Neskôr pokračoval slovami: „Trading je business ako každý iný. Prichádzate na trh s nejakými očakávaniami, avšak treba si uvedomiť, že na druhej strane sedia vyštudovaní experti z Harvardu, alebo MIT a tí Vám nič zadarmo nedajú. Preto všetci obchodníci prídu o vklady na svojich účtoch, než sa naučia ovládať svoje emócie.“

Po úvodných slovách prešiel prednášajúci ku obsahu prezentácie, kde v stručnosti rozprával o nasledujúcich bodoch:

  • Základy technickej analýzy
  • Fundamentálna analýza
  • Príklady obchodných systémov
  • Osobný názor tradera / tomu čo sa deje na trhoch
  • Diskusia

Prvý a druhý bod prebiehal súbežne, kedy prednášajúci vysvetľoval dôležitosť oboch analýz. Prednášajúci hovoril, že z praktického hľadiska tradera zaujíma len cena, avšak pri dlhodobých investíciách a nie len samotnom intradennom tradingu je podstatné poznať aj fundamentálnu analýzu. Napríklad rozdielne monetárne politiky centrálnych bánk vyústia v jednoznačný a jasný trend vývoja menového kurzu, ktorý sme mohli sledovať pred pár rokmi, keď ECB udržiavala expanzívnu monetárnu politiku a FED začal s postupným navyšovaním úrokových sadzieb.

Pán Ludvík Turek na prednáške Klubu investorov v Bratislave

Pri príkladoch obchodných systémov prednášajúci odporučil na začiatok používať len jednoduché systémy, avšak byť v nich disciplinovaný a konzistentný. Teda obchody uskutočňovať len v prípadoch že traderom zadané kritéria boli naozaj splnené na 100% a neohýbať pravidlá a obchodovať aj pri splnení 80% kritérií. Len takto disciplinovaný trader dokáže byť dlhodobo profitabilný a stačí mu Risk Reward Ratio 1:1 a úspešnosť obchodného systému aj 51%.

Poslednou, avšak nie menej dôležitou témou bolo uvedomenie si situácie na trhu. P. Turek sa snažil účastníkom prednášky vysvetliť, že nie je dôležitý ich názor, ale názor trhu. „Aj keď myšlienkami som medvedí čo sa týka amerických akcií, keď vidím graf a čo sa na ňom reálne deje, bol by som hlúpy, keby si stojím za svojou myšlienkou, a preto americké akcie nakupujem. Treba si teda uvedomiť, že na trh prichádzate zarábať peniaze a nie mať pravdu.“

V diskusii padli rôzne otázky, avšak najdlhšia bola práve téma krízy. Tejto téme sa prednášajúci venoval približne pol hodinu, kde sa snažil vysvetliť fungovanie kvantitatívneho uvoľňovania na ekonomiku eurozóny a Ameriky.  Po dotaze, kde vidí infláciu, odpovedal približne rovnako ako p. Karpiš, ktorý pre Klub Investorov prednášal minulý semester a to ukážkou grafu indexu S&P 500. „Treba si uvedomiť, že banky nerobia to, čo od nich očakávajú centrálni bankári. Oni nevezmú peniaze a nekúpia len dlhopisy krajín, ktoré majú veľmi nízky, niekedy až záporný výnos. Oni radšej prídu na akciový trh, kde cez pákový efekt nakupujú akcie a tým zdvíhajú ceny akcií.“