Healthtech startupy, které změní svět

1154x přečteno

Budoucnost zdravotnictví je v těch nejmodernějších technologiích. Které startupy z odvětví healthtech zaujaly investory v Česku a ve světě?

VR_Musashi

Český startup VR_Musashi, pracující s virtuální realitou, se zaměřil na ty nejmenší a spolu s neziskovou organizací Pink Crocodile vyvíjí aplikaci pro děti s kombinovaným postižením a především pro ty s poruchami autistického spektra. Díky ní je možné zjistit, kam se děti v místnosti dívají, co je nejvíc zajímá a jak dlouho jim zájem vydrží.

Programátoři na projektu spolupracují s lékaři a odborníky, kteří mají s prací s autistickými dětmi zkušenosti, a vycházejí z řady zahraničních studií. Už se jim například podařilo zjistit, že děti, které jsou zapálené pro jízdní řády, se umí stejně nadchnout i pro hudbu. Protože si ale neumějí konkrétně říct, co je baví a zajímá, většinou se to jejich okolí nedozví.

Už dlouho se navíc při práci s autistickými dětmi používají herní konzole. Díky hrám si děti osvojují sociální dovednosti, ale také ventilují emoce.

DrOmnibus

Autistické děti podporuje také polský startup DrOmnibus. Jde o platformu, kde takto nemocné děti dostávají interaktivní terapeutické úkoly (celkem je jich přes 7 tisíc), které je učí rozlišovat emoce, tvary, barvy, čísla, zvířata, části lidského těla… Vše vychází z dobře známé aplikované behaviorální analýzy. Cílem aplikace je zlepšit dovednosti dětských autistů v jazyce, pozornosti i porozumění. Po skončení „lekce“ aplikace výsledky vyhodnotí a odešle odborným terapeutům a rodičům, takže mohou sledovat rozvoj dovedností dítěte.

Mindpax

Náramek MindG, který usnadní život psychicky nemocným, je produktem startupu Mindpax. Analyzuje biorytmy pacientů, podle jejichž změn lékaři mohou předpovídat opětovné propuknutí onemocnění. Jednoduše řečeno náramek sleduje fyzickou aktivitu a spánek svých nositelů a u lidí s bipolární afektivní poruchou nebo schizofrenií zvládne předpovědět blížící se deprese nebo naopak mánie. Pacienti se díky tomu mohou vyhnout hospitalizaci v nemocnici.

Data, která náramek shromažďuje, jsou jednou denně předávána prostřednictvím mobilní aplikace nebo základové stanice se SIM kartou do datového úložiště, kde je využívá datová analytika. Mindpax pak vypočítává charakteristiky spánku a aktivity a ty porovná s daty zdravé populace.

Dthera Sciences

Unikátní nástroj pro seniory s demencí nebo Alzheimerovou chorobou – aplikace ReminX od Dthera Sciences – je prostředkem reminiscenční terapie, která pracuje se vzpomínkami. Cílem je snížit míru úzkosti a pocitu osamělosti starých lidí. Skupina lidí, nejčastěji jde samozřejmě o příbuzné nemocných seniorů, zde může nahrávat a sdílet fotografie a audionahrávky a aplikace z nich poté sestaví personalizovaná videa.

Hned první studie, která se projektu věnovala, ukázala slibné výsledky a velký potenciál aplikace. Podle generálního ředitele Dthera Sciences Edwarda Coxe vedlo použití aplikace k okamžitému a významnému snížení výskytu deprese a úzkosti u cílových pacientů. Úspěch byl ještě větší, než se čekalo, a vytvořil se tak základ pro další zkoumání mechanismů, jak může technika změnit náladu člověka. Výrobci tak velmi nadneseně začali mluvit o tom, zda třeba jednou aplikace nezvládne nahradit i léky.

MYnd Analytics

Startup MYnd Analytics se soustředí na léčbu pacientů s duševními nemocemi. Registr PEER Online, který vytvořil, umožňuje lékařům porovnávat výsledky léčby pacientů s obdobnými příznaky, a to díky databázi objektivních neurofyziologických dat. Ta lékaři získávají při vyšetření elektroencefalografem (EEG).

Celá myšlenka vychází z projektu dětských onkologů, kteří si začali už v 70. letech vyměňovat zkušenosti s terapií. Registr tehdy začal shromažďovat údaje o léčbě s cílem zlepšit celkové poznatky o rakovině. Systém je stále funkční a dosud pediatrům pomáhá zjišťovat, co nejlépe funguje při léčbě dětských nádorových onemocnění, čímž u malých pacientů zvyšuje šance na přežití.

Invent Medical

Nejmodernější technologie nabízejí řešení pro lidi po úrazech nebo s vrozenými vadami. Rychlejší pomoci se může dostat těm, kteří potřebují protézu nebo ortézu na míru, a to díky 3D tisku. Ostravská startupová společnost Invent Medical nejen vyrábí prototypy tištených protéz končetin, ale také chce, aby je pacienti mohli přizpůsobit svým potřebám a vkusu. K tomu slouží aplikace pro iPad.

XGLU

Unikátní glukometr XGLU je velký jako platební karta. A takových kartiček má v peněžence každý několik, takže není problém prostě jednu přidat a nosit tak glukometr stále u sebe. Bez peněženky z domu neodejdete, říká Marek Novák, student a vynálezce revolučního typu pomůcky pro diabetiky.

Jen o velikost ale nejde. XGLU využívá spolehlivou a vyzkoušenou technologii jednorázových měřicích proužků a je napojený na smartphone. Do něj automaticky posílá naměřené hodnoty (a rovněž se jeho prostřednictvím nabíjí) a následně také doporučí dávku inzulinu. Během okamžiku tak výsledek může zkontrolovat i pečující osoba, například u dítěte jeho rodiče nebo naopak u seniora jeho děti. Pokud jsou hodnoty kritické, zvládne XGLU pomocí Skypu ihned upozornit na zhoršení stavu diabetika. Mobilní aplikace XGLU je také zaměřená na děti, které vzdělává o jejich nemoci a díky herním prvkům je motivuje k měření.

Sano

Také sanfranciský startup Sano se zaměřuje na měření cukrovky, konkrétně na vývoj malého přenosného čidla. Spolu se svým investorem, výrobcem fitness náramků Fitbit, chce vyrobit zařízení, které po připevnění na kůži co nejpřesněji změří hladinu cukru v krvi a výsledek odešle do mobilní aplikace.

Pohodlné a méně bolestivé aplikování má být největším plusem oproti konkurenci. Nicméně odborníci z řad diabetologů namítají, že bez vpichů do kůže nemůže být měření dostatečně přesné, a tedy spolehlivé.

Senosis Health

Tento startup vyvíjí aplikace pro smartphony, které sledují zdravotní problémy bez dodatečného příslušenství, čistě jen pomocí mobilního telefonu jako takového. Díky aplikaci si můžete například zjistit žloutenku, pomocí fotoaparátu si změřit hemoglobin v krvi, další aplikace zase umí zjistit potíže, jako jsou cystická fibróza nebo astma.

Do Senosis Health už investoval Google, obecně proto odborná veřejnost předpokládá, že firma technologii propojí s jinou podobnou – DeepMind. Ta umí zjistit vady zraku.

UnitDoseOne

Startup UnitDoseOne se věnuje robotickému lékárnictví. Jde o lékárnu, v níž speciálně vyvinutí roboti dokážou připravit každému pacientovi dávku léků a současně se starají o nemocniční logistiku. Systém pozná, které léky budou daný den potřeba, a ví, kdo a kdy je uložil do přístroje, kdo je předepsal i kdo je nakonec podal pacientovi.

Autor: Marwick