Dňa 27. marca sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila druhá prednáška organizovaná Klubom investorov v tomto semestri. Prednášajúcim bol tento raz Senior Account Manager zo spoločnosti XTB Slovensko, pán Tomáš Vranka. Publikum, ktoré prišlo na prednášku, bolo zložené zväčša zo študentov, no mnohí z nich mali skúsenosti s obchodovaním s akciami.

Na úvod prednášky pán Tomáš Vranka vysvetlil pojem diverzifikácia, neskôr sa zaoberal diverzifikáciou podľa odvetví a podľa krajín. Podľa prednášajúceho by bezpečné akciové portfólio malo byť diverzifikované do 4–5 sektorov a 5-6 krajín . Upozornil aj na menové riziká pri diverzifikácii podľa krajín. Ukázal na časté chyby začiatočníkov, ktorí si často zvolia „jednu obľúbenú spoločnosť“ a do nej investujú všetky voľné prostriedky.

Pri investovaní do akcií je okrem diverzifikácie dôležitý aj čas - prednášajúci najprv ukázal vplyv času na bezpečnosť investície a neskôr aj  na ziskovosť investície. Vplyv pravidelného investovania na priemernú cenu akcie ukázal na praktických príkladoch Volkswagen a Deutsche Bank a na príklade akcií Coca-Cola ukázal, ako výkonnosť investície ovplyvňuje reinvestovanie dividend. Ideálny časový horizont pre investovanie do akcií si odporúča stanoviť čo najväčší, minimálne by to mal byť časový horizont 5 – 10 rokov.       

Na záver prednášky ukázal, čo robiť s akciami počas krízy. Poukázal na kombináciu dlhopisov a akcií ako na najvýkonnejšiu a na úrokové sadzby poukázal ako na nástroj, podľa ktorého by sa investor mohol orientovať ohľadne stavu ekonomiky.

Po prednáške nasledovala diskusia cez aplikáciu sli.do, počas ktorej vyhrala najatraktívnejšia otázka knihu od prednášajúceho. Niekoľko ľudí z publika sa dokonca zastavilo pri prednášajúcom po diskusii a ďalej s ním preberali investovanie do akcií.

Autor článku: Ján Sorkovský