Benefit of Alternative Investments to a Diversified Portfolio

1197x přečteno

John Vax se na mezinárodním trhu s investicemi pohybuje přibližně 25 let. Předtím, než se stal investičním vedoucím u Sirius Investments pracoval jako soukromý konzultant alternativních investic pro několik rodin s vyššími příjmy. John je držitelem certifikátu řízení investic od regulačního orgánu Spojeného království, dále také titulu CFA.

John je zastáncem alternativních investic a o běžný trh se zas tolik nezajímá. Jak sám řekl: ,,Spím mnohem klidněji, když mé investiční portfolio obsahuje méně běžných tržních investic, jelikož trh je plný výkyvu a dám raději přednost alternativám“.

Alternativní investice totiž nejsou akcie ani dluhopisy, ať už státní či soukromé, není to zboží ani žádné produkty, se kterými je nejčastěji obchodováno, nejsou to ani měny. Tím je vyřazeno velké množství možností. Co tedy alternativní investice jsou?

V rámci oboru alternativních investic mluvíme o vlastnictví kapitálu, nemovitosti, aktiva jako jsou například letadla, lodě, zemědělská půda, lesy, či nejrůznějších typech pojišťovacích produktů.

Proč jsou ale alternativní investice tak dobrou volbou právě teď? Alternativní investice nejsou vázané na akcie ani dluhopisy. Rizikovost těchto investic je o poznání nižší a jejich zajímavost se dá vypozorovat i z chování investičních portfolií mnoha zkušených investorů.

Jedním ze zajímavých příkladů alternativních investic je například P2P Lending (peer-to-peer lending). Neboli trh s půjčkami. Jde o půjčování peněz mezi lidmi, kteří mají záměr, ale nemají na něj peníze a lidmi, kteří mají peníze a mají možnost s nimi operovat. Za velmi transparentních podmínek a s menšími poplatky než jsou v bankách je tak možné investovat do něčího nápadu, a následně vydělat.

Dalším příkladem je například Life Settlements. Jedná se v podstatě o nákup životního pojištění jiného člověka, který jej většinou prodává, jelikož nemá na jeho placení, a jeho zánikem by nic nezískal. Investor za většinou nevelikou částku získává toto pojištění, a za původního majitele jej dále platí. Ve chvíli skonu zřizovatele je mu pak vyplacena výše jeho životního pojištění. Jediným velkým rizikem je zde dlouhověkost.

V oblasti pojištění nám byl představen tzv. Reinsurance. Jedná se o právnické osoby, které přebírají na základě smlouvy jistou část rizik pojištění (většinou jde o pojištění proti živelným pohromám), čímž je jim vyplácena určitá pojišťovací částka.

Alternativní investice jsou tedy ideální volbou pro ty, kteří mají strach z propadu cen akcií nebo dluhopisů. Společnost Sirius Investments, pro kterou pan Vax pracuje, zprostředkovává právě tyto typy investic.

Autor: Tomáš Reml