Pre koho je Škola Tradingu?

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o obchodovaní na finančných trhoch (prevažne na Forexovom trhu), ktorí sa tejto téme a problematike dlhodobo (alebo aj krátkodobo) venujú, ale aj pre študentov, ktorí majú na podobné témy záverečné práce, alebo ich zaujíma makroekonómia. Celá Škola Tradingu je VYSLOVENE PRAKTICKÁ, teda všetko bude prednášané a predstavené z reálneho obchodovania a biznisu, nezaoberáme sa teóriou ani poučkami. Veľmi významným prvkom je riešenie zadaných úloh z tradingu v praktickej časti a networking, resp. nadväzovanie kontaktov s ľuďmi s podobnými záujmami. 

Po absolvovaní workshopov Školy Tradingu získa každý študent certifikát o úspešnom absolvovaní, ktorým sa bude môcť prezentovať vo svojom životopise alebo profesijnom profile. 

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 2.3.2017. Vzhľadom na veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať 4x za sebou každý utorok, prvé je na programe 07.03.2017 o 18.30 v posluchárni v budove Národohospodárskej fakulty. Konkrétne miesto dáme vybratým uchádzačom ešte dopredu oznámime. Ďalšie stretnutia budú 14.3., 21.3. a 28.3. v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Predpokladaný harmonogram hodín je 45-60min prednáška od lektora pána ing. Bukova, 30-45min praktická časť a vypracovávanie zadaných úloh a 15min porovnávanie/kontrola výsledkov. Koniec stretnutí je okolo 20.00. 

Fundamentálna analýza I – Ekonomický kalendár (07.03.2017)

Táto prednáška bude venovaná hlavne ekonomických dátam, ktoré sa na pravidelnej báze zverejňujú zo všetkých významných ekonomík sveta. Budeme sa snažiť vysvetliť si vplyv makrodát na finančné trhy. Jedná sa skôr o krátkodobý dopad a využíva sa hlavne pri krátkodobom (intradennom) obchodovaní. Prvá hodina je dôležitá kvôli makroekonomickej situácii, ktorá sa bude preberať na druhej hodine, keďže jednotlivé dáta vytvárajú dlhodobé makro prostredie, ktoré najviac vplýva na finančné trhy.

Na tejto hodine si predstavíme a vysvetlíme najdôležitejšie makro čísla, ako napríklad:

-        Prieskumy manažérov PMI, ISM (výrobný aj nevýrobný sektor)

-        Priemyselná produkcia, podnikové zásoby, využívanie kapacít, objednávky tovarov dlhodobej spotreby

-        Maloobchodné tržby, spotrebiteľská dôvera

-        Inflácia CPI/PPI/HICP

-        Údaje z trhu práce (tvorba pracovných miest, miera nezamestnanosti, rast miezd..)

-        HDP

-        Bežný účet platobnej bilancie, obchodná bilancia, zahraničné investície a iné

Praktická časť: Analýza jednotlivých dát a ich dopad na trh, vytváranie obchodných príležitostí na základe zverejnených dát.

Výstupom z prvého semináru by malo byť detailné porozumenie jednotlivých makroekonomických indikátorov, ich analýza a vplyv na krátkodobý (intradenný) trading.  

 

Fundamentálna analýza II – Monetárna politika, inflácia a sadzby (14.03.2017)  

Na tejto hodine sa budeme zaoberať hlavne globálnou makroekonomickou situáciou, ktorá ovplyvňuje a vytvára dlhodobejšie trendy na finančných trhoch. Sem patrí monetárna politika centrálnych bánk, úrokové sadzby/výnosy a inflácia.

Na prednáške budeme preberať nasledovné veci:

-        Súčasná a očakávaná monetárna politika najväčších centrálnych bánk (Fed, ECB, BoJ, RBA, RBNZ, BoC, BoE)

-        Úrokové sadzby a výnosy dlhopisov, čaká nás rast hypotekárnych sadzieb?

-        Inflácia ako dôležitý fundament pre dlhodobé investovanie, začína éra rastu inflácie?

-        Úrokový a inflačný swap, ako sa chrániť pred infláciou, ako obchodovať infláciu

-        Aktuálne a očakávané trendy na Forexovom trhu, kam smeruje Euro a Americký dolár?

Praktická časť: odhad a očakávania úrokových sadzieb, resp. iných foriem monetárnej politiky na rok 2017, modelové portfólio.

Výstupom z druhého semináru by malo byť detailné porozumenie súčasnej makroekonomickej situácie, schopnosť odhadu očakávanej situácie a na základe toho navrhnutie modelového portfólia na rok 2017.

 

Technická analýza I. – Základy technickej analýzy(21.03.2017)  

Technická analýza sa zaoberá štúdiom grafov a cenových patternov (vzorov). Na prvej hodine si predstavíme výhody/nevýhody technickej analýzy a jej využitie v reálnom obchodovaní.

Na prednáške budeme preberať nasledovné veci:

-        Typy grafov a ich používanie, ktoré grafy sú najlepšie na trading?

-        Definícia rastového a klesajúceho trendu, ich začiatok a ukončenie, trendové čiary

-        Supporty a rezistencie, alias nákupné a predajné zóny na grafoch

-        Typy obchodných pokynov (stop pokyn, limit pokyn, market pokyn), ktorý mam kedy použiť?

Výstupom z tretieho semináru by mali byť základné poznatky z technickej analýzy, teda ako definovať trend, supporty a rezistencie, akým pokynom a kedy vstupovať do trhu, prípadne kde z neho vystupovať.

Praktická časť – tvorba vlastnej technickej analýzy na vybraných reálnych grafoch a načrtnutie predpokladaného trendu na najbližšie obdobie. 

Technická analýza II. – Pokročilá technická analýza (28.03.2017)  

Na poslednej prednáške nadviažeme na minulú hodinu a ukážeme si pokročilejšie metódy TA ako napr. technické patterny, trojuholníky a sviečkové formácie a ich využívanie pri reálnom obchodovaní.

Na prednáške budeme preberať nasledovné veci:

-        Cenové patterny, ako napríklad dvojité dno, dvojitý vrchol, hlava a ramená, klesajúci klin, rastový klin

-        Trojuholníky, ako napríklad konsolidačný trojuholník, klesajúci, rastový, zastávka

-        Špeciálne sviečkové formácie ako napríklad pin bar, inside bar, outside bar

Výstupom z posledného semináru by mala byť identifikácia pokročilých nástrojov technickej analýzy a ich využitie pri obchodovaní. Na konci hodiny bude nasledovať odovzdávanie certifikátov J

Praktická časť – tvorba rozšírenej technickej analýzy na vybraných reálnych grafoch a načrtnutie predpokladaného trendu na najbližšie obdobie.    

O školiteľovi 

Ing. Peter Bukov vyštudoval podnikové financie na EUBA v roku 2013. Na finančných trhoch je od roku 2008 a reálnemu obchodovaniu sa venuje od roku 2011. Pôsobil vo firme CAPITAL MARKETS ako dealer a člen investičného výboru, ďalej vo firme WBPOnline ako analytik FX trhov. V roku 2013 založil firmu FTDigital, v minulosti zameranú na programovanie algoritmov na obchodovanie a v súčasnosti na poskytovanie trhových analýz a článkov. Od roku 2015 sa venuje aj firme LEETQUIDITY, ktorá je zameraná na technické analýzy, spolu s obchodovaním klientskych účtov a vzdelávaním klientov. 
Viac informácii môžete nájsť na jeho linkedin stránke tu.

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 2.3.2017. Vzhľadom na veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy

REGISTRAČNÝ FORMULÁR