Jak soutěž probíhala a co bylo jejím cílem? Základní myšlenka byla jednoduchá: aby studenti přicházeli s návrhy, jak vylepšit prostředí fakulty a jak vyřešit problémy, které studenty i fakultu trápí, a zároveň se přitom naučili navrhovat projekty podle kritérií využívaných v soukromé i veřejné sféře. Pro fakultu soutěž představovala zdroj inspirace, motivace k dalšímu vývoji a hlavně možnost dialogu s aktivními studenty, kteří by rádi spolupracovali na dalším směřování instituce, ve které studují. Pro studenty samotné účast v soutěži znamenala příležitost zviditelnit se a ukázat svůj zájem (a to nejen před vedením fakulty, ale i před zástupci KPMG), příležitost naučit se prezentačním dovednostem a schopnostem argumentace, příležitost vyhrát zajímavé ceny nejen finančního rázu, příležitost získat hodnotnou zpětnou vazbu na svou práci a ještě řadu dalších výhod.  

Už na začátku semestru měli studenti možnost vytvořit týmy o 1 až 4 členech. Po ukončení registrace (úterý 4. října) bylo všem zúčastněným posláno podrobnější zadání, které specifikovalo rozsah projektu a některá kritéria, podle kterých bude jejich práce hodnocena. Nyní měli soutěžící necelé dva týdny na vytvoření prezentace (a případné doplňující dokumentace), ve které by svůj nápad představili a zanalyzovali. Všem týmům byla poskytnuta předběžná konzultace s porotci – všichni tedy měli příležitost zjistit potenciál svého návrhu a přetavit ho ve kvalitní projekt.

V pondělí 17. října bylo odevzdávání projektů ukončeno, a nastoupili porotci, kteří měli za úkol všechny práce posoudit a určit, které postoupí do hlavního, finálního kola. V pátek 21. října bylo rozhodnuto; po pečlivém hodnocení a dlouhých úvahách porota vybrala 5 nejlepších týmů:  ESF 2025, esfSTREAM, Let’s make it better, Little mad travellers a Stuprax. Na studenty z těchto týmů čekala horečná příprava na veřejné finále - měli jen několik dní na zpracování zpětné vazbu od porotců a vylepšení svých projektů tak, aby měly šanci obstát v tvrdé konkurenci ostatních.

Finále soutěže – prezentace před publikem a porotou

Finále soutěže proběhlo na půdě fakulty v úterý 25. října. Bylo volně přístupno veřejnosti; studenti, kteří se soutěže neúčastnili, tak mohli kdykoli v průběhu dne přijít a podívat se na prezentace svých kolegů. Samozřejmě byla přítomna i porota, připravena nejen kritizovat a rozebírat chyby, ale i uznat kvalitu nápadů, zpracování a vystupování. Každý ze soutěžících týmů dostal k dispozici 20 minut pro svou prezentaci a k tomu 10 minut na dotazy od porotců a z publika.

V 14:00 bylo finále konečně zahájeno a jako první přišel na řadu tým Stuprax, který představil svůj návrh povinné studentské praxe v rámci navazujícího magisterského studia. Studenti argumentovali průzkumy mezi studujícími i partnerstvími mezi firmami a Ekonomicko-správní fakultou a taktéž načrtli stručný časový plán realizace.

Následoval jednočlenný tým ESF 2025 se svou vizí Ekonomicko-správní fakulty v roce 2025. Jeho prezentace obsahovala množství nápadů a inspirací na zlepšení studia i prostředí fakulty, od využívání designované aplikace pro zpětnou vazbu přes zavedení prvků „gamifikace“ do výuky až po využití rozličných sociálních sítí při budování brandu ESF.

Jako třetí nastoupil tým Let’s make it better. Jejich koncept navazoval na nově spuštěný portál Masarykovy univerzity Job Checkin a nabízel studentům možnost krátkých exkurzí do vybraných firem, kde by se zájemci mohli seznámit s pracovním prostředím a firemní kulturou daných společností a usnadnit si tak rozhodování ohledně kariérního směřování po studiu.

Po krátké přestávce přišly na řadu i zbývající týmy – studenti z esfSTREAM předložili svůj originální nápad fakultního časopisu, zaměřujícího se zejména na dění na fakultě. Členové týmu mohli čerpat ze svých zkušeností s jinými studentskými časopisy a své plány podložili průzkumy mezi studenty i předběžnou kalkulací nákladů a výnosů.

Poslední v pořadí byl tým Little mad travellers. Členové tohoto týmu předvedli svůj ambiciózní plán přerodu stávajícího navazujícího magisterského studia na studium plně v anglickém jazyce, podle vzoru některých zahraničních univerzit. Tým také navrhl podrobnější plán realizace a analyzoval přínosy i možné zdroje financování.

Prezentující tým Little mad travellers

Vyhlášení vítězů

Poté, co všechny prezentace úspěšně proběhly, měla porota krátký časový úsek na poradu a vytvoření finálního hodnocení soutěžících. V 18:00 se porotci vrátili do auly, aby vyhlásili výsledky a předali ceny. Umístění jsou následující:

1. místoesfSTREAM s projektem fakultního časopisu. Vítězové dostávají peněžní odměnu ve výši 10 000 Kč a k tomu řadu výhod do výběrového řízení v KPMG – možnost napsání cvičných testů, absolvování školení assessment centra a neformální setkání s vedením KPMG!

Vítězové soutěže s předanou cenou

2. místo – Stuprax s projektem povinné praxe. Jako cenu dostávají členové týmu poukázku do Escape room Brno v hodnotě 1 200 Kč!

3. místo – ESF 2025 s vizí fakulty v roce 2025. Tým zároveň dostává cenu 3krát lasergame s vedením Klubu investorů!

4. místo – Little mad travellers s plánem magisterského studia v angličtině

5. místo – Let’s make it better s projektem exkurzí do firem

Závěrem: přednáška hostů z KPMG a poděkování

Jako příjemné zakončení soutěže proběhla po vyhlášení výsledků ještě zajímavá přednáška Kateřiny Richtigové, Michala Cífky (kteří byli zároveň porotci v soutěži) a Tomáše Probsta: Audit a Risk Management v KPMG. Témata se dotýkala zejména praxe v oblasti auditu a risk managementu na brněnské pobočce KPMG, kde Kateřina a Michal pracují jako manažeři.

Michal i Kateřina do KPMG nastoupili hned po škole a pracují zde 8, resp. 9 let. Na úvod nám představili společnost KPMG: zabývá se hlavně auditem, daňovým poradenstvím a consultingem, ale také poskytuje právní služby a vedení účetnictví.

Následovala exkurze do práce auditora: Jak vypadá rok na auditu? Díky charakteru práce je přes rok množství práce značně nevyrovnané – v průběhu října až března nastává nejtěžší období, protože pro většinu firem zároveň nastává konec účetního roku a tudíž i účetní závěrka. Na jaře, mezi dubnem a červnem se nápor práce zklidňuje a zůstává tak čas na dokončení některých větších zakázek i na osobní růst v rámci KPMG – studuje se např. na titul ACCA. Červenec až září jsou potom na auditu obdobím prázdnin a doplňování energie.

Michal také uvedl některé body risk managementu, kterými je nutné projít před schválením nového klienta. Zejména se provádí interní vyšetřování ohledně proveditelnosti auditu u dané společnosti (hlavně z hlediska vlastnických vazeb společnosti), jako další krok se zašle dotaz ohledně vlastnických vazeb do celostátního KPMG. Nakonec se rozhodne, zdali je možné audit u společnosti dělat z hlediska zachování dobrého jména a reputace.

Přednášející hosté z KPMG

Jaké jsou fáze auditu? Hosté nám představili následující:

  • Plánování auditu (koncem léta až začátek podzimu): zjišťování, jaké zakázky se budou dělat, kdo na nich bude dělat a jak rizikový audit bude
  • Předaudity (neboli tzv. INTERIM): navštěvování firem a zjišťování informací, novinek, kontrola podvodů apod.
  • Samotný audit (v lednu až březnu)
  • Ukončení auditu a sestavení závěrek

Poslední část přednášky měl na starost Tomáš Probst z HR oddělení KPMG, který prezentoval zejména zapeklitosti výběrového řízení v KPMG, jaké lidi společnost hledá a co můžou uchazeči od práce v KPMG čekat. Padalo i množství dotazů od studentů s očividným zájmem o budoucí kariéru v KPMG. Tomáš nás také pozval na některé soutěže, které KPMG právě pořádá, jmenovitě:

Ace the Case Competition – řešení případové studie včetně vyhodnocení.

KPMG Case Competition – podobná soutěž, jen v mezinárodním měřítku.

Na závěr bychom jménem Klubu investorů Brno rádi poděkovali Kateřině a Michalovi za jejich účast v porotě a spolupráci na soutěži i všem třem hostům z KPMG za fascinující přednášku. Děkujeme také panu Ing. Petru Smutnému, PhD., členu poroty a zástupci fakulty, který si na soutěž vyhradil čas a neúnavně se snažil se studenty najít společnou řeč ohledně řešení problémů, které fakultu trápí. A v neposlední řadě chceme poděkovat také všem soutěžícím za úsilí, které soutěži věnovali a vytvořili tak kvalitní a originální projekty s přidanou hodnotou. Doufáme, že soutěž i přednáška byla pro všechny zúčastněné přínosem a těšíme se na případnou budoucí spolupráci!