Nejnovější prognóza, kterou měla na únorovém zasedání na stole bankovní rada, předpokládá stabilitu úrokových sazeb na stávající úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. Ve svém prohlášení však bankovní rada dala jasně najevo posunutí kurzového závazku do první poloviny roku 2017. Tedy rozhodně ne dříve než v roce 2017, jak se praví v prohlášení. Jde o jasný závěr, který koresponduje s příznivým vývojem inflace, uvolněnou měnovou politikou ECB a nakonec i s našimi odhady. Bankovní rada si tímto explicitním posunutím kurzového závazku navíc vytváří dostatečný prostor, který ji umožní tento závazek minimálně v průběhu tohoto pololetí dále neměnit nebo upřesňovat. 


Pro úplnost je třeba dodat, že ani po případném exitu ČNB nepředpokládá žádný dramatický vývoj na forexovém trhu, neboť očekává, že po exitu bude posilování koruny tlumeno vlivem kurzového zajištění exportérů v době stávajícího režimu a uzavíráním otevřených pozic zahraničních investorů a samozřejmě i intervencemi. 

Nejnovější prognóza (viz graf a tabulka) předpokládá návrat inflace k cíli až na začátku roku 2017 a ani poté se od něj nijak výrazně neodchýlí. Nakonec i tzv. jádrová inflace (korigovaná inflace bez PHM), které si ČNB začala všímat čím dál více, by se podle ní mohla v příštím roce přiblížit k cíli. Podobně jako ostatní instituce i ČNB předpokládá zpomalení ekonomického růstu ČR v letošním roce v důsledku utlumené investiční aktivity zejména ze strany veřejného sektoru. A zapomenout nelze ani na předpoklad zrychlení mezd v podnikatelském sektoru jako jednoho z inflačních faktorů, na který centrální banka rovněž „sází“. Pokud jde o zavedení záporných úrokových sazeb, tak je nadále považuje za méně pravděpodobné vzhledem k jejich faktické existenci na korunovém trhu. K tomuto kroku by ČNB mohla přistoupit teprve, pokud by ECB ještě výrazněji – nikoliv kosmeticky - srazila svoji aktuální depozitní sazbu. 

Kromě nižší inflace stojí v nejnovější prognóze za pozornost i očekávaný výhled tržních úrokových sazeb. ČNB nadále předpokládá, že už během první poloviny roku 2017 – tedy v době pravděpodobného exitu – současně dojde i k rychlému zvyšování úrokových sazeb na českém trhu. Uvolnit korunu a současně zvyšovat úrokové sazby jsou i nadále z našeho pohledu dva neslučitelné kroky, a tak předpokládáme, že centrální banka bude muset se zvyšováním svých úrokových sazeb přece jen ještě počkat. Zvlášť, pokud nebude chtít rozšiřovat pozitivní úrokový diferenciál vůči euru. A pro úplnost je třeba dodat, že bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy jako „zhruba vyrovnaná“. Zdrojem nejistoty je vývoj cen ropy. Nicméně stále je to riziko, které lze ošetřit v rámci stanovených výjimek z inflačního cíle, takže nemusí implikovat zásadní změnu měnové politiky ani v případě výrazných fluktuací těchto cen.