Letošní semestr se konala další série workshopů zabývající se problematikou začátků investování, tentokrát pod názvem „Začínáme investovat“. Cílem workshopů bylo vysvětlit základní poznatky ze světa investování začínajícím investorům. Série byla zaměřena na úplné základy investování, a tedy určena především začátečníkům.

Celá série proběhla na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity formou čtyř tematicky navazujících přednášek rozložených do několika týdnů. Posluchači měli možnost setkat se s odborníky z praxe, kteří vždy přiblížili danou oblast investování. Na konci každého workshopu zbyl samozřejmě vždy prostor pro dotazy publika, na které přednášející ochotně odpovídali.

​První dva workshopy vedl Karel Macura, specialista na investiční produkty, který v současnosti působí v České spořitelně. Cílem jeho dvou přednášek bylo přiblížit základní pojmy týkající se investování a posluchače naučit důležité orientaci ve světě investic. Karel představil různé investiční nástroje jako akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo ETF. Nebo například vysvětlil rozdíl mezi přístupem top-down a bottom-up. Nakonec nám ukázal, jak si ulehčit základní výpočty v Excelu, například výnos dluhopisů použitím funkce YIELD.

Na tento úvod už navázaly dva workshopy zabývající se samotným investováním v praxi. První z nich jistě potěšil všechny příznivce technické analýzy.  Přednášejícím byl tentokrát Jan Kovalovský, současný Head of Patria Forex. Popsal nám například typy svíčkových formací jako hammer, hanging man, inverted man a různé další. Také představil jednotlivé technické indikátory jako RSI, klouzavý průměr i Fibonacciho úrovně. V neposlední řadě nám poradil jak na základy prvních investičních strategií a zdůraznil nutnost kombinace indikátorů.

Sérii uzavíral workshop na téma fundamentální analýzy. Poslední workshop vedl Josef Pohorský, zakladatel brněnského Klubu investorů a aktuálně finanční analytik ve společnosti Infinity Capital.  Vysvětlil, kterých informací si při analýze všímat a především kde tyto cenné informace najít, tímto nás odkázal především na Form 10-K ve výroční zprávě. Představil nám jednotlivé části tohoto dokumentu a ukázal nám, jak poznatky následně aplikovat při nákupu jednotlivých instrumentů.

Cílem bylo začínajícím investorům pomoci s prvními krůčky, a proto doufáme, že série workshopů „Začínáme investovat“ jim tuto těžkou cestu alespoň částečně ulehčila.