Zápisník investora č. 3: Test momentové strategie

1611x přečteno

V předchozích dvou dílech Zápisníku investora jsme sledovali fundamentální ukazatele. V tomto díle se podíváme na jednoduchý technický indikátor – momentum, které je pro účely našeho testu definováno jako změna ceny za posledních 200 dní. Je lepší nakupovat akcie, jejichž ceny v uplynulém roce rostly, anebo je lepší nakupovat padající tituly?

V předchozích dvou dílech jsme sledovali fundamentální ukazatele. V tomto díle se podíváme na jednoduchý technický indikátor – momentum, které je pro účely našeho testu definováno jako změna ceny za posledních 200 dní. Je lepší nakupovat akcie, jejichž ceny v uplynulém roce rostly, anebo je lepší nakupovat padající tituly? Kvůli porovnatelnosti s předchozími zápisníky investora bylo testovací prostředí zachované v nezměněném stavu.

Parametry testu

  • Sledovaná aktiva: akcie z indexu S&P 500
  • Období: 31. 3. 1994 až 31. 3. 2015
  • Rebalancování portfolia: 2x ročně
  • Investovaná částka: podle tržní kapitalizace dané akcie. Tato podmínka je nutná, aby bylo možné porovnat strategii s indexem S&P 500, kde jsou váhy jednotlivých akcií nastaveny podle tržní kapitalizace.

Test je vykonaný pomocí jednoduché metody rozdělení portfolia na kvartily od akcií s nejmenší změnou ceny za posledních 200 dní po akcie s největší změnou ceny za posledních 200 dní. Výkonnost je ve formě total return po započtení dividend, ale před odečtením poplatků a daní.

Výsledky testu

V následující tabulce jsou shrnuty základní výnosové a rizikové charakteristiky jednotlivých kvartilů. Oproti indexu S&P 500 má výraznou nadvýnosnost jenom
4. kvartil, který obsahuje 25 % akcií s nejvyšším momentem. Pro srovnání je uvedený i 1. kvartil akcií vybraných podle P/E poměru.

Graf č. 1: Kumulativní vývoj hodnoty akciového portfolia při investování na základě 200denní změny ceny akcie v %, zdroj: Colosseum

Investice do akcií, které v uplynulém roce nejvíce rostly, může přinést mírně vyšší zisk oproti akciím s malou změnou ceny. Nicméně ve srovnání se strategií nákupu levných akcií vybraných podle P/E poměru si vede tento přístup k investování hůře. Momentová strategie byla výrazně lepší v období akciové euforie v letech 1999 až 2000.

Zajímavý je pohled na maximální drawdown, který je největší u nejslabších akcií
a nastal v období finanční krize. Zdá se, že investoři se v panice zbavují zejména slabých akcií, což ještě více tlačí jejich ceny dolů.

Uvedený test nadhodnocuje skutečnost, kterou je možné reálně očekávat, jelikož nezohledňuje poplatky, daně a další problémy (kupříkladu survivorship bias). S pokročilejšími strategiemi se setkají investoři v portfoliích našeho oddělení Asset management.

Autor: redakce