Zápisník investora č. 2: Test dividendové výnosnosti

1770x přečteno

Investoři mají v současnosti k dispozici nepřeberné množství příležitostí, kam investovat peníze. Ve spleti různých nabídek se dá velmi snadno zabloudit. S cílem usnadnit výběr těch nejvhodnějších aktiv jsme připravili sérii testů různých jednoduchých i pokročilejších strategií.

V následujícím textu navážeme na minulý test výběru akcií podle P/E poměru a zaměříme se na výběr akcií podle dividendové výnosnosti. Nákup dividendových akcií je mezi investory poměrné oblíbený. Existuje ale důvod pro tuto preferenci? Testovací prostředí je kvůli požadavku na možnost srovnávat strategie úplně stejné, jako u testu P/E poměru.

Parametry testu

  • Sledovaná aktiva: akcie z indexu S&P 500
  • Období: 31. 3. 1994 až 31. 3. 2015
  • Rebalancování portfolia: 2x ročně
  • Investovaná částka: podle tržní kapitalizace dané akcie. Tato podmínka je nutná, aby bylo možné porovnat strategii s indexem S&P 500, kde jsou váhy jednotlivých akcií nastaveny podle tržní kapitalizace.

Test je vykonaný pomocí jednoduché metody rozdělení portfolia na kvartily od akcií s nejnižší dividendovou výnosností po akcie s nejvyšší dividendovou výnosností. Výkonnost je ve formě total return po započtení dividend, ale před odečtením poplatků a daní.

Výsledky testu

V následující tabulce jsou shrnuty základní výnosové a rizikové charakteristiky jednotlivých kvartilů. Oproti indexu S&P 500 má výraznou nadvýnosnost jenom
4. kvartil, který obsahuje 25 % akcií s nejvyšší dividendovou výnosností. Pro srovnání je uvedený i 1. kvartil akcií vybraných podle P/E poměru.

Graf č. 1: Kumulativní vývoj hodnoty akciového portfolia při investování na základě dividendové výnosnosti a P/E poměru v %, zdroj: Colosseum

Investování do akcií s vysokou dividendou je z dlouhodobého hlediska lepší než investování do akcií bez dividendy. Nicméně ve srovnání se strategií nákupu levných akcií vybraných podle P/E poměru si vede tento přístup k investování hůře. Opět je nutné upozornit na období bubliny na přelomu tisíciletí, kdy se nejvíce dařilo akciím s nejnižší (nebo nulovou) dividendou.

Uvedený test nadhodnocuje skutečnost, kterou je možné reálně očekávat, jelikož nezohledňuje poplatky, daně a další problémy (kupříkladu survivorship bias). S pokročilejšími strategiemi se setkají investoři v portfoliích našeho oddělení Asset management.

Autor: redakce