Je franchising stále sexy? 2. část

1816x přečteno

Cílem série článků je vymezit pojem franchising, poukázat na jeho hlavní rysy, zobrazit historický vývoj a v neposlední řadě také zohlednit výhody a nevýhody pro jednotlivé subjekty v tomto specifickém konceptu podnikání.

Historie franchisingu celosvětově

Počátky franchisingu jako konceptu je velmi těžké přesně stanovit, ale první náznaky můžeme vysledovat ve středověké Francii, kde se pod slovem „franchisa“ skrývalo privilegium vydávané panovníkem k výrobě či prodeji výrobků nebo osvobození od cla či daní. Největší boom však můžeme pozorovat až ve 20. století ve Spojených státech amerických, kde byly hlavním tahounem oblasti automobilového průmyslu a cestování, a to vše v první půlce tohoto století. Postupem času se začaly rozvíjet další oblasti například v podobě čerpacích stanic, lékáren či ubytovacích zařízení. V druhé půlce 20. století lze tento koncept spatřovat především v rámci různých řetězců fast foodů nebo restauračních zařízeních. Ač se to nemusí na první pohled zdát, tzv. výrobkovým franchisingem je i produkce známé Coca-Coly.

Vývoj franchisingu v ČR

Vzhledem k výše zmíněnému světovému rozvoji franchisingu po 2. světové válce je jistě všem jasné, že Česká republika (pro zachování korektnosti v termínech Československá republika a později Československá socialistická republika) v rámci následujících několika desítek let podobné štěstí neměla. Komunistům by se podobný kapitalistický výstřelek jistě nelíbil, proto první náznaky hledejme až kolem roku 1991, kdy se trh otevřel a začaly k nám přitékat nové podnikatelské koncepty včetně toho franchisingového. Bohužel v počátcích se šíření této myšlenky moc nedařilo, což může být dáno nedostatečnými informacemi a možná i určitou obavou, co se za tímto cizím slovem může skrývat. Této skutečnosti nepomohly ani chybějící odborné kurzy, semináře, školení, literatura či obecně zdroje informací. Svou roli nepochybně sehrálo určité neznámo v nové demokracii, které bylo potřeba ohraničit zákonnými normami a legislativou jako takovou. Podnikatelé začínali v podstatě od nuly, což znamená, že managerské schopnosti některých z nich nebyly na potřebné úrovni díky chybějícímu know-how a obecně zdravému sebevědomí. Zároveň se podnikatelská kultura v nově vzniklé republice musela postupně budovat, což také zbrzdilo celkový rozvoj tohoto konceptu.

Výhody a nevýhody konceptu

Franchisor (poskytovatel)

Výhody: možnost dostat se k novým zákazníkům po celém světě, s čímž souvisí také posilování vlastní značky; riziko podnikání a problémy se zaměstnanci závisí na nabyvateli; není potřeba velký vstupní kapitál, protože část si platí nabyvatel; v rámci uzavřené smlouvy je nabyvatel udržován v přesně vymezeném prostoru.

Nevýhody: není vhodné koncept svěřovat každému, proto je důležitý samotný výběr nabyvatele, který je následně provázen průběžnou kontrolou; často se chce nabyvatel odpoutat a jít si vlastní cestou, což představuje vznik potencionální konkurence a jistého nebezpečí; s předchozím bodem je také spojen únik předaných informací a nabízení produktů/služeb, které nebyly ve smlouvě dojednány.

Franchisant (nabyvatel)

Výhody: nespornou výhodou pro nabyvatele je nástup do rozjetého vlaku, nemusí nic budovat od nuly, ale vše důležité dostane již připravené pod záštitou známé značky, a to včetně potřebné propagace; má zajištěnou podporu nejenom při rozjezdu, ale také v průběhu celé spolupráce s poskytovatelem; díky spolupráci poskytovatele s různými subjekty může mít další výhody například v podobě slev na suroviny; stále je zde prostor pro vlastní iniciativu.

Nevýhody: na počátku je potřeba do rozjezdu zainvestovat peníze při koupi licence a vybavení; průběžně se dělí o zisk s poskytovatelem a je nucen postupovat dle vytyčených pravidel; obecně je dost závislý na poskytovateli v různých oblastech; nelze se úplně individuálně přizpůsobovat stávající konkurenci.