Co vše se letos může změnit u kukuřice? - 2. část

2129x přečteno

Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu s hrubým zrnem (kukuřice, čirok, ječmen, oves, žito) a v posledních letech představuje zhruba tři čtvrtiny celkového objemu. Větší část nabídky kukuřice se používá ke krmení zvířat, přičemž zbylá část putuje na potravinářské a průmyslové účely, včetně výroby ethanolu. Globální produkce kukuřice v posledních letech rostla výrazným tempem.

4. Globální produkce kukuřice roste v posledních letech výrazným tempem

Největší nárůst byl patrný v roce 2013, kdy se celosvětová produkce zvýšila na 989,6 milionu tun, kdežto v roce 2012 dosahovala pouhých 867,9 milionu tun. V roce 2014 se globální sklizeň zvýšila marginálně. Taktéž celosvětová spotřeba kukuřice rok od roku stoupá. V některých letech dokonce předčila produkci. Výrazný nárůst globální spotřeby byl zaznamenán v roce 2013 a to na 944,8 milionu tun z předchozích 868,7 milionu tun. V minulém roce se celosvětová spotřeba opět zvýšila, čímž se dostala na konečných 972,5 milionu tun.

Zásoby této komodity vykazují rostoucí křivku, když se za rok 2014 dostaly na konečných 185,3 milionu tun. Poměr zásob ke spotřebě v roce 2014 zaznamenal nejvyšší nárůst od roku 2008. Podle posledního odhadu USDA jsou americké a světové zásoby kukuřice menší, než se očekávalo na konci hospodářského roku v důsledku rostoucí poptávky. Mezivládní organizace IGC odhaduje snížení globální produkci kukuřice v letošní sezóně 2015-16 na 938 milionů tun z předchozích 992 milionů tun. 

Graf č. 5: Globální produkce, spotřeba v miliónech tun a poměr zásoby ke spotřebě kukuřice (zdroj: USDA) 

5. Využití kukuřice pro výrobu ethanolu a biopaliv se zvyšuje

Kukuřice neslouží pouze jako potravina, ale až 40 % její produkce v USA se využívá k výrobě ethanolu. Spotřeba kukuřice na výrobu ethanolu se od roku 2012 zvyšuje. Pokles spotřeby kukuřice na výrobu ethanolu v sezóně 2012 byl způsoben nejhorším suchem za posledních 55 let v USA, což silně ovlivnilo klíčové pěstitelské oblasti kukuřice. Z této situace je tedy patrné, jak důležitá je tato komodita pro výrobu ethanolu a biopaliv obecně. V roce 2013 se využilo 5 134 milionů bušlu kukuřice a v roce 2014 se toto číslo ještě zvýšilo na 5 175 milionů bušlů, což je nejvíce od roku 1984.

Graf č. 6: Využití kukuřice v USA pro výrobu ethanolu a biopaliv v milionech bušlů (zdroj: worldofcorn)

6. Technická analýza kukuřice

Cena kukuřice se na týdenním grafu od začátku roku 2015 drží v úzkém bočním pásmu v rozmezí 400 až 365 centů za bušl. Klouzavé průměry (rychlejší EMA 50 a pomalejší EMA 100) se drží nad cenou. V polovině ledna se trh pokoušel prorazit supportní úroveň 365 centů za bušl, avšak marně. Supportní úroveň v průběhu dalších měsíců zůstala nadále akceptována, až do poloviny dubna, kdy došlo k prolomení, přičemž cena od té doby má tendenci postupně mírně klesat. Podle našeho názoru se cena v prvních třech měsících bude pohybovat v medvědím trendu, přičemž nejbližší supportní úrovně jsou 350 – 320 centů za bušl. Za další tři měsíce, až do konce roku po projevení fundamentů očekáváme růst ceny k úrovním 415 – 450 centům za bušl.

Graf č. 7: Týdenní cenový vývoj futures na kukuřici (zdroj: emax.cz)

Možná rizika:

 1. Zemědělci mohou sklidit větší plochu kukuřice.
 2. Výnosnost polí může v případě dobrého počasí dosáhnout rekordní úrovně podobně jako v roce 2014.
 3. Chabá poptávka po kukuřici, markantní produkce a vysoké zásoby mohou způsobit pokles ceny této komodity.

Závěr

Důvody, proč v časovém horizontu 6 měsíců očekáváme růst ceny kukuřice

 1. Výměra plochy oseté kukuřicí klesá třetím rokem v řadě a současně by měla být podle USDA v tomto roce také nejnižší osetou plochou ve Spojených státech od roku 2010.
 2. Zmenšování sklizené plochy kukuřice v letošním roce 2015/16 bude dál pokračovat.
 3. Omezování investic do hnojiv vede k nejúspornější sezóně za posledních osm let.
 4. IGC odhaduje nižší globální produkci kukuřice v letošní sezóně 2015-16.
 5. Spotřeba kukuřice na biopaliva dál roste. ​

Specifikace kontraktu

 • Futures kontrakt na kukuřici (CME Group)
 • Měsíc dodání červenec 2015 (případně další měsíce při dlouhodobé investici)
 • Objem kontraktu 5 000 bušlů
 • Kurz v USc/bušl
 • Hodnota bodu: 1 bod = 50 USD (pohyb kurzu o 1 bod znamená zisk/ztrátu 50 USD)
 • Margin 2781 USD/kontrakt

Pokud byste i vy měli zájem o publikaci vašich analýz nebo článků, kontaktujte prosím robert.reich@klubinvestoru.com. Rádi přivítáme nové názory a analýzy.

Autor: redakce