Je franchising stále sexy? 1. část

2135x přečteno

Cílem série článků je vymezit pojem franchising, poukázat na jeho hlavní rysy, zobrazit historický vývoj a v neposlední řadě také zohlednit výhody a nevýhody pro jednotlivé subjekty v tomto specifickém konceptu podnikání.

Článek je zaměřen na specifický typ podnikání, který v podstatě každý z nás může využít. Jedná se o franchising, který do češtiny nemá přímý překlad, ale dá se přeložit odvozeně například jako koncese, licence. Mnoho lidí v mém okolí vůbec netuší význam tohoto slova, ačkoliv každý z nás možná nevědomky, ale minimálně jednou nějakou tu korunu ve franchisingové společnosti utratil. Jistě pokud vyjmenuji pohostinské společnosti jako McDonald's nebo Kentucky Fried Chicken (KFC), tak si každý z nás dokáže přesně vybavit danou provozovnu, která má svůj charakteristický styl a je úplně jedno, jestli půjdu například na cheeseburger, hamburger v New Yorku či v Praze. Všude budou stejné barvy, podobná nabídka a také přibližně stejné prostředí. Odlišnosti můžeme snad hledat pouze v cenách z důvodu různých měn nebo úrovně života v jednotlivých státech a samozřejmě v obsazení personálu pobočky.

Vysvětlení pojmu franchising

Pro vymezení pojmu franchising by každý našel sám nepochybně desítky či stovky různých možností. Pro účely tohoto článku byly však vybrány pouze 2 nalezené na internetu, které v podstatě vše důležité přesně vystihují:

„Franchising je moderní obchodní metoda, která je jednou ze zajímavých příležitostí nejenom pro české podnikatele. Jde o provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele licence, který částečně kontroluje, jak nabyvatel podniká a poskytuje mu průběžně rady a pomoc. Franchising klade důraz na dobré nápady, tvořivost a svědomitost - je tudíž ideální formou podnikání pro malé a střední podnikatele, kterým může pomoci na jejich neschůdné cestě k prosperitě a úspěchu.“

„Franchising je systém, který uvádí na trh zboží, služby či technologie. Představuje těsnou spolupráci podnikatelů, kteří jsou sice finančně samostatní a nezávislí, ale dobrovolně se podřizují určité koncepci, za níž obvykle stojí zavedená značka. Majitel značky může začít rozšiřovat své území i tak, že lidem, kteří chtějí být stejně úspěšní jako on, poskytne potřebné know-how za úplatu - prodá jim licenci a stane se franchisorem. Jeho spolupracující podnikatelé jsou franchisanti, kteří fungují na základě licence, kterou si koupí na určitý počet let. Podnikají pod ochrannou známkou, ovšem o řadě věcí spojených s propagací a fungováním "svého" podniku nemohou rozhodovat podle vlastního uvážení. Jednotný je například marketing, vzhled prodejen či provozoven. Na oplátku franchisor podporuje spojence investicemi, půjčkami i dlouhodobým pronájmem vybavení.“

Vymezení základních pojmů

 • Franšíza - licence opravňující nabyvatele k provozování obchodní činnosti v souladu s koncepcí poskytovatele
 • Franchisingový poskytovatel - podnikatel poskytující licenci svým nabyvatelům
 • Franchisingový nabyvatel - na poskytovateli právně a finančně nezávislý podnikatel
 • Franchisingová smlouva - dlouhodobá smlouva upravující práva a povinnosti mezi poskytovatelem a jeho nabyvateli
 • Franchisingová síť - obchodní a organizační propojení poskytovatele a všech jeho nabyvatelů

Hlavní rysy franchisingu

 • Nabyvatel kupuje již vyzkoušený systém ve formě služby nebo produktu s tím, že byl úspěšný již v minulosti a jeho použití je v podstatě možno aplikovat znovu kdekoliv na světě,
 • Poskytovatel provede zaučení nabyvatele v rámci chodu celého podniku dle podmínek v manuálu, na něm je pak dodržování všech předepsaných pravidel a vštěpování myšlenek konceptu také vlastním zaměstnancům,
 • Jedná se o licenci pro vymezené časové období, na stanoveném území, pod názvem poskytovatele a s využitím jeho značky,
 • Nelze zapomenout na důležitý fakt, kdy přes všechna různá práva a povinnosti samotný podnik či pobočka nepatří poskytovateli, ale pouze nabyvateli. Na něm je jeho vlastní rozhodování, které je částečně upraveno smlouvou, což ale znamená, že veškeré podnikatelské riziko také padá na jeho bedra. Úkolem poskytovatele je nepochybně řízení reputačního rizika, protože jeden problém u jednoho konkrétního nabyvatele může vnést negativní pohledy na celý koncept podnikání,
 • Poskytovatel se zavazuje nabyvateli odhalit celý koncept jeho činnosti, aby mohl bez větších problémů rozjet své podnikání. Koncept musí však být nabyvatelem dodržován a v některých případech zůstat v utajení. Například v oblasti fast foodů se musí udržovat celkový styl podniku včetně barev, doplňků a celkového designu, naopak v utajení by měly zůstat různé receptury, ze kterých se při výrobě produktu/služby vychází. Příkladem může být Coca-Cola. Všechny potřebné informace jsou napsány v manuálu, který je předán po podpisu franchisingové smlouvy,
 • Úkolem poskytovatele je provést nabyvatele všemi počátečními útrapami v rámci vstupu do podnikání, což ale neznamená, že po úspěšném rozjetí businessu svou spolupráci přeruší. Je v zájmu poskytovatele, aby se jeho franchisantům dařilo, proto je podporuje a pomáhá jim například v oblastech propagace a marketingu nejenom při rozjezdu. Obecně by měl být poskytovatel schopný pomoci ve všech různých činnostech (účetnictví, vedení daní, školení zaměstnanců, administrativní záležitosti) a při všech různých problémech, které mohou nastat, a je to i v jeho vlastním zájmu tyto záležitosti řešit
 • Franchising samozřejmě není charitativní záležitost, proto za poskytnutí všech výhod, které nabyvatel získá, náleží poskytovateli odměna, která je jednak ve formě zaplacené licence, ale také se jedná o určité procento z obratu nabyvatele za určité časové období. Často bývá praxí, že má již poskytovatel nasmlouvané dodavatele například potravin, které musí nabyvatel využívat při nákupu, nebo může být dodavatelem právě sám poskytovatel.

O historii franchisingu celosvětově, v ČR a také o (ne)výhodách tohoto konceptu se dozvíme 22. května v navazujícím druhém a zároveň finálním článku, který se bude týkat této problematiky.