Veřejná analýza spreadového obchodu: Nákup zemní plyn září vs. prodej zemní plyn červen

1989x přečteno

Vztah mezi zářijovým a červnovým kontraktním měsícem na zemním plynu je modelován sezónními disparitami. Ve své podstatě jde o periodické rozdíly v rámci nabídkové a poptávkové strany, které pochopitelně určují konečnou cenu komodity. Po provedení fundamentální, technické a statistické analýzy doporučujeme nakupovat zemní plyn s termínem dodání v září a prodávat zemní plyn s termínem dodání v červnu.

Fundamentální analýza

Tradičním atributem konce zimního období je nízký stav zásob. Sektor však má dostatek času, aby zásobníky naplnil, neboť nová topná sezóna začíná 1. listopadu. Období doplňování zásob, které probíhá od dubna až do října včetně, je také příznačně nazýváno vstřikovací sezónou              (z anglického injection season). Pochopitelně nejvýraznějším obdobím, alespoň co se týká poptávky po zemním plynu, je zimní topná sezóna, na pomyslném druhém místě, a nutno dodat že s velkým odstupem, pak stojí období letních měsíců, kdy zejména v některých oblastech s teplejším podnebím nachází zemní plyn široké uplatnění z důvodu výroby elektřiny do klimatizačních systémů. Mezi těmito dvěma obdobími, což kalendářně odpovídá jaru (kdy teploty nejsou ani příliš vysoké, ani příliš nízké), akumuluje sektor zásoby. Tyto nově nashromážděné zásoby jsou poté zpravidla spotřebovány během vedlejší (letní) sezóny a na přelomu června a července mají zásobníky opět volnou kapacitu. Přibližně ve stejném období ale začínají přípravy na novou topnou sezónu a distribuční články rozjíždějí agresivní akumulaci zásob. V tomto předpolí před samotnou zimou má trh tendenci udělovat vyšší prémii kontraktním měsícům s podzimním a zimním termínem dodání oproti kontraktním měsícům s letním termínem dodání.

Technická analýza

V grafické části se budeme opírat o samotný graf spreadu, grafy jednotlivých kalendářních měsíců na zemním plynu by byly v podstatě identické a svým způsobem tedy pro provedení analýzy nepoužitelné. Pro vysvětlení dodáváme, že aktuální hodnota spreadu je zachycena černou barvou, modrá barva symbolizuje 15letý pattern (zjednodušeně lze označit jako průměr) a barva oranžová 20letý pattern. Datum vstupu do obchodu (v našem případě 27. 3.) je znázorněno vertikální zelenou čárou a optimální datum výstupu (1. 5.) je vyznačeno vertikální červenou čárou. Prozatímní chování spreadu bylo v souladu s historickou výkonností a cena s většími či menšími odchylkami relativně dobře kopírovala dlouhodobé průměry, přičemž spread se pohyboval v úzkém obchodním pásmu, které se lehce svažovalo směrem na sever. Za předpokladu, že se spread z tohoto pásma vymaní a budou-li se opakovat historické tendence a scénáře, mělo by být nadcházející období naopak ve znamení dynamického růstu hodnoty spreadu. Očekáváme vzestup hodnoty spreadu ze současných cca 0,080 na 0,160, což by při investici do 1 kontraktu spreadu znamenalo zisk o velikosti 800 USD.  

Historická výkonnost

Legenda k tabulkám:

Údaj „Vstupní hodnota spreadu v bodech“ je získán odečtením ceny nakupovaného kontraktu a ceny prodávaného kontraktu. Údaj „Výstupní hodnota spreadu v bodech“ je získán odečtením ceny při zpětném nákupu prodaného kontraktu a ceny při zpětném prodeji nakoupeného kontraktu. Údaj „Zisk/ztráta v USD“ je vypočten odečtením výstupní hodnoty spreadu v bodech a vstupní hodnoty spreadu v bodech, přičemž tento rozdíl se násobí upravenou hodnotou bodu daného spreadu. Alternativně lze údaj „Zisk/ztráta v USD“ získat odečtením „Výstupní hodnoty spreadu v USD“ a „Vstupní hodnoty spreadu v USD“. Údaj „Hodnota největší equity v USD“ ukazuje maximální zisk, který bylo možné v minulosti dosáhnout v průběhu otevřené pozice v daném spreadu. Údaj „Hodnota nejmenší equity v USD“ ukazuje maximální ztrátu, kterou bylo možné v minulosti dosáhnout v průběhu otevřené pozice v daném spreadu. Údaje nejsou očištěny o obchodní poplatky. Ceny jsou zavírací kurzy v daný den.

Individuální rizika obchodu

Specifickým rizikem tohoto obchodu, které nelze podceňovat, je počasí v USA. Pokud by teploty byly v delším období výrazně pod dlouhodobými normály, tak by poptávka po zemním plynu jako palivu rostla. Stejně tak lze za riziko označit nečekané nabídkové šoky, které by cenu komodity mohly vyhnat do závratných výšin. Tyto scénáře by s největší pravděpodobností nevedly k očekávanému výsledku.

Specifikace kontraktu:

 • futures kontrakt na zemní plyn (burza NYMEX)
 • měsíce dodání září 2015 a červen 2015
 • objem kontraktu 10 000 mmBtu (miliónů britských termálních jednotek)
 • margin na 1 kontrakt (1 spread) – 600 USD
 • hodnota bodu: 1 bod = 10 000 USD (pohyb kurzu o 1 bod znamená zisk/ztrátu 10 000 USD)

Všeobecná rizika spreadových obchodů:

Uvedená analýza je provedena na základě výzkumu historického vývoje cen, který se nemusí v budoucnosti opakovat. Na ceny zkoumaných instrumentů mohou mít vliv neočekávané externí faktory. Taktéž upozorňujeme na to, že variabilita výnosů v uvedeném časovém období byla značná. Investorům doporučujeme sledovat vývoj ceny a po dosažení úrovně preventivního stoplossu zvážit uzavření pozice. Pravidla fungování komoditního trhu někdy neumožňuji zadání čekajícího pokynu na preventivní stoploss.

V grafech jsou použita data z programu Track and Trade ve formátu end of day (zavírací ceny burz), kde rozhodným dnem byl den vyhotovení tohoto materiálu.

Při tvorbě uvedených spreadových obchodů se vychází ze statistické analýzy sezónnosti cen. Ceny jsou přebírány od společností Track and Trade a Bloomberg LP. Aktualizace uvedeného se ke dni vzniku této zprávy neočekává.

Použité zkratky:

 • GLOBEX – Global Exchange
 • CBOT – Chicago Board of Trade
 • ECBOT – Electronic  Chicago Board of Trade
 • CME – Chicago Mercantile Exchange
 • CMX – Commodity Exchange (COMEX)
 • ICE – Intercontinental Exchange
 • KCBT – Kansas City Board of Trade
 • NYMEX – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Pokud byste i vy měli zájem o publikaci vašich analýz nebo článků, kontaktujte prosím robert.reich@klubinvestoru.com. Rádi přivítáme nové názory a analýzy.

Autor: redakce