Investice do vody

4784x přečteno

Při příležitosti Světového dne vody vydala Organizace spojených národů svoji každoroční zprávu týkající se stavu vodních zásob, letos s názvem ‘‘Voda pro udržitelný světový rozvoj‘‘. Zpráva varuje světové lídry před fatálním nedostatkem vody do 15 let, pokud světoví lídři nepřehodnotí své současné vodohospodářské politiky.

Zvýšené vypařování vody z otevřených vodních ploch, nepravidelné srážky v důsledku klimatických změn, urbanizace, industrializace a nekontrolovatelný populační růst v rozvojových zemích jsou jen některé faktory způsobující převis poptávky po vodě nad její nabídkou. Zpráva dále upozorňuje na skutečnost, že během posledních několika dekád rostla poptávka po vodě oproti populačnímu růstu dvojnásobným tempem. Pokud se aktuální situace a trendy nezmění, můžeme očekávat, že lidstvo bude mít už v roce 2030 k dispozici pouze 60% množství vody, které bude potřebovat.

Jak do vody investovat?

Vodu, na rozdíl od ostatních komodit jako je na například ropa nebo zemní plyn, nelze obchodovat přímo pomocí derivátů navázaných na její cenu. Nabízí se nicméně hned několik alternativ, pomocí kterých lze tuto investiční příležitost uchopit:

1) Akcie. Přímé investování do vybraných akcií vodních elektráren a společností, které se zabývají odsolováním, čištěním, konzervací a distribucí vody, ale také těch, co dodávají vybavení a nové technologie vodárenskému průmyslu.

2)Podílové fondy. Dnes najdeme na trhu již poměrně širokou škálu dostupných podílových fondů zaměřených na vodu.

Zatímco první varianta umožňuje investorům větší flexibilitu ve výběru akciových investičních příležitostí a s vyšším objemem prostředků nižší nákladovost investice v porovnání s fondy, nevýhodou je nutná časová péče o portfolio. Podílové fondy nabídnou investorovi diverzifikaci v rámci drženého portfolia investic do vody, většinou nižší vstupní investice a snadný nákup podílového fondu, nevýhodou jsou související poplatky.

Možná rizika spojená s investováním do vody

Vzhledem k faktu, jak nepostradatelnou komoditou voda je, podléhá vodní odvětví v mnoha zemích rozsáhlým regulatorním opatřením, která často znemožňují vodárenským společnostem a elektrárnám upravovat ceny podle svého uvážení. Se zvyšující se vzácností sladké přírodní a pitné vody se rovněž zvyšuje pravděpodobnost, že se státy budou snažit zavádět různé spotřební limity a cenové stropy, což vytvoří tlak na marže některých podniků.

Pro vodní elektrárny existuje ještě jedno významné riziko, které vychází z jejich citlivosti na změnu úrokových sazeb. Elektrárny obecně jsou oblíbené mezi investory pro svůj relativně vysoký dividendový výnos, ovšem pouze za předpokladu nízkých úrokových sazeb. Ve srovnání s vysokými výnosy státních dluhopisů tento dividendový výnos zpravidla rychle ztrácí na atraktivitě. Kromě toho bývají elektrárny často financovány velkým množstvím cizích zdrojů, které se v období vysokých úrokových měr znatelně prodražují, což se v konečném důsledku negativně odráží do hodnoty celé firmy. Očekávaný růst úrokových sazeb ve Spojených státech v dohledné době je proto pro akcie tamějších vodních elektráren aktuálně vážnou hrozbou.

Sociálně odpovědné investování

Investice do vodních elektráren a společností jsou mimo jiné také velmi dobrý příkladem tzv. sociálně odpovědného investování (SRI – socially responsible investing), jehož cílem není pouze finanční výnos, ale i společenský užitek. Ačkoli v České republice budí tento investiční styl spíše pobavení a kontroverzi, v západním světě se SRI pomalu stává normou a těší se oblibě široké investorské obci. Akcie vodohospodářskýchspolečností tak bezpochyby mohou být vhodnou investicí pro ty, kteří by z etických důvodů nebyly schopni financovat subjekty s předmětem podnikání jako jsou zbraně, alkohol, tabák, hazard nebo pornografie. Pokud se tedy momentálně ptáte, čím oživit své portfolio, voda by rozhodně neměla chybět mezi přiléhavými odpověďmi.

Autor: David Krejča

www.AuraInvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Autor: David Krejča