Analýza spreadového obchodu - Benzín vs. topný olej

2541x přečteno

Vztah mezi benzínem a topným olejem je relativně pevně daný. Topný olej nachází největší uplatnění během chladných, zimních měsíců, zatímco benzín je v největší míře poptáván během letní, motoristické sezóny. Trh na tyto uvedené skutečnosti reaguje v předstihu a proto začátkem února, kdy začínají pomíjet největší obavy z výrazně nižších teplot, než jsou dlouhodobé průměry, se celý sektor začíná přeorientovávat od produkce topného oleje směrem k produkci benzínu, předznamenávajíc tak příchod teplejších měsíců.

Fundamentální analýza

Co se týká ceny jednotlivých komodit, myšleno benzínu a topného oleje, lze považovat poptávku za hlavní cenotvorný faktor, neboť nabídka má tendenci se poptávkové straně přizpůsobovat, alespoň tedy v dlouhodobějším ho- rizontu. Na následujících dvou grafech je patrná sezónní disparita v poptávce po těchto dvou komoditách. Zatímco poptávka po topném oleji kulminuje v zimních měsících, poptávka po benzínu je na maximech v letních měsích. Pro větší názornost jsou v jednotlivých grafech minima zdůrazněna červenou barvou a maxima barvou zelenou. Při obchodování tohoto spreadu platí snad více než kdekoliv jinde, že spekulujeme nikoliv na základě minulosti nebo současnosti, ale hlavně a především v očekávání toho, co by mělo přijít, tj. postupný odchod zimy a příchod jara a s ním spojený poptávkovo – nabídkový efekt na energiích.

Grafy: Měsíční poptávka po benzínu a topném oleji v USA v tisících barelech denně, zdroj: EIA

Technická analýza

V grafické části nejprve znázorníme samotný spread a poté následují grafy jednotlivých komodit. Zatímco v případě jednotlivých komodit je růstový potenciál obchodu poměrně těžko rozpoznatelný (komodity mají velmi podobný průběh), na grafu spreadu je jasně patrný sezónní efekt, který by měl probíhat. Spread mezi benzínem a topným olejem zpravidla vytváří sezónní minima během listopadu a prosince aby se pak vydal na dlouhou pouť směrem na sever. Letošní rok není výjimkou a spread se prozatím chová v souladu s dlouhodobou sezónností, přičemž kopíruje vývoj 5letého i 15letého průměru, viz graf. Podle historických cenových údajů si počátkem února, řečeno spor- tovní terminologií, vybírá tento spread oddechový čas, aby posléze vstoupil do své nejdynamičtější fáze růstu, která trvá až do pozdního března. Očekáváme vzestup hodnoty tohoto spreadu ze současných úrovní kolem -1,5 (-0,01500) na +6 (0,0600), což by ve finančním vyjádření při investici do jednoho kontraktu spreadu mohlo generovat zisk cca 3000 USD.

Historická výkonnost

Legenda k tabulkám

Údaj „Vstupní hodnota spreadu v bodech“ je získán odečtením ceny nakupovaného kontraktu a ceny prodávaného kontraktu. Údaj „Výstupní hodnota spreadu v bodech“ je získán odečtením ceny při zpětném nákupu prodaného kontraktu a ceny při zpětném prodeji nakoupeného kontraktu. Údaj „Zisk/ztráta v USD“ je vypočten odečtením výstupní hodnoty spreadu v bodech a vstupní hodnoty spreadu v bodech, přičemž tento rozdíl se násobí uprave- nou hodnotou bodu daného spreadu. Alternativně lze údaj „Zisk/ztráta v USD“ získat odečtením „Výstupní hodnoty spreadu v USD“ a „Vstupní hodnoty spreadu v USD“. Údaj „Hodnota největší equity v USD“ ukazuje maximální zisk, který bylo možné v minulosti dosáhnout v průběhu otevřené pozice v daném spreadu. Údaj „Hodnota nejmenší equity v USD“ ukazuje maximální ztrátu, kterou bylo možné v minulosti dosáhnout v průběhu otevřené pozice v daném spreadu. Údaje nejsou očištěny o obchodní poplatky. Ceny jsou zavírací kurzy v daný den.

Individuální rizika obchodu

Specifickým rizikem tohoto obchodu, které nelze podceňovat, je počasí v USA. Pokud by teploty byly v delším období výrazně pod dlouhodobými normály, tak by poptávka po palivu typu topného oleje nadproporcionálně rostla a naopak by byla ještě více utlumena poptávka po benzínu v důsledku zhoršených motoristických podmínek.

Specifikace kontraktu:

 • futures kontrakt na benzín a topný olej (NYMEX)
 • měsíc dodání červenec 2015 (platí pro benzín i topný olej)
 • objem kontraktu 42 000 galonů (platí pro benzín i topný olej)
 • margin na 1 kontrakt (1 spread) – cca 4 000 USD
 • hodnota bodu: 1 bod = 420 USD (pohyb kurzu o 1 bod znamená zisk/ztrátu 420 USD)

Všeobecná rizika spreadových obchodů

Uvedená analýza je provedena na základě výzkumu historického vývoje cen, který se nemusí v budoucnosti opa- kovat. Na ceny zkoumaných instrumentů mohou mít vliv neočekávané externí faktory. Taktéž upozorňujeme na to, že variabilita výnosů v uvedeném časovém období byla značná. Investorům doporučujeme sledovat vývoj ceny a po dosažení úrovně preventivního stoplossu zvážit uzavření pozice. Pravidla fungování komoditního trhu někdy neumožňuji zadání čekajícího pokynu na preventivní stoploss.

V grafech jsou použita data z programu Track and Trade ve formátu end of day (zavírací ceny burz), kde rozhodným dnem byl den vyhotovení tohoto materiálu. Při tvorbě uvedených spreadových obchodů se vychází ze statistické analýzy sezónnosti cen. Ceny jsou přebírány od společností Track and Trade a Bloomberg LP. Aktualizace uvedeného se ke dni vzniku této zprávy neočekává.

Použité zkratky

 • GLOBEX – Global Exchange
 • CBOT – Chicago Board of Trade
 • ECBOT – electronic Chicago Board of Trade
 • CME – Chicago Mercantile Exchange
 • CMX – Commodity Exchange (COMEX)
 • ICE – Intercontinental Exchange
 • KCBT – Kansas City Board of Trade
 • NYMEX – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Autoři: Jan Svozílek, makléř Václav Kučera, vázaný zástupce, Colosseum a.s.

Pokud byste i vy měli zájem o publikaci vašich analýz či článků, kontaktujte prosím robert.reich@klubinvestoru.com. Rádi přivítáme nové názory a analýzy.

6. Investiční konference 2015           

16. - 19. března 2015

Autor: redakce