ČEZ – nová strategie rozvoje

2438x přečteno

Společnost ČEZ, která se v posledních několika letech potýká se stále klesajícími zisky z důvodu klesajících cen elektřiny na světových trzích, hledá nové příležitosti, které by jí pomohly zvýšit zisky a udržet si svou pozici i přes výrazné proměny evropské energetiky.

Nízká cena elektřiny, spolu s vysokými dotacemi na obnovitelné zdroje v posledním desetiletí zapříčinily výraznou proměnu evropské energetiky. Dalo by se říci, že díky evropské politice podpory obnovitelných zdrojů nezbývá v současné době energetickým společnostem dostatečně velká marže pro výstavbu nových, případně udržení starých elektráren, což v souvislosti s vysokou volatilitou obnovitelných zdrojů, které v současné době stále musí být zálohovány klasickými zdroji, vyvolává velmi vzrušené debaty o budoucnosti evropské energetiky jako takové.

ČEZ - čistý zisk

ČEZ se proti tomuto snaží bojovat změnou své strategie rozvoje, kdy chce rozvíjet své, doposud okrajové, oblasti. První oblastí je uplatnění na trhu výstavby a rekonstrukcí klasických elektráren, kdy chce využít své kapacity prostřednictvím své dceřiné společnosti Škoda Praha, vzhledem k postupnému dokončení modernizace svých výrobních kapacit. Mluví se také o budoucí akvizici společnosti ČKD Praha, jednoho z dodavatelů tuzemských inženýrských celků.

Druhou oblastí je energetické poradenství, které ve spolupráci se stávajícími oblastmi, kde ČEZ již působí, tzn. dodávky energií a energeticky úspornějších zařízení, umožní dodat zákazníkovi komplexní službu na klíč. Velkou výhodou je, že z takovéto investice získá ČEZ dlouhodobý zisk vzhledem k dodávce energií. Dá se také předpokládat, že díky kapitálové, příp. vyjednávací síle umožní ČEZ zákazníkovi dodat i financování, které v takovéto oblasti probíhá velmi často tzv. „z úspor“, což znamená, že z části ušetřených nákladů se financuje splátka jistiny a úroků na provedená opatření.

Rád bych zde také vyzdvihl joint-venture, které má společnost ČEZ uzavřeno se společností Tedom, která vyrábí kogenerační jednotky, což jsou zařízení pro současnou produkci tepla a elektřiny z plynu s vysokou účinností a v rámci které již za posledních několik let zrealizovala desítky instalací, hlavně u větších subjektů.

Velkou výhodou kogeneračních jednotek v celkovém měřítku je decentralizace zdrojů elektrické energie, která umožňuje snížit ztráty přenosové soustavy a dále účinněji regulovat výrobu elektrické energie, vzhledem k tomu, že tyto jednotky jsou flexibilnější než většina běžných zdrojů. Tato flexibilita je samozřejmě vítána – ať už z pohledu správce přenosové sítě vzhledem k, již zmíněné, vysoké volatilitě obnovitelných zdrojů, tak z pohledu zákazníka, který se bude logicky snažit o výrobu elektřiny v nejdražším časovém pásmu.

Kogenerační jednotky jsou proto velmi zajímavou příležitostí pro energetiku jako takovou do budoucna. Je ovšem nutné upozornit, že se, alespoň v současné situaci, hodí pouze pro investory, kteří mají celoroční potřebu tepelné energie (např. nemocnice, hotely, lázeňská zařízení, bytové domy nebo továrny) a zároveň mají spotřebu alespoň v jednotkách milionů korun ročně. Na druhou stranu zde vidím v dlouhodobém horizontu potenciál ve výstavbě společných kotelen na vesnicích, kde by to mohlo mít i přes počáteční nedůvěru zajímavé ekonomické a hlavně ekologické efekty. Tento potenciál je ovšem velmi závislý na budoucím vývoji cen energií, případně technologií ukládání elektrické energie. V současné době je ale, dá se říci, spíše nerealizovatelný.