Individuálny investor verzus portfólio manažér

1833x přečteno

V pohľade mnohých začínajúcich investorov sa vidina porazenia trhu môže zdať byť nereálna. V skutočnosti však práve individuálny investor má potenciál poraziť trh skôr ako skúsený inštitucionálny portfólio manažér.

Individuálny investor má totiž oproti portfólio manažérovi hneď niekoľko výhod vďaka ktorým dokáže pri zachovaní správnej stratégie dosahovať lepšie výsledky aj napriek vynaloženiu menšieho úsilia a s menšími skúsenosťami ako má profesionálny portfólio manažér, ktorý je zviazaný mnohými vnútornými pravidlami svojich zamestnávateľov.

Individuálny investor tak môže zvoliť stratégiu plne podľa svojej investičnej filozofie a nemusí podliehať príliš veľkej diverzifikácií a priblížiť sa tak svojim portfóliom a teda aj výnosmi trhu. Pre portfólio manažérov sa práve priblíženie trhu stáva akýmsi bezpečnostným prístavom, pretože bývajú ocenení často krát podľa relativných výnosov voči takzvanému benchmarku. Nakoľko benchmarkom väčšinou bývajú tržné indexy, na ktorých je portfólio zostavované, tak vďaka pudu sebazáchovy sa veľa portfólio manažérov snaží držať voľbou nakupovaných akcií výnosom trhu. V prípade že by sa totiž voľbou akcií príliš odlíšili od benchmarku môžu síce svojim klientom zabezpečiť vyššie výnosy ale zároveň riskujú svoje miesto ak by zisk z nakupovaných akcií klesol pod benchmark. Tento prístup však môže byť funkčný iba v prípade rastúcich trhov. V dobe keď trhy začnú padať je portfólio manažér držiaci sa benchmarku odsúdený na nekontrolovateľný pád.

Práve tu sa naskytuje možnosť kde individuálny investor môže dosahovať výsledkov lepších ako profesionálny manažér aj napriek menšej skúsenosti a informovanosti. Individuálny investor totiž nemôže na svoje výsledky pozerať pomocou benchmarku a hodnotiť relatívne riziko a relatívne výnosy. Ak by totiž trh padal o 10% a individuálny investor dosiahol straty len 8%, nemôže byť spokojný aj napriek tomu že porazil benchmark. Jeho absolútny výnos je totiž záporný a dosahuje stratu. Preto by sa individuálny investor nemal vôbec sústrediť na benchmark a uprednostňovať príliš širokú diverzifikáciu ktorou sa priblíži výnosu trhu. Držanie sa benchmarku môže totiž individuálnemu investorovi priniesť nižšie zisky, ako by bol schopný dosiahnuť pomocou kvalitne zvolenej investičnej stratégie. Zodpovedá sa totiž len sám sebe a nie je obmedzený rôznymi obmedzeniami pri zložení portfólia. Vďaka tomu môže pravidelne porážať nie len jeho profesionálnych súperov ale aj samotný trh

 

Přečtěte si také

Forex traderi sa môžu učiť od pokrových hráčov. V čom?

Škola investováni 1: Chytré investování

 

Chceli by ste, aby bol Váš článok publikovaný na webe Klubu investorů? V prípade záujmu nás kontaktujte na:zuzana.ondrejova@klubinvestoru.com