Společnosti v USA se vrací k investicím

1496x přečteno

Americké firmy začínají opět investovat do obnovy starého a pořízení nového fyzického majetku. Postupně se tak odklání od zpětného odkupu vlastních akcií a vyplácení dividend. Data amerického ministerstva obchodu ukazují, že průměrné stáří dlouhodobého majetku firem vzrostlo za poslední čtyři roky na 22 let.

Údaje  se  tak  vyrovnaly  datům  z druhé  poloviny  šedesátých  let.  Tehdy  se  ale jednalo  o  období,  kdy  se  délka  vlastnictví  dlouhá  léta  postupně  zkracovala.  Nejkratší  doba  byla zaznamenána  počátkem  osmdesátých  let,  kdy  klesla  na  18,75  roku.  Současný  růst  amerického hospodářství započal v roce 2009 a od  té doby pozorujeme, že se délka  stáří  dlouhodobého majetku
nepřetržitě  prodlužuje.  Meziroční  nárůst  kapitálových  výdajů  vrcholil  v prvním  čtvrtletí  roku  2012. Poslední čtvrtletní údaj ukázal vzestup o 6,8 procenta, což bylo nejvíce za uplynulé dva roky. 

Graf č. 1: Průměrná doba stáří fixního majetku amerických společností (Zdroj: Bloomberg)

Růst akciových trhů v poslední době byl podpořen právě odkupem vlastních akcií a výplatou dividend akcionářům. Poměr investičních výdajů a navrácení hotovosti akcionářům byl téměř shodný se stavem v předchozím hospodářském cyklu.

 V poslední době sami investoři tlačí společnosti k tomu, aby zaměřily svou pozornost na dlouhodobé investice. Průzkum, který provedla  americká  banka Bank of America Merrill Lynch,  ukázal, že téměř 60 % investorů vidí jako výhodné, aby firmy zvyšovaly své investiční výdaje. Proti tomu 20 % investorů chce od společností, aby vrátily kapitál zpět investorům, a pouze 10 % si přeje, aby společnosti splatily vlastní dluhy. To je v ostrém kontrastu se stavem z roku 2009, kdy 70 % investorů chtělo splatit firemní dluhy a pouze 10 % z nich zvýšit investiční výdaje. 

Pohled  do  budoucna  naznačuje,  že  většina  předstihových  ukazatelů  pravděpodobně  zaznamená hodnoty,  které  povedou  k dalšímu  zrychlení  amerického  hospodářství  v průběhu  příštích  několika čtvrtletí. Kromě problému s prodlužujícím se stářím dlouhodobého majetku je možné pozorovat pokles politického napětí. Index  přístupnosti úvěrů  je na nejvyšších úrovních od jara 2006 a nedávný boom v oblasti fůzí a akvizic znamená, že pro mnoho společností je čím dál dražší kupovat než budovat.

Slabé  tempo  růstu  kapitálových  investic  znamená,  že  stále  existují  excesy,  které  jsou  typickým znakem recese. Jak je vidět na grafu, cyklické výdaje teprve nyní dosáhly úrovně  předešlých minim. Tato minima byla v průměru 7 let před následnými recesemi, které jsou v grafu vyznačeny modrými pruhy. 

Graf č. 2: Cyklické výdaje jako procento z HDP, období recese (Zdroj: FactSet, ISI Group, Schwab)

Nicméně  je  jisté,  že  situace  se  pomalu  zlepšuje.  Soukromý  sektor  je  z velké  části  za  bolestivým procesem  redukce  zadluženosti. Index podnikatelské  důvěry je na vzestupu stejně jako úvěrový  trh v komerční i průmyslové sféře. 

 

Autor: Petr Habiger, analytik, Colosseum, a.s.

Pokud by jste i vy měli zájem o publikaci vašich analýz či článků, kontaktujte prosím zuzana.ondrejova@klubinvestoru.com. Rádi přivítáme nové názory a analýzy.

Autor: redakce