Škola investování 10: Investiční instrumenty

4718x přečteno

Další kapitolou Školy investování je charakteristika investičních instrumentů. Každý instrument bude podrobněji rozebrán v jednotlivých podkapitolách, nyní nás však čeká spíše obecnější charakteristika.

Každý investor má ve svém životě určité finanční cíle. Může jím být např. výdělek, díky kterému budeme mít co jíst nebo takový, kdy máme možnost platit prestižní vysokou školu své ratolesti. V principu však nezáleží na výši finančního cíle, ale způsobu jeho dosažení. Existuje řada možností, jak toho dosáhnout. Některé jsou o štěstí, jiné závisí na racionalitě. Nikdy bychom však neměli podceňovat sílu zkušeností.
 

Základní finanční gramotnost

V následujících řádcích záměrně vynecháme ty situace, které jsou založené na štěstí a rovnou přejdeme ke způsobům racionálním, systematickým a založeným na zkušenostech a vzdělání. Cílem mnoha začínajících investorů je v první řadě dostat se z tzv. krysího závodu. Ten definoval Robert Kyiosaki ve svém bestselleru "Bohatý táta, chudý táta". V zásadě se jedná o neustálý koloběh finančního toku, kdy jedinec (či rodina) vydělané prostředky ze zaměstnání ihned utratí za běžné výdaje, spotřební zboží, dovolenou, auto, splátky úvěrů, hypotéku apod. Celý život se tak točí v koloběhu, kdy se měsíční příjem ze zaměstnání utratí, následně pracuje, utratí, pracuje, utratí... Tomuto stavu se říká "krysí závod". Kdyby jedinec přestal pracovat, tak by se ocitl ve vážných finančních problémech. Nemá možnost volby a nedosahuje tak finanční svobody/nezávislosti. V této situaci se bohužel nachází většina populace. Pro někoho je tento způsob života normální, na druhou stranu existují lidé, kteří se s tímto systémem žití nikdy nesmíří.
 
Mnoho jedinců proto vyhledává takové činnosti či investice, které je z krysího závodu dostanou ven a zajistí jim pasivní příjem nebo nižší závislost na příjmu ze zaměstnání. Dosáhnout příjmu, při kterém nejste závislí na osmihodinové pracovní době a splátkách úvěru, je určitou formou svobody. Takový příjem vám uhradí vaše potřeby. Neznamená to, že byste neměli pracovat, určitě ano, ale hlavní podstatou tohoto odstavce je zjištění, že peníze nemusí sloužit pouze jako prostředek směny, peníze mohou být i vašimi zaměstnanci a mohou tak pracovat pro vás.
 
Prvním krokem, který je třeba se naučit, je rozlišovat výdaje na ty, které se jednou utratí a už vám nepřinesou příjem a na ty, které vám v budoucnu příjem přinesou. Část vydělaných peněz, by měly byt investovány/utraceny tak, aby v budoucnu přinesly určitý příjem či zhodnocení. Samozřejmě, určitá část musí pokrýt nejnutnější náklady, avšak koupě auta, které v okamžiku první jízdy už jen ztrácí hodnotu a žádá si další průběžné výdaje, rozhodně není ta správná investice, která vám utracené peníze zhodnotí. Pokud ovšem auto potřebujete k práci, může jít v určitém smyslu o efektivní zhodnocení. Investice taktéž určitě není např. uložení úspor na běžný bankovní účet s téměř nulovým úrokem. 
 
Pokud tedy hovoříme o investici v pravém slova smyslu, počítáme s tím, že  by mělo dojít k jejímu zhodnocení a to za určitý čas a s určitým rizikem. Každá investice v sobě skrývá určitou míru rizika. K nalezení vhodného mixu výnosu a rizika pomáhají jednotlivé investiční instrumenty.
 

Investiční instrumenty

V následujících dílech vás proto chceme seznámit s investičními instrumenty, jakožto nástroji zhodnocování vašich úspor. Každý z těchto nástrojů má svoji vlastní charakteristiku a který z nich bude pro vás ten pravý velmi záleží na požadavcích výnosu, postoji k riziku a velikosti kapitálu.
 
Zmiňovanými instrumenty jsou akcie, dluhopisy, měny, fondy, komodity a nemovitosti. Určitě bychom našli další investiční nástroje, avšak tyto jsou nejčastěji používané. 
 
Investování do akcií není z technického hlediska žádná velká věda. Zhodnocení investice už věda je. Úspěšným akciovým investorům nesmí chybět matematické dovednosti, určitý kritický pohled, trpělivost a disciplína. Jak již bylo řečeno, nesmíme podceňovat význam zkušeností. Pokud je zkombinujeme se znalostmi o systému fungování peněz a trhu a určitými znalostmi ze světa účetnictví, máme všechny duševní nástroje potřebné ke startu. Dál už se jedná o souhru zmiňované praxe a disciplíny. Důležitá je i strategie, kterou by si každý investor měl definovat, před vstupem do investice.
 
Dluhopisy jsou založené na úvěrovém vztahu, figuruje zde dlužník a věřitel. I dluhopisy mají určitý systém, který je vhodné znát. Jejich druhy, vztah k akciím, či jak reagují v určitých situacích bude detailněji popsáno v příslušné podkapitole. Dluhopisy obecně nabízí stabilní fixní příjem, určitou ochranu kapitálu a vyvažují riziko v  portfoliu oproti ostatním rizikovějším instrumentům. Oproti akciím, u kterých jsou (někdy) vypláceny dividendy, u dluhopisů věřitel dostává splátky jistiny a úrok za půjčení peněz. Je proto důležité rozlišovat charakter dluhopisů vůči jiným investičním nástrojům i ostatním instrumentům.
 
V podkapitole o fondech se budeme zabývat především podílovými a hedgeovými fondy. K podílovým fondům má přístup každý a to přes bankovní instituce, které jich nabízí široký sortiment. Podílové fondy se od sebe liší především předmětem investice, což mohou být akcie, dluhopisy, komodity a další. V poslední době jsou taktéž oblíbené burzovně obchodované fondy (tzv. ETF), kterých je taktéž nepřeberná nabídka a které oplývají nižšími poplatky než klasické podílové fondy. Hedgeové fondy jsou určeny hlavně pro soukromé (kvalifikované) investory, kteří spojí své finanční prostředky a pomocí správce fondu je zhodnocují. Hlavním cílem podkapitoly je specifikace systému investování do fondů a určité odlišnosti mezi výše zmíněnými typy.
 
Komodity jsou jednoduše charakterizovány jako suroviny. Na světových trzích můžeme obchodovat s pšenicí, bavlnou, ropou, masem či drahými kovy apod. Ve skutečnosti však nejde o obchody přímo s danou surovinou, ale s uzavřeným kontraktem typu futures nebo opce. Futures a derivátům bude stručně věnována část kapitoly o komoditách, detailně však probírány nebudou.
 

Investice do nemovitosti může pro investora znamenat pasivní příjem, ale i závazek. Záleží především na výběru nemovitosti, kupní ceně a přístupu k této investici. Stejně tak je tomu i u jiných investic. Neexistuje jednoznačný závěr, že některý instrument je horší či lepší než jiný. Lidé mají různé potřeby ale i různé požadavky a proto je pro každého z nás “lepší”, v podobě výnosu či nízkého rizika, něco jiného než pro našeho souseda.

Každý by si proto měl zhodnotit všechna pozitiva, negativa, rizika, výnosy, dostupnost jednotlivých typů investic a vybrat tu, která je z jeho individuálního pohledu nejlepší a nejlépe spl%nuje kritéria očekávaného zhodnocení vložených prostředků.  

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce