Škola investování 1: Chytré investování

9905x přečteno

Všichni máme ve svém životě určité finanční cíle: platit vysokou školu svým dětem, aby mohli jít do důchodu v přiměřené věku, nakupovat a vlastnit věci, které potřebujeme a chceme.

OSTATNÍ DÍLY

Akcie, ETF´s versus ostatní investice

Utrácet méně peněz, než vyděláme, není bohužel typicky dostatečný způsob, jak dosáhnout našich cílů. Musíme udělat více, musíme investovat naše úspory a nechat své peníze pracovat. Akcie jsou prostě jedním z nejlepších způsobů, jak vaše investované dolary pracují nejvíce.

Investování do akcií není žádná velká věda. Jediné opravdové vlastnosti společné pro úspěšné akciové investory jsou základní matematické dovednosti, určitý kritický pohled, trpělivost a disciplína. Nicméně nesmíte podcenit ani význam "zkušeností". Zkombinujte je se znalostmi o proudění peněz a o tom, jak si podniky konkurují mezi sebou, a spolu s trochou znalostí účetnictví máte všechny duševní nástroje potřebné ke startu. Dál je to otázka disciplíny, praxe a zkušenosti.

I když nepotřebujete pokročilé vysokoškolské vzdělání, abyste investovali do akcií, výběr akcie je určitým intelektuálním cvičením. Vyžaduje to úsilí, ale můžete sklízet hodně ovoce. Investování do akcí nevede jen k potenciálně vyšší návratnosti vaší dolarové investice, vede také k většímu porozumění o fungování ve světě, ať se nám to líbí nebo ne.

Co je to akcie?

Asi nejběžnější popis mezi novými investory je, že akcie jsou jednoduše kusy papírů, se kterými se obchoduje. V akciovém investování je obchodování prostředkem, nikoli cílem.

Akcie je majetkový podíl ve společnosti. Podnik či firma je založena osobou nebo malou skupinou lidí vkládající své peníze jako počáteční kapitál. Jakou část podniku jednotlivci vlastní, se řídí podle toho, kolik peněz každý z nich do firmy investoval.  V tomto případě je firma považována za „soukromou“.  Jakmile společnost dosáhne určité velikosti, může se rozhodnout „jít na veřejnost“ a prodat část sebe sama investiční veřejnosti. Toto je způsob, jak jsou akcie tvořeny a jak se můžete podílet.

Až koupíte akcii, stáváte se vlastníkem. V dlouhém období bude hodnota tohoto vlastnického podílu růst a klesat v závislosti na úspěchu společnosti. Čím lepší podnik je, tím větší hodnotu bude váš obchodní podíl mít.

Proč investovat do akcií? Akcie jsou jedním z mnoha možných způsobů, jak investovat své těžce vydělané peníze. Proč si vybrat akcie místo jiných možností, jako jsou dluhopisy, vzácné mince nebo starožitnosti, sportovní auta, atd.? Sečteno podtrženo, důvodem, proč důvtipní investoři investují do akcií, je, že mají zajištěný historicky nejvyšší potenciální výnos. A v dlouhém časovém horizontu nemá žádný jiný typ investic tendenci k lepším výkonům. 

Na druhou stranu akcie mohou být jednou z nejvíce volatilní investice. To znamená, že v krátkém horizontu  může hodnota akcií klesnout. Ceny akcií někdy spadnou na dlouhou dobu. Například ti, kdo dali všechny své úspory do akcií na počátku roku 2000, jsou pravděpodobně  „pod vodou“ ještě dnes. Smůla či špatné načasování může snadno potopit vaše výnosy, ale tyto ztráty můžete minimalizovat dlouhodobým pohledem a odlišnými přístupy investování.

Není zde 
také žádná záruka, že budete skutečně realizovat jakoukoli pozitivní návratnost. Pokud máte tu smůlu, že si důsledně vybírate akcie, které ztrácejí hodnotu, můžete samozřejmě o své peníze přijít.

ETFs (Exchange Traded Funds)

Veřejně obchodované fondy (ETFs) jsou velmi podobné podílovým fondům. To znamená, že jsou vytvořeny koše akcií, které se kupují a prodávají, stejně jako akcie.

1. Od podílových fondů se liší tím, že  ETFs mohou být kdykoli obchodovány, zatímco je akciový trh otevřený. 
2. Mnoho ETFs je založených na indexu, sektoru, průmyslové skupině, kraji, zboží apod., obchodovaných na burze (speciálně) fondů.
3. Například: Indexový fond je pasivně spravovaná sbírka akcií. Jeden z častějších indexových fondů je ten, který úzce odpovídá hospodářství a výkonu Standard & Poor 500 - Index (S & P 500).

Podílové fondy

Akcie podílových fondů mohou nabídnout podobné výnosy jako investování do akcií na vlastní pěst, ale bez extra práce. Pokud investujete do fondu, vaše peníze jsou sdíleny ostatními investory, a pak jsou řízeny skupinou finančních analytiků (profesionálů), kteří se snaží získat výnos výběrem akcií pro fond.

Fond vyžaduje mnohem méně úsilí a jednou jeho klíčovou výhodou je, že může být méně volatilní. Jednoduchá statistika říká, že podle zkušeností bude portfolio méně volatilní než jednotlivé jeho složky. Koneckonců, jednotlivé akcie mohou a někdy jdou až k nule, ale pokud podílový fond drží 50 až 100 nebo více akcií, tak by bylo velmi nepravděpodobné, že by se veškeré akcie staly bezcennými.

Naproti tomu, snížená volatilita znamená, že fondové odměny mohou být ve vztahu k jednotlivými akciím  utlumeny. Výnos a riziko jsou v investování úzce propojeny – snížením jednoho se bude pravděpodobně snižovat i druhý. Další nevýhodou veškerého úsilí ohledně vybírání si jednotlivých akcií je, že za tuto službu musíte zaplatit a často je to více, než si můžete být vědomi. Profesionální průběh podílových fondů není zdarma. Účtují si poplatky a o poplatky musíme snížit výnosy.

Navíc, čím více peněz jste investovali do podílových fondů, tím větší absolutní hodnotu poplatků budete platit každý rok. Například placení 1%, 2% nebo 3% ročně za poplatky na portfolio velikosti 1.000 dolarů není až tak velký problém, ale mnohem horší je, pokud portfolio čítá hodnotu 500.000 dolarů. V minulosti měly vzájemné fondy často největší smysl pro ty, kteří investovali poměrně malé částky, protože tento způsob byl nejvíce nákladově-efektivní. Ale s příchodem 10 dolarové  (nebo méně) zprostředkovatelské provize na akcii, už to není ten samý případ.

Stejně jako je držení špatných akcií riskantní, stejně tak na tom je i špatný fond. Co když skupina lidí, které jste si vybrali pro správu svých investic, nebude dobře fungovat? Stejně jako akcie, ani u podílových fondů není garantována návratnost.

Je také třeba poznamenat, že investice do smíšených podílových fondů a akcií může být velmi rozumná strategie. Akcie versus fondy (nebo jakýkoli jiný investiční prostředek) je opravdu osobní rozhodnutí.

Zdroj: Steve Bauer, Investing wisely – Investment basics; www.safehaven.com/author/489/steve-bauer

Následující díl >>

OSTATNÍ DÍLY

Autor: redakce