Škola investování 41: Technická analýza 2. část

5452x přečteno

Škola investování zavítala do problematiky technické analýzy. V tomto díle zaměření na jednotlivé typy grafů. V následujícím textu se dozvíte naprosté základy, které by neměly ujít vaší pozornosti.

Graf

Grafem v tradingu rozumíme zobrazení časové řady, kdy na ose x máme čas a na ose y máme cenu. Cena může být definována pomocí libovolné měny, kurzu, ale také v procentech, či různých bodech. Pro člověka je jistě přehlednější se sledovat grafické zobrazení, než-li si porovnávat stovky čísel v řadě za sebou. Z grafu jednoduše zjistíme, kde jsou extrémy, ať již maxima, nebo minima, jaký tvar jako celek křivka má, kde se nacházíme v rostoucí, klesající fázi. 

Ale teď se již pojdmě rychle podívat na tři nejpopulárnější typy grafů pro trading, které nabízejí prakticky všechny platformy:

  • Line chart (čárový graf)
  • Bar chart (sloupcový graf)
  • Candlesticks chart (svíčkový graf)

Čárový graf

Jednoduchý čárový graf nám kreslí „čáru“ mezi jednotlivými daty v minulosti. Běžně se využívají zavírací ceny, kdy graf vykresluje křivku od jedné zavírací ceny k druhé zavírací ceně. Tento typ grafu se používá spíše pro informativní účely, nikoliv k analýze, jelikož nevidíme přesně, jak se cena pohybovala během jednotlivých fází. Pro tradera je tento graf vhodný snad jen pro zobrazení bilance účtu. Na grafu můžeme vidět denní čárový graf pro EUR/USD:

Sloupcový graf (bar chart)

Sloupcoví graf nejen, že ukazuje zavírací cenu, ale zároveň znázorňuje otevírací ceny a dokonce také maxima a minima v daném momentě. Nejnižší bod jednotlivého sloupce zobrazuje minimum (nejnižší cena uskutečněného obchodu), naopak vrchol sloupce nejvyšší cenu. Levý zobáček na sloupci je otevírací cena, nadruhé straně pravý zobáček označuje zavírací cenu. Je zřejmé, že pokud je otevírací cena nad zavírací cenou, jedná se o pokles a naopak. Sloupce mohou označovat jednotlivé sekundy, minuty, dny, nebo třeba i celé týdny a měsíce. Jako ilustrace sloupcový graf na EUR/USD (1D): 

Sloupcový graf je také někdy nazýván „OHLC“ graf, protože zobrazuje Open, High, Low a Close konkrétního měnového páru v daném čase. Nejzřetelněji je vše vidět na následujícím obrázku:

Svíčkový graf (candle stick)

V podstatě ukazuje stejné informace jako sloupcový graf, ovšem je lépe graficky čitelný. To je pravděpodobně důvod, proč je v současné době nejvíce populární. Svíčka se dělí na dvě základní části, na tělo a stíny (tzv. knoty). Jednotlivé svíčky zase znázorňují otevírací cenu, zavírací cenu, high i low. Standartně se odlišují dle barvy klesající a rostoucí svíčky (barevnost lze libovolně nastavit). Pokud jde tedy o bear (klesající) svíčku je close pod open a naopak, stejně jako u sloupcového zobrazení. Tělo, tlustá část svíce, zobrazuje rozpětí mezi open a close cenou, odborně řečeno momentum. Knot, rozpětí mezi maximem a minimem (variční rozpětí v daném momentě). Zajímavostí může být, že tyto svíčky se prvně používali v Japonsku kolem roku 1700 n.l., kdy se místní kupci snažili predikovat cenu rýže. Tímto letopočtem se tak zhotovování grafů tímto způsobem řadí k prvním způsobům zhotovování grafů vůbec.

Určení si vhodné barevnosti není jen grafickou hračkou. Prostředí, ve kterém obchodujete, ná vás má přímý dopad, proto je vhodné si ho přizpůsobit, co nejvíce k vaší pohodě. Příjemné grafické prostředí nám také pomáhá se rychleji orientovat v grafech, třeba hledat trend, nebo možné reverzní (kritické) body. Toto se samozřejmě netýká jen vašeho grafického nastavení, nýbrž prostředí celkově. Zda vás tlačí židle, přeskakuje vám myš, nebo zda vám v místonosti cvaká větrák. Úspěch se skrývá v detailech. Je nutné ale tuto radu brát také s rozumem, hraním si s barvičkami se peníze nevydělávají.


Samozřejmě s klasickou ukázkou grafu na EUR/USD, jedná se o denní graf ze dne 4.8.2010. Připomínám, že na denním grafu každá jedna svíčka znamená jeden konkrétní den (na hodinovém jedna svíčka = 1h). High a low nám ukazuje nejvyšší  a nejnižší cenu, tedy jak moc se trh pohyboval daný den. Namísto toho open a close nám znázorňuje porovnání ceny mezi časy 0:00 a 24:00 (mezi otevřením a uzavřením svíčky).

Výhody využívání svíčkových grafů:

  • Svíčky jsou jednoduché pro interpretaci, jsou vhodné i pro začátečníky.
  • Jsou jednoduché k používání, oko si na ně zvyká prakticky okamžitě.


Volba vhodného typu grafu je samozřejmě na vás samotných; vyberte sami, co nejvíce lahodí vašemu oku. Nyní se pojdme společně podívat, co je to takový trend, případně jak se vyhledává.

Autor: Jan Krpálek

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce