Škola investování 29: Fundamentální analýza 2. část

5252x přečteno

V pořadí druhý díl školy investování zaměřený na fundamentální analýzu přiblíží základní principy, potřebná data, informace a znalosti a v neposlední řadě samotnou analýzu a obchodování fundamentu.

Princip fundamentální analýzy

Samotná fundamentální analýza má opět hodně možností pojetí. Záleží, jakým způsobem k ní přistupujete a jaké informace můžete získat. Analyzovat můžete globální makroekonomickou situaci celého světa a hledat např. státy nebo globální odvětví, které mají nějaký potenciál ke změně. Při fundamentální analýze se budete muset zaobírat všemi vlivy, ať už makro nebo mikro ekonomiky, ale detailně se můžete věnovat samozřejmě jen jedné oblasti. Dělá to tak mnoho analytiků i velkých firem a postav investičního světa.
 
Pro řadu investorů analýza začíná např. tak, že obecně hledají státy, které mají např. vyšší potenciál růstu. Následně se v těchto státech snaží identifikovat odvětví ekonomiky a v nich konkrétní růstové či poklesové firmy. Přesně takto postupují analytici velkých finančních domů a i velké množství běžných „drobných“ analytiků. Ale už samotná analýza daných států může být velmi problematická. Aktuální data mnoha z nich nejsou vždy veřejně přístupná, případně jejich vyhledání je velmi složité. K dispozici je můžete mít od různých subjektů na trhu za poplatek, veřejné informace jsou ve většině případů staršího data a pro aktuální rozhodování jsou obtížně použitelná. Nicméně pro první rozhodnutí vám budou postačovat. S daty konkrétních společností je to již značně lepší. Požadované výkazy, ze kterých můžete začít počítat své analýzy se dají získat od vašeho brokera, případně na internetových stránkách společností.
 
Fundamentální analýza se na zkoumaných aktivech snaží z různých finančních i nefinančních ukazatelů zjistit, zda je aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. A protože je trh ve své podstatě naprosto svobodný a panuje na něm zákon vyrovnání hodnoty, pak lze očekávat srovnání cen. V případě zjištění podhodnocených aktiv lze spekulovat na to, že trh to zjistí také a cena stoupne. V případě nadhodnocených aktiv lze očekávat pokles ceny. Vaším cílem v případě analýzy je snaha zjistit rozdíly v ceně s pomocí fundamentálních ukazatelů aktiva dříve, než to zjistí všichni ostatní a ceny se vyrovnají. Celkově musíte najít odpověď na dvě základní otázky:
 
  1. Jaká je reálná současná hodnota aktiva?
  2. Jaká má být hodnota aktiva v čase X? Čas X reprezentuje váš investiční horizont. Případně ho nemusíte mít určen a můžete jen čekat na srovnání cen. To může ale leckdy trvat déle, než se vám bude vyplácet. Proto je určení času podstatnou součástí rozhodování o obchodu.
Než budeme pokračovat s konkrétními rozbory fundamentální analýzy, rád bych zde poukázal na cyklus zpracování informací. Je to užitečné pro uvědomění si omezeného pohledu, který v případě vaší analýzy trhu dostáváte. 
 
Celý cyklus si můžeme znázornit následně:
 
  • Data -> Informace -> Znalosti

Data

Ty jsou základem analýzy a zároveň jsou nejsnáze dostupné. Máme je všude kolem nás. Je to jejich největší výhoda a zároveň nevýhoda. Z jejich samotného čerpání lze těžko získat výhodu, která vás udělá na trzích úspěšnými. Pokud se omezíme např. jen na obecně dostupná data, pak je mají k dispozici opravdu všichni s přístupem k internetu nebo novinám.
 
Existují samozřejmě společnosti, které poskytují prémiové zpravodajství a vy máte přístup k důležitým datům dříve, než ostatní. Za tyto služby ale samozřejmě zaplatíte a musíte je umět využít tak, abyste na nich vydělali.
 
Jako data si můžeme představit hodnotu HDP nějakého státu za určité období, míru nezaměstnanosti, hodnotu zisku firmy, obsazenost trhu a další řadu nejrůznějších údajů, které můžete najít všude kolem sebe. Tyto údaje jsou ve své podstatě samostatně k ničemu a zcela jistě jen na jejich základě úspěšnou strategii nezaložíte. Musíte je nejdříve zpracovat a vyvodit z nich nějaké výsledky. Stanou se z nich pro vás informace.
 

Informace

Jsou data, která již mají nějaký význam. Např. samotná data o nezaměstnanosti a její výši nejsou ničím, dokud si je nedáte do nějakých souvislostí. Pokud je nezaměstnanost vyšší, než minulý rok, znamená to, že se něco děje na trzích a v ekonomice. Zřejmě se začíná oživovat trh a firmy nabírají zaměstnance. Informace není sama o sobě důvodem k obchodu na trzích, ale je to již nějakým způsobem zpracovaný údaj s hodnotou, která je specifická pro vás. Pro někoho jiného má tento údaj zcela jinou cenu a vypovídací schopnost, než pro vás.
 
Jak jsme si již řekli, samotná informace Vám ale ještě nedává důvod pro akci na trzích. K tomu je potřeba informace nějak zpracovat a vyvodit z nich důsledky. Znamená to např. složit více informací dohromady a vytvořit z nich obraz, co se na trzích děje. Potřebujete vědět, co ty pohyby v indikátorech, které sledujete, znamenají a jakou akci si to vyžaduje.
 

Znalosti

Při zpracování informací dochází k jejich transformaci na znalosti. Znalost vám dává výhodu oproti ostatním účastníkům trhů v tom, že víte kdy vstoupit a vystoupit z trhu. Vezměme si příklad s nezaměstnaností. Samotné číslo (data) vám toho moc neřekne. Informace, že je nezaměstnanost vyšší, než minulý rok je již zajímavější. Ale teprve přidání znalosti v tom, že po vyšší nezaměstnanosti následuje pokles ekonomiky, vám dává signál k výstupu z trhu a hledání nových investičních příležitostí. Toto je samozřejmě velmi zjednodušený pohled na celou věc, ale cílem je demonstrovat nutnost analyzovat a rozebírat pro vás podstatné informace dříve, než učiníte obchod. 
 
Znalosti jsou hybnou silou, která vás vytrhne ze ztrátových obchodů. Jdou ruku v ruce se zkušenostmi, které budete při práci na trzích nabírat. Proto je velmi důležité vše testovat, zjišťovat si a učit se ze svých chyb. Bez znalosti vlivu jednotlivých událostí budete jen těžko schopni reagovat na aktuální vývoj na trzích. Osobně se domnívám, že toto je jeden z hlavních důvodů, proč na trzích přežije první rok pouze 20 až 30 procent začínajících obchodníků. Příliš si myslí, že umí pochopit trh, jeho pohyby a že je dokážou dostat na svou stranu. V pozadí stojí nedostatečná připravenost, nedočkavost a málo znalostí. Na trzích si vše nejdříve několikrát vyzkoušejte nanečisto, buďte trpěliví a hodně se učte. Není důležité rozumět všemu, ale oblasti, kterým se chcete věnovat, musíte bezpodmínečně dobře ovládat a chápat.
 
Dávejte si ale pozor na přílišnou sebejistotu. I největší a nejlepší obchodníci na Wall Street dokázali během jednoho roku prodělat 90 procent hodnoty svých fondů.
 

Obchodování fundamentu

Samotné vyhodnocování a obchodování fundamentální analýzy není jednoduché a je dobré se vyvarovat zaměňování dat za informace a znalosti.
 
Neobchodujte podle dat, ale podle znalostí!
 
Přemýšlejte o významu publikovaných dat a analyzujte jejich pravý význam. Snažte se vytvořit si vlastní systém, podle kterého budete schopni hodnotit společnosti, ekonomická odvětví a i jednotlivé státy. Záleží jen na vás, jak hluboko půjdete a jaké konkrétní oblasti se budete věnovat, ale vždy nejdříve přemýšlejte, hodnoťte a pak teprve obchodujte.
 

Analýza aktiva

Při fundamentální analýze konkrétního aktiva, ať již je to akcie nebo např. ropa je potřeba identifikovat všechny důležité faktory, které ovlivňují jeho cenu a ty následně sledovat a vyhodnocovat. Vždy jde o hledání nadhodnocených nebo podhodnocených aktiv nebo určování hodnot, které se vám zdají jako zajímavé pro obchod, a následně čekáte, až se aktivum dotkne dané hranice.
 
V případě konkrétního obchodu si nezapomeňte vždy určit hodnotu stop lossu a profitu. Profit je většinou dán reálnou hodnotou aktiva, kterou si myslíte, že má mít nyní nebo v čase X. Stop loss je většinou určen procentuálně nebo vaším citem. Nikdy ale neobchodujte bez něj s myšlenkou, že na vaši cenu aktivum dojde.
V tomto díle byl zachycen princip fundamentální analýzy a následující díl se bude věnovat principu analýzy fundamentu.
 

Tento díl je citací knihy s názvem Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích od člena Klubu investorů Davida Štýbra (knihu naleznete zde).

Autor: Pavlína Ondráčková, David Štýbr

<< Předchozí díl   Následující díl >> 

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce