Škola investování 22: Komodity 2. část

6787x přečteno

V pořadí již druhý díl školy investování je zaměřen na jednu nejvýznamějších komodit světa. Dotýká se každodenního života lidí na celém světě. Často bývá přezdívána jako černé zlato.

Ropa

O ropě se často říká, že je komoditou, která hýbe světem. Proč tomu tak je? Každá rozvinutá ekonomika je na ropě závislá už proto, že je důležitým artiklem moderního zemědělství a potravinářství, které ji používají k výrobě svých produktů. Nejčastěji užívané spojení ropy je však s dopravou, jejíž cena je určována zejména cenou ropy

Ropa má za sebou velmi dramatickou historii. Už odpradávna se kvůli ní vedou války a je důvodem častých sporů především proto, že se jedná o neobnovitelný zdroj, který může být jednoho dne zcela vyčerpán. Počátky těžby ropy ve velkém jsou datovány na počátek 18.stoletív Rusku a Americe. Dnešní největší naleziště se nachází v oblasti Středního východu, jenž pokrývá 30 % světové těžby. Patří sem především Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt a další. “Pánem” tohoto světa je od svého založení v roce 1960 ropný kartel OPEC, který výrazně ovlivňuje pohyb ceny. Dnešní cena ropy se udržuje v průměru okolo 110 dolarech za barel, nicméně minulý rok v dubnu se vyšplhala až na 125 dolarů. Z grafu uvedeného níže můžeme pozorovat i osmiletý vrchol při ceně okolo 145 dolarů za barel v polovině roku 2008.
 
Graf č. 1 – Vývoj ropy 2004 - 2012
 

zdroj: www.kurzy.cz

Kde je tedy možný cenový peak této komodity? Na první pohled se může zdát, že nejlepší je co nejvyšší cena, která tím generuje vysoké zisky vývozcům. Na druhé straně jsou tu země závislé na dovozu ropy a ty se při takto vysokých cenách uchylují k hledání náhradních zdrojů, což má za následek snižování poptávky. Reálnou cenu však stále určuje nabídka a poptávka. Při analýze těchto determinant bychom se měli zaměřit nejen na sílu nabízejícího, již zmiňovaného kartelu OPEC, ale také na sílu poptávajícího. V případě, že nastoupí na scénu Čína a Indie, lze téměř s jistotou růst ceny při omezených zdrojích předpokládat.

Výkyvy a značná volatilita cen ropy je obrovská a proto i krátkodobý vývoj lze jen velmi těžko odhadnout. Kromě síly nabízejících a poptávajících zde působí i mnoho dalších faktorů, jako jsou politická rozhodnutí, spekulace či války.

Jak ropu obchodovat

K investicím se nejčastěji požívají termínované obchody typu futures, tedy standardizované kontrakty s vypořádáním k určitému budoucímu datu. Pokud tedy ropu nakoupíte (pozice investora) a cena vzroste nad kupní, pak realizujete zisk. V případě, že kontrakt prodáváte (pozice emitenta) a cena je vyšší než prodejní, realizujete ztrátu. Pro zisk z pohledu prodávajícího je důležité, aby cena klesla pod stanovenou prodejní hodnotu. 

Alternativou k futures jsou diskontní certifikáty či fondy obchodované na burze ETF.  Podkladovým aktivem je futures na ropu, avšak nemusíme investovat pouze do komodity jako takové. Možností jsou investice do energetických společností prostřednictvím akcií nebo též za použití ETF, kdy podkladovým aktivem jsou právě akcie dané společnosti. Nejedná se sice o přímou investici do komodity, ale rozhodně je zde závislost mezi cenou ETF a cenou ropy.

Více informací o současném vývoji a konkrétních cenách spojených s touto komoditou nabízí webové stránky jednotlivých brokerů obchodujících dané kontrakty. Samozřejmě bychom dokázali najít více strategií a způsobů investic, v tuto chvíli již závisí především na vás, čtenářích, zda ropa získala váš zájem k podrobnějšímu studiu.

Autor: Pavlína Ondráčková

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce