Adam Hulin


Nejnovější články autora

  • Ako sa stať konzistentne ziskovým traderom

    Mnoho ľudí sa trápi nad otázkou, ako sa stať konzistentne ziskovým traderom. Túto otázku sa pokúsil rozlúsknuť na prednáške Klubu investorov v Bratislave pán Ludvík Turek.


  • Škola tradingu v Bratislave

    Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, v spolupráci s brokerskou firmou Topforex a Klubom investorov si Vás dovoľujú pozvať na už tretí ročník odborných a praktických…


  • Základy investovania na finančných trhoch

    Klub investorov, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, v spolupráci s pánom RNDr. Mironom Zelinom CSc., členom predstavenstva Privatbanky a vrchný riaditeľ úseku privátneho…