Probíhající projekty:

Akciový kroužek

Akciový kroužek je elitní skupina pokročilých zájemců o investice na kapitálových trzích, kteří z valné většiny na finančních trzích již obchodují. Kroužek tvoří komunita nadšenců, kteří se jednou týdně setkávají a konstruktivně diskutují aktuální témata a příležitosti na trzích, investiční přístupy a analýzy. Primárně jde o akciové trhy (akcie, indexy, volatilita) a okrajově taktéž o trhy s komoditami nebo FOREX. Cílem je obohacení a rozšíření svých investičních znalostí a svého investičního účtu pomocí konstruktivní diskuse, vypracováváním a účastí na prezentacích analýz členů, nebo konfrontace se zkušenými profesionály z praxe, kteří jsou příležitostně zváni. Kroužek pořádá taktéž soutěž o nejlepšího investora s vyhodnocením ke konci semestru. Více se můžete dozvědět zde.

Kroužek obchodování

Cílem kroužku je pravidelné setkávání traderů se zájmem o obchodování na finančních trzích. Primárním zájmem je obchodování měnových párů FOREX. Kromě FOREXu se samozřejmě zabýváme i ostatními instrumenty obchodovanými u českých, ale i zahraničních brokerů. Jako příklad mohou být různé indexy jednotlivých burz jako DAX, S&P,… ale i komodity a opce. Naší náplní není vzdělávání, ale sdílení informací a zkušeností z tradingu, které mohou pomoct a v některých případech i zachránit nemalý finanční obnos.

Máte zájem se zapojit do našich projektů? Neváhejte nás kontaktovat!

Tomáš Lesák

Project Manager


tomas.lesak@klubinvestoru.com

Úspěšně ukončené projekty:

Analýza Amazonu

Společně s portfoliomanažerem Janem Hájkem, který patří mezi dlouhodobě nejúspěšnější portfolio manažery v České republice, jsme strávili semestr fundamentální analýzou jedné z největších společností světa - Amazonu. Investiční filosofie pana Hájka je založena na ‚‚stock pickingu‘‘ a tzv. ‚‚focus investingu‘‘. Stock picking je investiční strategie spočívající v aktivním vyhledávání podhodnocených akcií. Focus investing cílí na koncentraci portfolia do relativně malého počtu titulů, aby se zamezilo nevýhodám spjatým s přílišnou diverzifikací. Cílem projektu bylo získat co nejširší přehled o všech aspektech, které se společnosti týkají, provést detailní analýzu z mnoha různých úhlů pohledu a závěrečná fáze pak směřovala k valuaci a sumarizaci celé společnosti.

CFA Institute Research Challenge

Klub investorů je partnerem soutěže CFA Institute Research Challenge. Ve středu 1.10.2014 v 19:45 v RB 211 se koná první setkání všech, kteří se chtejí zapojit do soutěže. Více informací najdete zde.

Penta Smart Deal

Investiční skupina Penta spouští 2. ročník soutěže pro studenty 4. a 5. ročníků vysokých škol pod názvem Smart Deal. Cílem soutěže je prověřit vědomosti a schopnosti studentů ve 2 kategoriích (Fúze a Akvizice a Realitní development), přičemž vítězové obou kategorií mohou získat finanční odměnu až 6 000 eur. Přihlašování probíhá do 17.10.2014. Veškeré informace o soutěži najdete zde.

Venture Capital kroužek

Venture Capital kroužek je zaměřen na lidi zajímající se o investice do startupů. Cílem kroužku je poskytnout vybraným uchazečům možnost naučit se jak probíhají investiční procesy ve Venture Capitlových fondech a vytvořit skupinku lidí se stejným zaměřením, kteří se budou na pravidelné bázi setkávat. V rámci kroužku spolupracujeme s významným partnerem, který s námi zhodnotí případové studie, na kterých si účastníci mohou vyzkoušet celý investiční proces ve startupech.

Analýza oděvní společnosti Inditex

V pořadí již třetí hloubková analýza ve spolupráci s Janem Hájkem, CFA, portfolio managerem fondu ISČS Top Stocks. Vybraní studenti a členové Klubu investorů se zájmem o kapitálové trhy a hodnotové investování se tentokrát zaměří na španělský oděvní řetězec Inditex, který vynesl letos svého zakladatele a největšího vlastníka Amancia Ortegu na pozici nejbohatšího Evropana a třetího nejbohatšího člověka na světě dle časopisu Forbes. Více informací o připravovaném projektu naleznete v tomto článku.

Vyhledávání společností s potenciálem budoucího IPO

Klub investorů připravuje analýzy ve spolupráci s Pražskou burzou cenných papírů. Účelem analýzy bude potenciální průzkum možností IPO v České republice. Výstupem bude odborný posudek možných IPO a přidané hodnoty s těmito IPO potenciálně související. Posudky společností budou zpracovány v několika podobách, verze pro tisk bude distribuována s několikadenní exkluzivitou pro webové stránky Klubu investorů.

Hloubková analýza McDonald’s

Pokračování nadstandardně přínosné spolupráce s Janem Hájkem, portfolio managerem fondu Top Stocks, který, podobně jako v minulosti, projekt mentoruje. Projektu se účastní 10 studentů se zaměřením na kapitálové trhy a analýzu cenných papírů pod odborným vedením. Studenti se v průběhu několika týdnů seznámí s uvažováním o “value drivers” společnosti jako same-store-sales a unit-growth, zjistí potenciál stávajících trhů, pravděpodobnost a rychlost expanze na nové trhy a zjištěné informace využijí při sestavení DCF modelu a závěrečné valuace společnosti, která bude společně s investičním doporučením tvořit finální výstup projektu.

Kroužek pražské burzy

Kroužku se účastní 10 analytiků s výhradním zaměřením na analýzu a oceňování veřejně obchodovatelných společností. V minulosti byl zaveden koncept podrobných týdenních analýz jednotlivých společností, které byly zveřejňovány na našem webu. Kroužek v současné době pracuje především na analýze McDonald’s, což je prvním krokem ke změně úzkého zaměření a opuštění hranic pražské burzy. Do budoucna se bude kroužek věnovat analýzám společností z celého světa, které budou publikovány na našem webu.

Analýza mediálního trhu pro skupinu Agrofert

Analytický tým Klubu investorů vypracoval rozsáhlou analýzu mapující situaci a trendy na současném mediálním trhu v České republice ve všech jeho podsegmentech - tisk, televize, rozhlasové stanice, internetová média a outdoor. Cílem analýzy bylo především stanovit vývoj a trendy ve zmíněných segmentech mediálního trhu a porovnat tyto segmenty nejen mezi sebou, ale také rámcově stanovit, jak se budou tyto segmenty vyvíjet do budoucna. Součástí analýzy byl i výběr vhodných ukazatelů, pomocí kterých je možné tyto segmenty mediálního trhu měřit. Následný update poté mapoval stejnou situaci s ročním odstupem a řešil otázku posunu ve vývoji mediálního trhu.

Analýza trhu zdravotnických pomůcek

Klub investorů, zpracoval pro jeden z nejvýznamnějších Private Equity fondů analýzu zabývající se zdravotnickým trhem, resp. jeho jednotlivými oblastmi a možností perspektivy investice do těchto jednotlivých oblastí. Výsledkem analýzy bylo nejen doporučení, do jaké oblasti zdravotnictví dle pohledu analytického týmu Klubu investorů by bylo vhodné investovat, ale i výběr a analýza konkrétních společností na trhu, které by bylo vhodné oslovit s možností akvizice nebo kapitálové účasti na dalším rozvoji společnosti. Analýza byla jejím zadavatelem velmi pozitivně hodnocena a v budoucnu je velmi pravděpodobná další spolupráce.

Analýza spotřebitelského chování studentů

V rámci sekce real estate Klub investorů připravil stručnou analýzu chování studentů, jako klientů retailových řetězců a nákupních center. Účelem této analýzy bylo identifikovat základní charakteristiky studentů, jako cílové zákaznické skupiny, jejich přínos a potenciál pro retailový segment. Výstup této analýzy prezentoval Klub investorů na konferenci Retail Con, kterou pořádá již tradičně společnost Centers Publishing. Se společností Centers Publishing Klub investorů připravuje další spolupráci.

Analýza společnosti Facebook před vstupem na burzu

V rámci projektu Facebook se Klub investorů zabýval oceněním akcie Facebooku v období IPO společnosti Facebook. Na tomto projektu pracoval analytický tým Klubu investorů pod vedením Jana Hájka (manager fondu Top Stocks). Cílem projektu bylo nejen vlastní ocenění akcie Facebooku ale i brainstorming nad dalším potenciálem a rozvojem Facebooku. Jak známo, na počátku akcie Facebooku po uvedení na burzu ztráceli na hodnotě a jedním z klíčových problémů byla nízká účinnost inzerce na Facebooku. Analytickému týmu se povedlo daným problém předvídat a následný vývoj odhadnout. Spolupráce s Janem Hájkem byla pro všechny členy týmu vysoce přínosná a do budoucna klub investorů pracuje na její prohlubení.