Klub investorů je nezisková organizace sdružující lidi se zájmem o investování, trading, private equity, nemovitosti a další byznys odvětví. Klub investorů má 3 pilíře, na kterých je postaven: vzdělání, komunita a praxe. Cílem klubu je prostřednictvím těchto tří přilířů sdružovat lidi a vytvářet tak sociální sítě mezi nimi.

Klub investorů má více jak 2000 členů.

Historie Klubu investorů

Klub investorů byl založen 9.května 2007 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Založila ji skupina 13 studentů se společným zájmem o investování.

V roce 2010 vznikla pobočka Klubu investorů na Masarykově Univerzitě v Brně, v roce 2012 následovala pobočka na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v roce 2015 se přidala pobočka Klub investorov na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

Činnost Klubu investorů

Činnost Klubu investorů je rozdělena do tří pilířů - vzdělání, komunita a praxe.

Vzdělání

Klub investorů pořádá na univerzitách, na kterých působí, pravidelné přednášky týkající se investování, tradingu, private equity, nemovitostí a daších byznys odvětví. Přednášky jsou primárně určeny pro studenty všech vysokých škol. Na svých internetových stránkách navíc Klub provozuje Školu investování a Školu tradingu, ve kterých se mohou lidé seznámit s investováním a tradingem krok za krokem.

Kromě toho připravuje Klub každoročně na přelomu března a dubna Investiční konferenci, na které se prezentují jedni z nejlepších investorů a podnikatelů.

Komunita

Cílem Klubu investorů je sdružovat lidi a vytvářet sociální sítě mezi nimi. Tato činnost probíhá prostřednictvím projektů a workshopů, které Klub pořádá. Každoročně se uskuteční několik společenských akcí (vánoční večírek, oslavy narozenin Klubu,...), na kterých se potkávají členové Klubu a vyměňují zkušenosti a znalosti.

Komunita spolu může také komunikovat prostřednictví stránek a skupin na facebooku či prostřednictvím twitteru.

Praxe

Posledním pilířem Klubu investorů je praxe. Na přednášku jsou zváni lidé z praxe, kteří říkají reálné zkušenosti. Dále se do této sekce řadí workshopy a projekty, které vytváří lidé z Klubu investorů pro společnosti v byznysu.

Klub investorů krom toho také nabízí možnost uplatnění v oborech investování, tradingu a private equity. Veškeré pracovní nabídky uveřejňuje na svém webu.

Etický kodex Klubu investorů

Členka / Člen Klubu investorů:

  • má zájem o investování, trading, private equity a další byznys odvětví
  • má zájem být součástí komunity lidí se stejným zájmem a účastnit se akcí Klubu
  • má zájem o rozvoj KI a jeho aktivit
  • snaží se o rozšiřování komunity KI o studenty i profesionály
  • na společenské akce Klubu investorů dodržuje dress code „smart casual“

Vedení Klubu investorů

Vedení Klubu investorů zajišťují studenti vysokých škol z daného města, ve kterém Klub působí. Každá pobočka Klubu investorů je zodpovědná za svou činnost, její propagaci a její provedení.

Předsedou Klubu investorů je Martin Hrdý, v Brně je vedením pobočky pověřen Patrik Stránský a v Bratislavě Oliver Kamenský.

Kontrolní činnost Klubu investorů vykonává dozorčí rada složená z pěti bývalých členů. Členové dozorčí rady jsou Petr Cimala, Martin Krajhanzl, Tomáš Adámek, Branislav Majorský a Dušan Ciprys.

GDPR

Rádi bychom vás touto cestou upozornili, že na všech našich akcí pořizujeme zvukový, fotografický a filmový záznam, který následně může být uveřejněn na webu www.klubinvestoru.com, sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) nebo v propagačních materiálech, a že vstupem na akce Klubu investorů dáváte k výše uvedenému souhlas. Proti případnému záznamu vaší osoby se však můžete odvolat prostřednictvím e-mailu info@klubinvestoru.com.

Zároveň jsme Vás chtěli ujistit, že osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu) všech adresátů našich newsletterů nebo návštěvníků akcí vyžadujících registraci zpracováváme ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), takže máte právo: Vzít souhlas s užíváním vašich osobních údajů kdykoliv zpět; Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na vás na některé z příštích přednášek!

Výroční zprávy

Pololetní zpráva 2013