Distressed Assets - Tomáš Raška


11.3.2019 000 19:45
VŠE, RB 212, Praha

  Odkaz na událost

Negativní emoce či stres. I toto jsou jedny z atributů distresových (problémových) aktiv. Mnohdy jsou spojena s firemními problémy, jako například nepříznivá finanční situace, spory vlastníků, nevyplacené mzdy nebo nezvládnutá mezigenerační výměna. Na druhé straně pozitivní postoj k riziku, flexibilita, problem-solving nastavení a hands-on přístup při řízení projektů jsou klíčovými elementy při záchraně firem klasifikovaných jako distresová aktiva. Do problematiky nahlédneme v rámci Investiční konference společně se zakladatelem Natlandu, Tomášem Raškem.

Přednáška se bude konat v RB 212 na VŠE.

Agenda:

- Co jsou distresová aktiva?
- Kdy a proč se standardní private equity stává péčí o distresová aktiva?
- Manažer firmy: Chápe se(be) správně?
- Budoucnost distresových aktiv a hospodářský cyklus
- Globální trendy v řešení úpadků
- Zkušenosti z praxe

Tomáš Raška je zakladatel a majoritní akcionář investiční skupiny Natland. Ve skupině zodpovídá za realizaci strategie a řízení klíčových projektů napříč segmenty finančních služeb a korporátních investic, zejména v oblasti distressed assets. Tomáš Raška je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Titul MBA získal na Business School Netherlands, poté pokračoval ve studiu na London International Graduate School, kde obhájil titul LL.M. V oblasti investic a consultingu působí od roku 2001.

Natland je investiční skupina, která zhodnocuje peníze především v oblasti moderních technologií, financí a služeb. Patří mezi deset největších rezidenčních developerů a je zároveň expertem na řešení distressed assets.