Investice do umění - Diskuze


28.11.2018 000 19:00
VŠE, Praha

  Odkaz na událost

Na workshopu je omezený počet míst - pro účast je nutná registrace na: http://bit.ly/KI_Art 

Událost se bude konat ve středu 28. 11. od 19:00. Přesná adresa vám přijde do e-mailu po registraci.

Klub investorů vás zve na diskuzi o investicích do umění. Našimi hosty budou Jana Smrčková a Jiří Švestka, kteří nám v uvolněném dialogu přímo v galerii, u skleničky vína, představí:
- Různé investiční přístupy v rámci umění
- Své konkrétní zkušenosti s investicemi
- Trendy uměleckého trhu za poslední období 
- Budoucí vývoj, který se zároveň v rámci diskuze pokusíme společně zodpovědět
Na tomto nabitém workshopu se budeme v neposlední řadě věnovat také vztahu umělec-galerie-sběratel-instituce. Konkrétně jeho problematice v rámci České republiky v porovnání se zahraničním tržním prostředím.

Jana Smrčková vystudovala obor Arts Management na VŠE v Praze. Po ukončení studia působila ve Philadelphii, pracovala jako koordinátorka filmového projektu My Street Films a čtyři roky byla ředitelkou Jiri Svestka Gallery Prague/Berlin. Je také zakladatelkou a předsedkyní neziskové organizace Artconfer. 

Jiří Švestka vystudoval estetiku a dějiny umění na Filosofické fakultě UK. Po emigraci v roce 1981 externě vyučoval na univerzitě v Tübingenu, dva roky byl asistentem kurátora v Nationalgalerie Berlín (West) a řídil Kunstverein Düsseldorf. Na začátku 90. let byl poradcem ministra kultury České republiky a šéfkurátorem muzea ve Wolfsburgu. V roce 1995 otevřel jednu z prvních soukromých galerií v Praze, Galerii Jiří Švestka, a poté i její berlínskou pobočku.

Event se koná ve spolupráci Jiri Svestka Gallery a Artconfer, z.s.