From Wall Street to Central Europe


24.4.2018 000 18:00
ESF MU, P106, Brno

  Odkaz na událost

Are you interested in experience of a man who worked for institutions like Lehman Brothers and World Bank? Would you like to hear his observations from the USA and the financial markets? Then come to listen to his life story on Tuesday April 24th at the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University. This unique international lecture will be in English and free for entry – everyone is welcome!

WHERE AND WHEN?
24th of April at Faculty of Economics and Administration, lecture room p106 (from the main entrance above the stairs to the right), starting at 18:00

Our guest Mr. Marián Boček will explain how the business works on a global scale. The lecture will consist of 3 parts: 
• Studies and the beginning of a career – studying in the US and UK, working on Wall Street and at the World Bank, InfraMed
• Return to Slovakia - world-class business in the CEE region, entrepreneurial opportunities in emerging markets, overcoming prejudices
• The Danube Valley - technological know-how and potential in the region

Do not miss this amazing opportunity to discover the background of life of this successful man firsthand. We are looking forward to seeing you there!
---
Máš zájem o zkušenosti člověka, který pracoval pro instituce jako Lehman Brothers a Světová banka? O zážitky a postřehy z Ameriky a finančních trhů? Pak neváhej a přijď si poslechnout jeho životní příběh v úterý 24. dubna na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Tato jedinečná mezinárodní přednáška bude v angličtině a zcela zdarma!

KDY A KDE?
24. dubna na ESF MU, učebna p106 (od hlavního vchodu nad schody napravo), začínáme v 18:00

Náš host pan Marián Boček vysvětlí, jak funguje byznys na světovém hřišti. Přednáška bude rozdělena na 3 části:
• Studium a začátek kariéry – studium ve Státech a v Británii, práce na Wall Street a ve Světové bance
• Návrat na Slovensko – řízení světového byznysu v regionu Střední a Východní Evropy, podnikatelské příležitosti na rozvíjejících se trzích, překonávání předsudků
• Údolí Dunaje – technologické know-how a potenciál regionu

Nenech si ujít tuto příležitost poznat něco ze zákulisí života úspěšného člověka přímo z první ruky. Těšíme se na tebe!