Politika nízkých úrokových sazeb


13.3.2018 000 19:45
VŠE, NB A, Praha

  Odkaz na událost

Na další přednášce, pořádané Klubem investorů v rámci 9. Investiční konference, vystoupí Ing. Pavel Potužák, PhD. Řeč bude tentokrát o kvantitativním uvolňování a možných dlouhodobých dopadech nízkých úrokových měr na ekonomiku.

Přednáška bude probíhat v místnosti NB A.

Pavel POTUŽÁK – představení

Ing. Pavel Potužák, Ph.D je přední český ekonom, působící na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty v Praze. Mezi hlavní oblasti jeho výzkumu patří rakouská teorie hospodářského cyklu, kapitálu a úroku a měnová teorie. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, kde prezentuje svůj výzkum o rakouské teorii hospodářského cyklu, Hayekově MV-pravidle, a možnosti nulové přirozené úrokové míry.

Co je to kvantitativní uvolňování?

Kvantitativní uvolňování je měnověpolitická operace centrálních bank, při které nakupují aktiva od komerčních bank s cílem snížení úrokových měr v ekonomice. Nízké úrokové míry by následně měly přinést oživení inflace a přispět k obnovení hospodářského růstu.

 

Účastníky této akce žádáme dodržovat následující pravidla:

1) Na akci není nutná registrace, ale kapacita akce je limitována velikostí místnosti.

2) Žádáme Vás, abyste si před vstupem do přednáškové místnosti odložili kabáty v bezplatné šatně a rozměrná zavazadla v zamykacích skříňkách

3) Jste povinni dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a interní předpisy VŠE (https://www.vse.cz/predpisy/)