„Ve světě bez hotovosti by neexistovala žádná hranice, za kterou by již nešlo snížit sazby. Centrální banka by je mohla například snížit z 2 % na -4 % v případě, že by se dostavila hluboká recese. Takový pokles sazeb by se následně přenesl na bankovní depozita, úvěry a dluhopisy. Bez hotovosti by museli střadatelé platit za uložení svých penez v bance negativní sazby, takže by rostla atraktivita spotřeby a investic, čímž by docházelo ke stimulaci ekonomiky,“ píše MMF.

Pokud ale je k dispozici hotovost, snížení sazeb do záporných hodnost není možné. Lidé by totiž přešli k hotovosti s nulovým úročením a nedrželi by své prostředky v bankách, kde by byly nastaveny záporné sazby. Právě kvůli tomuto mechanismu se centrální banky uchýlily k netradičním nástrojům stimulace, ale v eurozóně, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku a některých dalších zemích byly sazby sníženy mírně pod nulu. Takový krok je možný, protože vybírání velkého objemu hotovosti z bank sebou nese určité náklady.

Nicméně v případě, že bychom chtěli sazby snižovat ještě níž, museli bychom podle MMF skutečně přejít na bezhotovostní ekonomiku. Takový krok by ale nebyl jednoduchý, což je zřejmé z následujícího grafu, který porovnává vybrané země podle objemu hotovosti (relativně k produktu). Země jako Švédsko či Norsko se přibližují bezhotovostní ekonomice, ale ostatní se stále znatelně spoléhají na hotovost:

Podle MMF by centrální banky mohly rozdělit monetární bázi na dvě části. První z nich by tvořila tradiční hotovost, druhou e-peníze, tedy elektronické peníze. K nim by se vztahovala klíčová sazba centrální banky a oba typy peněz by šlo směnit za daný kurz. Právě ten je pro celý plán klíčový, protože při posunu do negativních sazeb by zároveň musel klesat „kurz“ hotovosti relativně k e-penězům.

Pokud by tak centrální banka například oznámila 3% negativní sazby na 100 e-dolarů uložených v bance, zároveň by klesal kurz dolarů v hotovosti k e-dolarům, a to o 3 % ročně. Na konci roku bychom tak měli na bankovním účtu 97 e-dolarů. Nebo bychom je mohli z účtu na počátku roku vybrat a držet je ve formě 100 dolarů v hotovosti. Na konci roku bychom je ale byli schopni směnit jen za 0,97 e-dolarů.

Tento duální systém by tak umožnil pokles sazeb do záporu v případě, že by se dostavila recese a nevyvolala by vlnu zájmu o převod bankovních depozit do hotovosti. MMF dodává, že obecně by tak měly centrální banky volné ruce, možná negativa by pak bylo nutno posuzovat u každé země zvlášť.

Zdroj: MMF