Generační správa majetku: Svárovská & Moravec

1377x přečteno

Sérii přednášek Klubu investorů v letošním školním roce zakončili správci majetku z Family Office a.s., společnosti, která patří pod korporaci J&T. Hlavním úkolem správce je multigenerační manažment majetku, jeho zachovaní a distribuce. Klíčovou roli hrají vztahy mezi rodinnými příslušníky. Pročtete jsi krátké shrnutí přednášky.

Za finanční plánování, personální agendu a strategický rozvoj Family Office zodpovídá Helena Svárovská, ředitelka společnosti. Spolu s Karolem Moravcem a několika dalšími správci majetku mají na starosti správu rodinných financí, která zahrnuje investice, ochranu majetku a jeho strukturování. 

Rozdíl mezi privátním bankéřem a správcem majetku je markantní. Správa majetku představuje komplexní řešení, zohledňuje mnohem víc, nežli pouhé finance. Také pojem multigenerační správa v sobě skrývá různé zodpovědnosti, od individuálních investic a v současní době hodně populární filantropii, přes lifestyle management & bankovní služby, až po property management. 

Jednou z centrálních zodpovědností Family Office je „Family Governance“, která zahrnuje procesy, principy a vztahy, jako nástroje k realizaci cílů rodinných podniků. Důležitý je efektivní plán udržitelnosti. Rodinné hodnoty, korektní struktura řízení, specifikace úkolů a dohody o nástupnictví musejí být samozřejmostí.  Cílem je uchovat majetek v užším kruhu a zároveň uspokojit všechny rodinné příslušníky. 

TRUST neboli svěřenecký fond má anglosaský původ, na území střední Evropy se dostal pouze nedávno.  Princip fungování je poměrně snadný, zakladatel vyčleňuje část majetku a následně jí vkládá do fondu. Na začátku přijímá zodpovědná osoba svoji roli správce svěřeneckého fondu. Obvykle se jedná výhradně o fyzické osoby, jenom ve výjimečných situacích může povinnost správce přejít na korporátní instituci. Doba, kdy se může fond čerpat a na jaké účely lze finanční prostředky použít jsou přesně určeny. V České republice existuje takzvaný rejstřík svěřeneckých fondů, který má veřejnou a neveřejnou část.

Prodávaní majetku mladším generacím obvykle nebývá moc snadný. Manažéři z Family Office se potkávají s různými druhy překážek. Například, rodič, který je zároveň aktívní podnikatel má strach ze ztráty kontroly a nicnedělání. Vztahy v rodinně jsou většinou poměrně komplikované. Důležité je všechny problémy vyřešit ještě před dělením majetku.

Za administraci Special Purpose Vehicle, tedy předávaní značného majetku z generace na generaci také zodpovídá správce majetku. Poskytuje daňové, právní a investiční poradenství. Korporátní financovaní, kde se hledají investoři pro nápady a aktivity zákazníku též patří k náplní práce správce. Poslední části je mezaninové financování. Zákazníkům umožnuje najít partnera pro investování, který však dostává podíl na zisku.