Private Equity stratégie pod vedením Jozefa Kováča: Buy & Build

1262x přečteno

Pod jeho dohľadom sa firme Hartenberg Capital podarilo uskutočniť viacero úspešných akvizícií. Investičný manažér holdingu prijal naše pozvanie a na prednáške, ktorá sa výnimočne konala v utorok večer, nám Jozef Kováč, podrobne vysvetlil investičnú stratégiu spoločnosti.

Firma Hartenberg Capital sa stará o finančné a investičné záležitosti holdingu s rovnakým názvom. Prostredníctvom akvizícií a buy-outov spravuje a zhodnocuje súkromný kapitál investorov. Fond disponuje kapitálom približne 200 miliónov eur a svoje aktíva má sústredene prevažne v regióne strednej Európy. Portfólio spoločnosti obsahuje šesť projektov: Imunoglukan, the Orchard, Good Food, Avia Prime, Atsratex a Future Life. 

Spoločnosť k investíciám pristupuje systematicky. V súlade so svojou stratégiou si vyberá firmy prevažne zamerané na zákazníkov. „Momentálne je na trhu významný pretlak kapitálu a príležitosti priamo v segmente zákazníka je menej, preto sa snažíme využiť možnosti aj v B2B odvetviach,“ vysvetľuje Kováč. „Vyhľadávame predovšetkým firmy s rastovým potenciálom a dobrou výnosnosťou,“ dodáva.

„Skupina Future Life z portfólia Hartenberg predstavuje ukážkový príklad implementácie buy & build stratégie,“ hovorí Kováč. Najsledovanejší projekt holdingu pod sebou združuje viacero kliník v sektore umelého oplodnenia. Na európskom trhu je vo svojom sektore druhý a v Českej republike pokrýva viac ako 30 percent trhu. Odhadovaná hodnota Future Life presahuje 100 miliónov eur.

Hartenberg Capital kladie dôraz na precíznu expertízu. Súčasťou každej akvizície je detailná due dilligance. Nasleduje konsolidácia skupiny, jej optimalizácia a synergie. Zdieľajú sa know-how aj technológie. „Za úspešnú tvorbu hodnoty pre investorov sa považuje nárast výnosovej stránky jednotlivých firiem a zefektívnenie prevádzky, ktoré by sa mali postupne odzrkadliť v zvýšenej EBITDE celej skupiny,“ objasňuje Kováč. V poslednom štádiu sa entita predáva na trhu za lepšiu cenu. Výhodou holdingu je diverzifikácia a osobný prístup k jednotlivým firmám.

V posledných rokoch sa Buy & Build forma zhodnocovania finančných prostriedkov teší veľkej popularite. „Prvým a najdôležitejším krokom pri prístupe buy & build je identifikácia vhodného sektoru a akvizícia spoločnosti s významnou pozíciou na trhu. Vytvorí sa tak silná platforma pre ďalšie akvizície,“ hovorí investičný manažér. Výhodu môžete získať hneď na začiatku, ak si vyberiete firmu na fragmentovanom trhu, čo sa následne odrazí aj na výrazne nižšej kúpnej cene.

„Prirýchly životný štýl, vysoký vek prvorodičiek a nárast civilizačných chorôb spôsobujú ženám časté problémy s otehotnením,“ približuje Kováč situáciu v sektore asistovanej reprodukcie. „Dnes takýmto spôsobom príde na svet až päť percent všetkých detí,“ dodáva.