Pravděpodobnostní pohled na investice - Miron Zelina

545x přečteno

Mesiac marec uzavrel brnenský Klub investorov prednáškou na tému Pravdepodobnostný pohľad na investovanie. Pozvanie prijal pán Miron Zelina, momentálne člen predstavenstva a riaditeľ privátneho úseku v Privatbanke. Kombinácia 27 rokov skúseností a matematicko-štatistické pozadie je ideálnym predpokladom na zaujímavý pohľad na finančné trhy.

Najprv pán Zelina upozornil na zdanlivo samozrejmú hranicu medzi investovaním a špekuláciou hraničiacou s gamblingom. Ako príklad poslúžili binárne opcie, ktoré sa aj napriek zjavnej pravdepodobnostnej výhode v prospech systému tešia veľkej obľube, tak ako hazard, ktorý v Česku a na Slovensku zaznamenáva každoročný citeľný nárast. S tým súvisí rozpor racionálneho a impulzívneho rozhodovania popísaný Kahnemanom a Tverskym. Práve bestseller prvého menovaného s názvom Thinking, fast and slow hosť odporučil na prečítanie.

Ďalej náš hosť upozornil na prílišné upínanie sa na sledovanie výnosu p.a. (priebežným) u cenných papierov. Najmä začínajúci investori často ignorujú iné, často dôležitejšie faktory ako YTM (yield to maturity – výnos do splatnosti). Jeho vývoj dokáže naznačiť blížiace sa vyčerpanie potenciálu. Taktiež treba brať do úvahy napríklad recovery rate pri defaulte (zlyhaní), ktorý býva v našich končinách všeobecne nižší ako na Západe. V extrémnych prípadoch môže priniesť obrovskú stratu taktiež nekvalitný management ako v prípade holdingu Agrokor, ktorý bol ešte nedávno najväčsou firmou Balkáne s niekoľkomiliardovým obratom. Neuváženou expanziou a prílišnou závislosťou na cudzích zdrojoch sa však spusila reťazová reakcia končiaca stratou väčšiny hodnoty.

Pán Zelina sa stihol vyjadriť aj k vďačnej téme – Bitcoin a nezaprel svoj konzervatívny prístup buffetovskej školy. Podľa neho kryptomeny napríklad nespĺňajú definíciu investície, keďže sú ťažko uchopiteľné a tak je náročné spočítať ich skutočnú hodnotu. Vyzdvihol však blockchain, ktorý je „geniálnou technológiou, minimálne na evidenciu transakcí.“

Autor článku: Juraj Franko

Autor: redakce