Hodnota žen v byznysu

684x přečteno

Rovnoprávnost pohlaví je v poslední době ve společnosti velké téma. I svět byznysu si začíná uvědomovat, že vyváženost mužů a žen ve vedení firem má vysoce pozitivní efekt. Právě na této premise je postavena strategie investičního fondu ESPIRA, jehož spoluzakladatelka Andrea Ferancová Bartoňová nás navštívila.

Fond ESPIRA investuje do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Firma by kromě vyváženého managementu měla mít přes 100 milionů roční obrat a relativně zaběhlý byznys koncept. Cílem není koupit 100% podíl, ale chtějí firmu dál rozvíjet s původním majitelem, který produkt vymyslel a je pro něj nadšený. Hlavní myšlenkou je opravdu ona zmiňovaná diverzita v managementu. A nejde o počet židlí, ale o to, jaký podíl na rozhodovacím procesu ženy opravdu mají. Do firmy, kterou vedou jen muži, lze zainvestovat, protože diverzitu v strategickém managementu dodají právě majitelky fondu ESPIRA. Na druhou stranu do firem, které vedou čistě ženy, nemohou vnést jiný úhel pohledu.

Ženy mohou do vedení přinést kreativitu a empatii, což vede ke spokojenějším zaměstnancům a následně i zákazníkům. Firma je pak inovativnější, má kvalitnější produkt a stabilnější výsledky. Obecně by se dalo říci, že muži se nebojí jít do velkého rizika, ženy bývají opatrnější. Právě proto je nutné, aby se management v tomto ohledu doplňoval a nepřevládal jeden element. V extrémním případě muži riskantní investicí firmu položí a ženy mají problém firmu dál posouvat a rozvíjet, protože jsou až moc opatrné. Různé studie dokazují, že společnosti s diverzitou v managementu dosahují vyššího obratu, o více jak polovinu vyšší provozní marže a bývají méně rizikové.

Do karet fondu hraje i rostoucí popularita tzv. impact investing. Lidé nechtějí jen výnos, ale chtějí i něco změnit k lepšímu. Do budoucna bude tento trend pravděpodobně pokračovat. Zároveň u nás jsou ženy velmi dobře vzdělané, ale jejich potenciál je často nevyužitý. Pokud by se tento stav podařilo zvrátit, výrazně by to mohlo přispět k dalšímu růstu HDP.

Na závěr padl dotaz, proč je vlastně žen ve vedení tak málo? Podle paní Ferancové důležitou roli hrají dva faktory, kulturní stereotyp a mateřská dovolená. Stereotyp „muž ví líp“ v naší společnosti je částečně zakořeněn, ale s novou generací nejspíš postupně dojde ke změně. Mateřská dovolená je pro ženy skvělý benefit, jen někdy může vést k tomu, že vypadnou z pracovního života, obzvlášť když mají dětí více.