Pre koho je Škola Tradingu?

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o obchodovaní na finančných trhoch (prevažne na Forexovom trhu), ktorí sa tejto téme a problematike dlhodobo (alebo aj krátkodobo) venujú, ale aj pre študentov, ktorí majú na podobné témy záverečné práce, alebo ich zaujíma makroekonómia. Celá Škola Tradingu je VYSLOVENE PRAKTICKÁ, teda všetko bude prednášané a predstavené z reálneho obchodovania a biznisu - nezaoberáme sa teóriou ani poučkami. Veľmi významným prvkom je riešenie zadaných úloh z tradingu v praktickej časti a networking, resp. nadväzovanie kontaktov s ľuďmi s podobnými záujmami. 

Po absolvovaní workshopov Školy Tradingu získa každý študent certifikát o úspešnom absolvovaní, ktorým sa bude môcť prezentovať vo svojom životopise alebo profesijnom profile. Navyše, vybraným absolventom môže byť ponúknutá brigáda, alebo pracovný pomer v spoločnosti Topforex.

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 1.3.2018. Vzhľadom na veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov.
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať raz za týždeň každý utorok počas mesiaca marec 4x za sebou - prvé stretnutie je na programe  6.3 o 18.30 v posluchárni v budove Národohospodárskej fakulty. Konkrétne miesto oznámime vybraným uchádzačom. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia 13.3., 20.3. a 27.3. v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Predpokladaný priebeh každého stretnutia je 45-60min prednáška od lektora p. Bukova (jeho profil nájdete na konci príspevku), 30-45min praktická časť a vypracovávanie zadaných úloh, a 15min porovnávanie/kontrola výsledkov. Koniec stretnutí je okolo 20.00.

Jednotlivé stretnutia: 

1. Monetárna politika a úrokové sadzby (6.3.2018)

Na prvej hodine sa budeme zaoberať hlavne globálnou makroekonomickou situáciou, ktorá ovplyvňuje a vytvára dlhodobejšie trendy na finančných trhoch. Sem patrí monetárna politika centrálnych bánk, úrokové sadzby a výnosy dlhopisov.

Na prednáške budeme preberať nasledovné veci:

-  Súčasná a očakávaná monetárna politika najväčších centrálnych bánk (Fed, ECB, BoJ, BoE, RBA, BoC)

-  Úrokové sadzby a výnosy dlhopisov, čaká nás rast úrokových a hypotekárnych sadzieb?

- Makroekonomická situácia v EU a USA, prečo dolár padá aj napriek dobrým ekonomickým číslam a vyšším sadzbám?

-  Aktuálne a očakávané trendy na Forexovom trhu, kam smeruje Euro a Americký dolár?

Praktická časť: odhad a očakávania úrokových sadzieb, resp. iných foriem monetárnej politiky na rok 2017 a vplyv na finančné trhy, modelové portfólio na FX.

Výstupom z prvého semináru by malo byť detailné porozumenie súčasnej makroekonomickej situácie a schopnosť odhadu očakávanej situácie na nasledujúce obdobia.

 

2. Inflácia a citlivosť trhu na infláciu (13.3.2018)

Na tomto workshope sa budeme venovať inflácii – ako ju vníma trh, čo očakávajú investori, ako sa jej prispôsobiť, ako podľa inflačných očakávaní nastaviť portfólio, čo kupovať a čo predávať.

- (Jadrová) Inflácia ako dôležitý fundament pre dlhodobé investovanie, rôzne inflačné indexy, začína éra rastu inflácie, zažijeme inflačný šok?

- Úrokový a inflačný swap, ako sa chrániť pred infláciou, ako obchodovať infláciu, očakávaná inflácia ako významný driver na trhoch

- Monetárna politika ako zdroj inflácie, komoditný cyklus ako zdroj inflácie.

- Skladba portfólia pri inflácii a deflácii

Praktická časť: Tvorba inflačného a úrokového swapu, ochrana pred infláciou pre firmy a spotrebiteľa

Výstupom z druhého semináru by malo byť detailné pochopenie toho, ako inflácia ovplyvňuje trh a kam prúdi kapitál v prípade inflácie/deflácie, ako aj použitie úrokového/inflačného swapu, ktoré patria k najpoužívanejším swapom.

3. Dlhopisy a výnosová krivka (20.3.2018)

Ďalšia hodina sa bude venovať jednému z najdôležitejších kapitálových trhov a tým je dlhopisový trh (alias Fixed Income). Práve tento trh je najcitlivejší jednak na infláciu, ale aj na rast úrokových sadzieb, ktorý aktuálne vidíme najmä v USA.

Na prednáške budeme preberať nasledovné veci:

- Stručná charakteristika základných dlhopisov a TIPS, ich význam a využívanie, durácia dlhopisov

- Súčasná a očakávaná situácia na dlhopisovom trhu v USA a EU, čo naznačujú tieto dlhopisové trhy?

- Inflácia verzus dlhopisy – inflation breakeven, meranie inflácie cez dlhopisy, vplyv inflácie na dlhopisové portfólio

- Obchodujeme výnosovú krivku: porozumenie pojmom ako tenor, par, flattener, steepener, butterfly, 2s10s, 5s30s, 2s30s..., pochopenie zložitejších bankových a finančných výrazov, ako napr. na tomto uvedenom linku

- vplyv dlhopisov na FX a akcie, aké budú ďalšie trendy?

Praktická časť: obchodovanie dlhopisovej krivky na základe inflačných očakávaní a úrokových sadzieb, príprava dlhopisového portfólia.

Tretia hodina ponúkne účastníkom praktické znalosti o obchodovaní či už samotných dlhopisov, alebo dlhopisových stratégii zostavených z viacerých pozícií. Taktiež sa študenti oboznámia s použitím dlhopisov pri obchodovaní napr. FX, alebo akcií.  

4. Akciové trhy a Crypto Madness (27.3.2018)

Posledná hodina sa bude venovať aktuálnej situácii na hlavných akciových trhoch, ktoré nepretržite rastú. Priblížime si obchodovanie v USA, EU a Japonsku. Taktiež sa budeme venovať i Kryptomenám! Na poslednej hodine pristúpime aj k odovzdávaniu certifikátov.

- Akcie v USA –the mother of all bubbles ? príde už korekcia alebo crash? Ktoré sektory vyberať počas nasledujúcich mesiacov?

- Akcie v EU – ako ďalej po skončení QE a so silným eurom?

- Akcie v Japonsku – 25 ročné maximá, môžeme ďalej rásť?

- Kryptomeny – obrovská bublina, alebo obrovská príležitosť?

Praktická časť: Diskusia, otázky a odpovede.

 

O školiteľovi 

Ing. Peter Bukov ACSI vyštudoval podnikové financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na finančných trhoch pôsobí od roku 2008 a obchodovaniu sa venuje od roku 2011. Pôsobil v spoločnosti CAPITAL MARKETS ocp. ako dealer a člen investičného výboru. Od roku 2015 začal pôsobiť v spoločnosti TopForex ako hlavný analytik. Od začiatku tohto roka bol povýšený na riaditeľa pre česko-slovenskú divíziu tejto firmy. V roku 2017 mu bol udelený titul ACSI od vzdelávacieho inštitútu CISI v Anglicku, kde sa stal plnohodnotným členom a pokračuje v štúdiu na získanie diplomu v študijnom odbore Capital Markets. Štúdium je plne v súlade s MIFID II a je pod dozorom Európskeho regulátora ESMA. Učil aj minulé dva ročníky a študenti boli s týmito workshopmi nadmieru spokojní. Viac informácii môžete nájsť na jeho linkedin stránke tu.

Pre istotu uvádzame možnosť prihlásenia aj tu na konci. Tešíme sa na Vás! :)

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 1.3.2018. Vzhľadom na veľmi veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy

REGISTRAČNÝ FORMULÁR