Zdá se, že ekonomika vesmíru Hvězdných válek do značné míry stojí na poměrně svobodném mezigalaktickém obchodu. Efektivitu hospodářství ovšem značně snižuje existence monopolů a různých organizací. Technologie jsou vyspělé, ale je zřejmé, že někteří lidé a někdy dokonce i celé planety jsou značně chudé. Není divu, když rebelům vlastně nikdy nedochází transportní lodě ani bitevníky a temné síly zase utratí vše, co je k dispozici, za technologický teror. Minulý rok se objevila jedna studie, která tvrdila, že při zničení Hvězdy smrti došlo k destrukci 15 – 20 % hrubého galaktického produktu. Pokud tedy rebelové neměli v záloze ohromné rezervy, znamenalo by to, že celá ekonomika se propadla do hluboké recese. Nic takového ale z filmů patrné nebylo.

Je tu více problémů, o kterých se nemluví. Jedním z nich je využívání otroků a to, že Jediové se nikdy nepokusili o jejich osvobození. V dílech, kde se otroci objevují, navíc není nijak zřejmé, že by otroctví bylo něčím negativním. Špatné je na něm pouze to, že jím musí projít někteří hrdinové filmů. Záhadou ovšem zůstává i samotná existence otroctví v tak vyspělé technologické společnosti. Historikové sice dospěli k názoru, že otroctví bylo velice pravděpodobně ziskové v době, kdy bylo využíváno pro pěstování bavlny na jihu USA. Nicméně těžko říci, proč by tomu tak mělo být i v době, kdy mohou práci vykonávat roboti. Je logické se domnívat, že ti by například byli mnohem efektivnější pro práci v dolech než lidé. I přesto ale v Hvězdných válkách pracují v dolech právě oni.

Celkově tu tedy máme ekonomiku těžící z galaktického obchodu, ovšem sužovanou všemi možnými monopoly, cechovními spolky a organizacemi snižujícími efektivitu hospodářství. Impérium dává obrovské částky na zbrojení, rebelové nejsou schopni či ochotni podpořit ekonomiku v případě jejího prudkého pádu a technologické destrukce. K tomu všemu přidejme pochybnou existenci a využívání otroků, které ale nikoho nezajímá. Můžeme se tak těšit z toho, jaký příběh nám bude další díl ságy vyprávět. Ovšem pokud někdo tíhne k ekonomickému uvažování, asi se nevyhne jedné neustále se opakující dotěrné otázce: Jak to v té galaxii mohou všechno ufinancovat?

Zdroj: Bloomberg