Jak to dělá Ekospol - Evžen Korec

1621x přečteno

Pan Korec vstoupil do přednášky tím, že popsal hlavní rysy a strategii Ekospolu, které z něj dělají lídra rezidenčního developmentu. Jako vystudovaný biolog a spoluautor mnoha patentů se při svém působení v zahraničí inspiroval fungováním developerských firem na západě.

Ekospol je rodinná společnost a díky tomu může reinvestovat téměř všechny zisky, aby si zajistila svou budoucnost. Svůj vědecký přístup aplikuje pak Korec i ve firmě, kde je důraz na optimalizaci procesů a měřitelnost výkonů. Do strategie firmy také patří to, že klíčové věci se prostě nedají outsourcovat. Efektivnost řízení by mohl dokazovat nízký stupeň režijních nákladů v porovnání s konkurencí, přestože se jedná o nejlépe platící společnost v oboru s průměrným platem téměř 64 tisíc Kč. Silná orientace na zákazníka a vstřícnost i v reklamačním řízení se dlouhodobě vyplácí a šetří marketingové náklady, protože lidé si kvalitu doporučí. Ještě relativně jednoduchá třístupňová struktura má zajistit efektivitu řízení a nepotlačovat inovaci. Nic by ovšem nešlo bez kvalitních lidí a o tom, že není lehké se do Ekospolu dostat, svědčí i statistika, která říká, že vezmou 1 z 250 uchazečů.

V další části jsme se dostali k současné situaci na trhu, kde nastala paradoxní situace, že je větší poptávka než nabídka. Konkrétně v Praze je to zapříčiněno starým územním plánem z roku 2000, který ale bude změněn nejdříve v roce 2022. Zároveň se nacházíme v „legislativním kocourkově“ kdy Česká republika je na ostudném dvacátém místě od konce v šetření Světové banky, kdy byla srovnávána rychlost povolovacího řízení, které se u nás může natáhnout až na 10 let. Zřízení ministerstva stavebnictví by mohlo pomoci hladkému průběhu, současná roztříštěnost kompetencí mezi různá ministerstva věci komplikuje a protahuje. Důsledkem výše zmíněného a ještě růstu cen stavebních prací je právě ten citelný skok v cenách nemovitostí pozorovatelný v poslední době. Dostáváme do situace, kdy rodina ze střední třídy na vlastní bydlení nedosáhne ani s hypotékou, jejichž poskytování ČNB ještě zpřísnila. I s výstavbou v tzv. brownfieldech je problém a celé řízení je táhne velmi dlouho.

Z vlastní zkušenosti a velkého vzorku pozorování pan Korec definoval tzv. „Korcovo pravidlo“, které říká, že cena bytu je pro investora dobrá, pokud se pohybuje pod dvacetinásobkem ročního nájmu. Zároveň podotknul, že v současnosti se jako investice kupuje asi 40% bytů, což je oproti minulosti dvojnásobek. Na investici by doporučil byty do 3,5 mil. Kč, kde je velký výběr jak bytů, tak nájemníků. Podle pana Korce jsou byty vynikající investicí a nemělo by dojít k výraznému poklesu jejich cen.

V závěru padla otázka na expanzi Ekospolu do zahraničí. Byla nabídnuta spolupráce z Číny a Ruska, ale kvůli politickým rizikům a faktu, že by se někteří manažeři museli přestěhovat přímo na místo, byla odmítnuta. V budoucnu samozřejmě vstup na další trhy není vyloučen, ale krátkodobě o tom neuvažují a Česká republika je zatím dostačující.