Žhavé investice Penty - Tomáš Šusták a Jan Kocián

1980x přečteno

Investiční skupina Penta Investments, která v současné době disponuje aktivy v hodnotě zhruba 7 miliard euro, pravděpodobně není nutné nikomu představovat. Profesionálové z Penta Investments, Jan Kocián a Tomáš Šusták, na naší poslední přednášce prezentovali dva významné projekty z portfolia investic Penty, konkrétně se jednalo o Dr. Max a EMF Group.

Jan Kocián – Dr. Max

Honza, historicky první vítěz soutěže Penta Smart Deal, nastoupil do Penty v roce 2014. Po úspěšné participaci na projektech Aero Vodochody, Gimborn a Fortuna, se začal věnovat expanzi lékárenské sítě Dr. Max. Koncept Dr. Max koupila Penta v roce 2004 jako ztrátovou síť 40 lékáren, po 13 letech a průměrném ročním růstu počtu lékáren o 30 %, se síť poboček Dr. Max rozrostla na zhruba 1200 lékáren působící v šesti zemích, přičemž se jedná o přední sítí lékáren na českém, slovenském a polském trhu. S obratem 1.2 miliardy eur, se v současné době jedná o největší síť lékáren ve střední Evropě a zatím neúspěšnější projekt Penty. Honza se nyní podílí na exekuci expanze do Srbska, Rumunska a Itálie.

Honza nejprve stručně popsal několik konkurenčních výhod Penty oproti ostatním významným investičním skupinám. Stěžejním bodem byl fakt, že Penta je ve střední Evropě lokálním hráčem s dostatkem kapitálu a dokáže na tržní vývoj reagovat rychleji než zahraniční konkurence. Následně popsal základní charakteristiku systému, kterým Penta zvyšuje hodnotu společností, respektive
Dr. Max. Mezi stěžejními tahy bylo zmíněno zavedení zákaznických karet a vracení 30 korunových poplatků za recepty. Vracení poplatků, které bylo extrémně drahým krokem, bylo podmíněno disponováním zákaznickou kartou Dr. Max, která umožňovala lékárnám efektivně sbírat data o zákaznících, což ve výsledku vedlo k vytvoření velmi přesného zákaznického profilu, zajišťujícím maximální optimalizaci léků v nabídce lékáren a maximalizaci obratu. Na základě těchto dat byly dále vytvořeny některé privátní značky léků, které slouží jako levnější, ale stejně účinná alternativa. Tato strategie umožnila zvýšit hrubou marži, jak díky větší marži z vlastněných privátních značek, tak i díky zlepšení vyjednávací pozice Dr. Max s ostatními farmaceutickými společnostmi. V neposlední řadě byl zmíněn i výběr vhodných lidí na vedoucí pozice.

Dalším bodem Honzovy přednášky bylo představení expanze sítě Dr. Max do Srbska, Rumunska a Itálie, na kterém se momentálně aktivně podílí. Tyto země byly vybrány na základě několikaleté analýzy trhu a souviseních regulací. V závěru prezentace projekt Dr. Max, mluvil Honza hlavně o tom, jak probíhá výběr a investování do jednotlivých lékáren, které jsou následně převedeny do konceptu Dr. Max.

Tomáš Šusták – EM&F Holding

Tomáš v Pentě začínal jako valuační analytik, po postupu na pozici investičního analytika, se primárně zabýval projektem EMF Group a Gehring, v Polsku a Německu respektive. Momentálně se z pozice Investment Managera dále podílí na projektu Gehring a současně participuje na projektu Fortuna a aktivitách v oblasti digital health care. Tomáš se ve své části prezentace zaměřil na detailní popis vývoje investice do skupiny EMF a výzev, se kterými se Penta v několika posledních letech v souvislosti s EMF úspěšně vypořádala.

Do skupiny Empik Media and Fashion (EMF) vstoupila Penta začátkem roku 2012. Skupina byla vybrána hlavně díky své silné retailové pozici a pozitivním výhledům do budoucna. Tomáš nejprve představil detailněji jednotlivé části EMF Group. Klíčové bylo představení společností Empik a Smyk. Empik je v současné době největším polským prodejcem filmů, hudby a her, zatímco Smyk je jedním z předních Středoevropských prodejců hraček, přičemž jeho nejsilnějšími trhy jsou Polsko a Německo. V letech 2012 a 2013 se skupina začala, hlavně důsledky neočekávaného poklesu v několika odvětvích a vysokému zadlužení, dostávat pod silný finanční tlak. Tomáš obecenstvu vysvětlil, že jedním z hlavních problémů byla skladba dluhu skupiny EMF, která obsahovala nejen bankovní úvěry poskytnuté několika finančními institucemi, ale i korporátní dluhopisy s blížící se splatností. Klíčovou reakcí Penty byla změna corporate governance modelu a managementu společnosti, která vedla k větší transparentnosti a položila základy pro nadcházející restrukturalizaci. Dalším krokem bylo vytvoření nové strategie skupiny a zahájení finanční restrukturalizace. Včasné a správné kroky Penty opětovně nastartovaly růst skupiny. Ke konci přednášky Tomáš detailně vysvětloval motivaci a průběh odprodeje společnosti Smyk ze skupiny EMF, který proběhl v roce 2016. Prodej Smyk umožnil, aby se Penta zaměřila primárně na další růst a rozvoj společnosti Empik.

Netradiční přednáška s dvěma řečníky umožnila všem zúčastněným nahlédnout pod pokličku dvou zajímavých investičních projektů Penty a zároveň je obohatila o zajímavé poznatky z praxe, které Honza i Tomáš v průběhu přednášky sdíleli.

Autor: Filip Rýzner